بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین را گر شوی صاحب / طمع به آسمان داری به وقت مرگ می فهمی / نه این داری نه آن داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: خاک تو سرت یه عطر خوب هم نمیزدی که حداقل بگیم بعد رفتنش بوی عطرش هنو یادمه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیا بایدگفت اون پین کدته ک سه بار بهت فرصت میده...نه من..... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيام بايد گفت: وقتي ميبينم و ميشنوم با کياميپري، ميفهمم دوران بامن بودنت اوج پروازت بوده..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیا بایدگفت: . . . ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺍﮔﻪ ﺑﺨﻮﺍﻡ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ، ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺎﻡ ﺑﺎﺯﺭگاﻧﯽ ﻭﺳﻄﺸﻢ ﻧﻤﯿﺸﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: تو که اینقدر واسه ی ما بی دلیل کُرکُری میخونی ، یه وقت خروسک نگیری...! والله به خدا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیاباس گف:من زندگیم به خودمم مربوط نیس چه برسه به تو .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـاخ بـودن تـو دنیـای مجـازی مثـه پـولـدار بـودن تـو GTA میـمونـه :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ه بعضیام باس گفت دِ اخه لامصب میخوای دروغ بگب چراقسم به زولبیابامیه میخوری؟؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت داری میری دستشویی کوله باری از اتکلن همرات ببر، والاااااا اصن چن وضی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت شما ^روغنی ^ما ^اب ^ خودتم بکشیااااااااا!!!!؟؟؟؟؟؟باهات قاطی نمیشم حالا هی هم بزن!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیاباید گفت...اهل جدال نیستم داداش باخنده ها معنی دار لهت میکنم.....اینجوریاس تو خااااااااااااص تو زووووووروووووو اما دلم تورو نخوااااااااس پس بدوبرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـﮧ بـعـضـیـ ـآمـ بـآس گفــت : « ۳ـفـآرش ـِت نـבآנَمـ کـِ حـآلـــآ بـِـפֿـوآمـ تـَحـویـل ـِت بگــیــ ــرمـــــ » اُفــتـــ ــــآد؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت: من با تنهایی...... تو با چن تایی!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو تو زندگیش اسو پاسه به فیسبوکو نتــــــــ که می رسه نابُ خاصه !!! :| ^ــــــــــــــــــ^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت: جرو بحث کردن باهات مثل اینه که بخام رو چرتکه ویندوز 8 نصب کنم !!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین را گر شوی صاحب / طمع به آسمان داری به وقت مرگ می فهمی / نه این داری نه آن داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: خاک تو سرت یه عطر خوب هم نمیزدی که حداقل بگیم بعد رفتنش بوی عطرش هنو یادمه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیا بایدگفت اون پین کدته ک سه بار بهت فرصت میده...نه من..... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيام بايد گفت: وقتي ميبينم و ميشنوم با کياميپري، ميفهمم دوران بامن بودنت اوج پروازت بوده..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیا بایدگفت: . . . ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺍﮔﻪ ﺑﺨﻮﺍﻡ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ، ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺎﻡ ﺑﺎﺯﺭگاﻧﯽ ﻭﺳﻄﺸﻢ ﻧﻤﯿﺸﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: تو که اینقدر واسه ی ما بی دلیل کُرکُری میخونی ، یه وقت خروسک نگیری...! والله به خدا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیاباس گف:من زندگیم به خودمم مربوط نیس چه برسه به تو .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـاخ بـودن تـو دنیـای مجـازی مثـه پـولـدار بـودن تـو GTA میـمونـه :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ه بعضیام باس گفت دِ اخه لامصب میخوای دروغ بگب چراقسم به زولبیابامیه میخوری؟؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت داری میری دستشویی کوله باری از اتکلن همرات ببر، والاااااا اصن چن وضی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت شما ^روغنی ^ما ^اب ^ خودتم بکشیااااااااا!!!!؟؟؟؟؟؟باهات قاطی نمیشم حالا هی هم بزن!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیاباید گفت...اهل جدال نیستم داداش باخنده ها معنی دار لهت میکنم.....اینجوریاس تو خااااااااااااص تو زووووووروووووو اما دلم تورو نخوااااااااس پس بدوبرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـﮧ بـعـضـیـ ـآمـ بـآس گفــت : « ۳ـفـآرش ـِت نـבآנَمـ کـِ حـآلـــآ بـِـפֿـوآمـ تـَحـویـل ـِت بگــیــ ــرمـــــ » اُفــتـــ ــــآد؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت: من با تنهایی...... تو با چن تایی!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو تو زندگیش اسو پاسه به فیسبوکو نتــــــــ که می رسه نابُ خاصه !!! :| ^ــــــــــــــــــ^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت: جرو بحث کردن باهات مثل اینه که بخام رو چرتکه ویندوز 8 نصب کنم !!!!