بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت این همه بازی . . . . . . چرا لاشی بازی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : ببین... اینقد منتظر اون شاهزاده ی سوار بر اسب سفید نباش...! هنوز ما نعل اسبشو نکوبیدیم...! افتاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت مگه نامسلمونی ؟؟؟؟؟؟خدا نداری...اینه رسمش؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا (که بی خود مزه پروندن)م باید گفت: ببین نمکی دیروزم اومدی تو کوچه مون یه عالمه سرو صدا کردی.. نذاشتی بخوابم.. حالا دیگه بکش گاریتو ازرو مخمون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب معلومه وقتی شما پسرا مخاطب خاص تونو بر مبنای تیپ و قیافه انتخاب میکنین,اونا هم بر اساس مدل ماشینتون شما رو انتخاب میکنن نه دروغ میگم?????

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا بايد گفت به بزرگيت پي بردم... . . . آخه هرچي سيفون كشيدم نرفتي پايين..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﻪ ﻣﯿﺰ ﻫﺮﭼﻘﺪﺭﻡ ﮐﻪ ﮔﺮﻭﻥ ﻗﯿﻤﺖ ﻭ ﺷﯿﮏ ﻭ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺎﺷﻪ ، ﺍﮔﻪ ۴ﺗﺎ ﭘﺎﯾﻪ اﺵ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﻭ ﯾﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﺒﺎﺷﻦ ﻣﯿﺰ ﻧﻤﯿﺸﻪ … ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻦ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺕ ﺑﺎﺷﻪ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت :میدونم خیلی بامعرفتی ولی بگو ببینم بازار آدم فروشی خوبه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولين پستمه دوستان مهمان نوازي كنن.... باس ب بعزيا گف: دوست داشتنت اجبار دلم بود وگرنه من كجا و تو كجا...پشت كوهي:))))))))))))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: دنبال یه شرکت حمل و نقل معتبر و خوب می گردم میخوام بگم بیاد مرده شورتو ببره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت وقتی شما تیله بازی میکردین تو کوچه پشتی ما رو دیوار بند یادگاری نوشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــقه آسـمان رو ول کــُن! خـــدا مقـصـر نیســت . . . مـا خـودمـون از بـا هــَـم بـودن مـی تـرسیـــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیا باید گفت عاشق شدی بی من؟؟؟چشمو دلم روشن...:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه بعضیـا همـ باس گـفت : اگـه جلوت زانـو زدم واسـه ایـن بود کـه هـم قـدت بشـم نـه اون چیـزی کـه تـو فـِک میکـنی =)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند به سه طریق به دعاها جواب می دهد: او می گوید آری و آنچه می خواهی به تو می دهد. او میگوید نه و چیز بهتری به تو می دهد. او می گوید صبر كن و بهترین را به تو می دهد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت . . . . . لازم نیست انقد هاپ هاپ کنی خیلی وقته سگ بودنت واسه ما ثابت شده چرا انقد جون میکنی؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت این همه بازی . . . . . . چرا لاشی بازی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : ببین... اینقد منتظر اون شاهزاده ی سوار بر اسب سفید نباش...! هنوز ما نعل اسبشو نکوبیدیم...! افتاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت مگه نامسلمونی ؟؟؟؟؟؟خدا نداری...اینه رسمش؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا (که بی خود مزه پروندن)م باید گفت: ببین نمکی دیروزم اومدی تو کوچه مون یه عالمه سرو صدا کردی.. نذاشتی بخوابم.. حالا دیگه بکش گاریتو ازرو مخمون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب معلومه وقتی شما پسرا مخاطب خاص تونو بر مبنای تیپ و قیافه انتخاب میکنین,اونا هم بر اساس مدل ماشینتون شما رو انتخاب میکنن نه دروغ میگم?????

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا بايد گفت به بزرگيت پي بردم... . . . آخه هرچي سيفون كشيدم نرفتي پايين..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﻪ ﻣﯿﺰ ﻫﺮﭼﻘﺪﺭﻡ ﮐﻪ ﮔﺮﻭﻥ ﻗﯿﻤﺖ ﻭ ﺷﯿﮏ ﻭ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺎﺷﻪ ، ﺍﮔﻪ ۴ﺗﺎ ﭘﺎﯾﻪ اﺵ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﻭ ﯾﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﺒﺎﺷﻦ ﻣﯿﺰ ﻧﻤﯿﺸﻪ … ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻦ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺕ ﺑﺎﺷﻪ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت :میدونم خیلی بامعرفتی ولی بگو ببینم بازار آدم فروشی خوبه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولين پستمه دوستان مهمان نوازي كنن.... باس ب بعزيا گف: دوست داشتنت اجبار دلم بود وگرنه من كجا و تو كجا...پشت كوهي:))))))))))))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: دنبال یه شرکت حمل و نقل معتبر و خوب می گردم میخوام بگم بیاد مرده شورتو ببره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت وقتی شما تیله بازی میکردین تو کوچه پشتی ما رو دیوار بند یادگاری نوشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــقه آسـمان رو ول کــُن! خـــدا مقـصـر نیســت . . . مـا خـودمـون از بـا هــَـم بـودن مـی تـرسیـــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیا باید گفت عاشق شدی بی من؟؟؟چشمو دلم روشن...:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه بعضیـا همـ باس گـفت : اگـه جلوت زانـو زدم واسـه ایـن بود کـه هـم قـدت بشـم نـه اون چیـزی کـه تـو فـِک میکـنی =)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند به سه طریق به دعاها جواب می دهد: او می گوید آری و آنچه می خواهی به تو می دهد. او میگوید نه و چیز بهتری به تو می دهد. او می گوید صبر كن و بهترین را به تو می دهد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت . . . . . لازم نیست انقد هاپ هاپ کنی خیلی وقته سگ بودنت واسه ما ثابت شده چرا انقد جون میکنی؟