بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضـیـــــــــا باس گـــــــــفت بین من و رفیــقم هـــــــــمزن برقی هم نمـــــــــیتونه به هم بزنه، شـــــــــما که جای خـــــــــود داری قاشـــــــــق چایی خـــــــوری .!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت: . . . . روسَری واسه پوشونده سَرِ . . . نه واسه چراغونیِ سَرِ مِناره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــیــچاره فـــک میــکــنه به ما صــدمه زده باز ..... نمیدونه زنـــده بودنــشــم صدقه سر ماس .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به طراحان شریف امتحانات نهایی باید گفت: شما خودت یه دور سوالا را بدون پاسخنامه حل کن ببین میتونی حلش کنی؟؟/ . . . . واالااااا....... مراقب باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه بـعـضــیام بایــد بگــی: " آهـــای شمایـی کـه فکــر مـی کنـــی خیـلـــی بالــایی....!! بالــا رو نـیــگـــا ...!!! سـلـــام ...=))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باس گفت: . . . . . . . گرده زمین,زر بزنی,میبینیم همو حتی اگه بخوای جر بزنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت این همه بازی . . . . . . چرا لاشی بازی !!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا رو گذاشتیم کنار همون کنارم به گند کشیدن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيام باس گفت: فك نكن كه خاصصصصصصصصي شما واسه ما همون كاسه ماستي اره..اينجورياست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها هم هستند که جوک را کتابی مینویسند! . . ، ، . این ها را ولشان کنید که انسان هایی بس دیوانه هستندی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت: چیزی رو که برا خودت نمیپسندی برا دیگران هم نیز خفه شو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت عزیزم اون راهی که شماها رفتینو ما آسفالت کردیم اون فرشی که روش راه میری ما بافتیم اون خونه ای که توشی زیر بناشو ما ریختیم و از این حرفااااااا بعععععله ما همچین آدمی هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیا هم باس گفت:بــــبـــــیــــــــن!من دستم بنـــــده!!!ی پنــــج دیقه احترام خودتو نگهـــــــــــــــــــــــــدار...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: آفرین بر تو . . مرحبا که این قدر صبوری . . میتونی خودتو روزی 24 ساعت تحمل کنی ولی ما چند دیقه بیشتر نمی تونیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : عزیزم . . . ‏. ‏. ‏. به بعضیام نباید گفت : عزیزم . . . والا ! به همه که نباید گفت عزیزم ! ! !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه بضیـا بایــد بگــی....: "بیـمــار سکــوت تــوأم.....بیـشتــر خفــه شــو!!!" =)))

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضـیـــــــــا باس گـــــــــفت بین من و رفیــقم هـــــــــمزن برقی هم نمـــــــــیتونه به هم بزنه، شـــــــــما که جای خـــــــــود داری قاشـــــــــق چایی خـــــــوری .!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت: . . . . روسَری واسه پوشونده سَرِ . . . نه واسه چراغونیِ سَرِ مِناره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــیــچاره فـــک میــکــنه به ما صــدمه زده باز ..... نمیدونه زنـــده بودنــشــم صدقه سر ماس .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به طراحان شریف امتحانات نهایی باید گفت: شما خودت یه دور سوالا را بدون پاسخنامه حل کن ببین میتونی حلش کنی؟؟/ . . . . واالااااا....... مراقب باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه بـعـضــیام بایــد بگــی: " آهـــای شمایـی کـه فکــر مـی کنـــی خیـلـــی بالــایی....!! بالــا رو نـیــگـــا ...!!! سـلـــام ...=))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باس گفت: . . . . . . . گرده زمین,زر بزنی,میبینیم همو حتی اگه بخوای جر بزنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت این همه بازی . . . . . . چرا لاشی بازی !!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا رو گذاشتیم کنار همون کنارم به گند کشیدن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيام باس گفت: فك نكن كه خاصصصصصصصصي شما واسه ما همون كاسه ماستي اره..اينجورياست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها هم هستند که جوک را کتابی مینویسند! . . ، ، . این ها را ولشان کنید که انسان هایی بس دیوانه هستندی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت: چیزی رو که برا خودت نمیپسندی برا دیگران هم نیز خفه شو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت عزیزم اون راهی که شماها رفتینو ما آسفالت کردیم اون فرشی که روش راه میری ما بافتیم اون خونه ای که توشی زیر بناشو ما ریختیم و از این حرفااااااا بعععععله ما همچین آدمی هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیا هم باس گفت:بــــبـــــیــــــــن!من دستم بنـــــده!!!ی پنــــج دیقه احترام خودتو نگهـــــــــــــــــــــــــدار...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: آفرین بر تو . . مرحبا که این قدر صبوری . . میتونی خودتو روزی 24 ساعت تحمل کنی ولی ما چند دیقه بیشتر نمی تونیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : عزیزم . . . ‏. ‏. ‏. به بعضیام نباید گفت : عزیزم . . . والا ! به همه که نباید گفت عزیزم ! ! !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه بضیـا بایــد بگــی....: "بیـمــار سکــوت تــوأم.....بیـشتــر خفــه شــو!!!" =)))