بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﮔــﻪ ﺍﺯﻣـــﻦ ﺑــــﺪﺕ ﻣﯿـــﺎﺩ... ﺩﻟﯿﻠﺸــــﻮ ﺑـــﺎ ﻣـﺎﮊﯾــــﮏ ﺭﻭﯼ ﺩﯾــــﻮﺍﺭ ﺑﻨــــﻮﯾـــﺲ...بـعـــد ﺳــــﺮتـو ﺑﮑــــﻮﺏ ﺗـــﻮ ﻫﻤــﻮﻥ ﺩﯾــــﻮﺍﺭ ﺗـــﺎ ﺟـﻮﻧــﺖ ﺩﺭﺍد... خخخخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣَﻦ ـﻬـﻤﯿﻨﺠﺂ ﺭَﺳﻤــــــــــــﺎً ﺍَﺯ ـﻬـﻤﻬـ ﺍﻭﻧﺂﯾﮯ ﮐﻬـ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮ  ﮔﻨﺪ ﺯﺩﻥ ﺑﻬﺶ ﻭﺭﻓﺘﻦ ﻋُﺬﺭﺧﻮﺍﻫﯿﮯ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻬـ ﻧﺘﻮﻧﺴﻤـ ﺑﻬﺘﺮ ﺍَﺯﯾﻦ ﻓﻀﺂﺭﻭ ﺑﺮﺍﮮ ﺭﯾﺪﻧﺸﻮﻥ ﻣﻬﯿﺂ ﮐﻨﻢ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت . . خیلی آقایی !!!!! چیه شما چند وقتیه پشت سر این بعضی ها حرف میزنید ؟؟؟ مگه ته دیگ غذاتون رو خوردن که انقدر بهشون گیر میدید ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتــــی هم هـــــست که مـــــزه ی بودن یـــکی یـــــــه جــــــــــوری رفته زیر دنــــــدو نـــت که وقتــــی دوری ازش همه‌چی می‌شه زهـــــــــــره مـــــــــــارِ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیاعم باید گفت: * * * * * * هیچی! بابعضیا حرف نزنی,سنگین تری...:-/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بــــعضیام باس گفت : ناراحت چی هستی عزیزم؟!؟!؟! . . . تو که آغوشت مثِ پرانتز واسه همه بازه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺳﺘﺘﻮ ﺭﻭ ﺷﻮﻧﻪ ﺑﻌﻀﻴﺎ ﺑﺰﻧﻲ ﻭ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻲ : ﻧﻪ ﺧﻮﺷﻢ ﺍﻭﻣﺪ !!!!!!!!! ﺍﺯ ﺍﻭﻧﻴﮑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻴﮑﺮﺩﻡ ، ﻻﺷﻲ ﺗﺮﻱ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت هی میگی باهام راه بیا دارم کنارت راه میام فقط بی زحمت بگوکجاهاقراره بپیچی ک منم بپیچم بهت برسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: ﺷــُـﻤﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺗﺎ ﺩﻮﺭﺕ ﺷــُـﻠﻮﻍ ﻣﯿــﺸﻪ "ﺟــَـﻮ" ﻣﯿــﮕﯿﺮﺗـِـﺖﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑــــــــﺎﺷﻪ ﺗــَـﻨﻬﺎ ﮐـــــﻪ ﺷــُـــﺪﯼ "ﺑـُـﻐﺾ" ﻧــﮕﯿــﺮَﺗﺖ.......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت : . . . عه ؟ شما همونی هستی که هیچ گوهی نیستی؟؟!! یه امضا میدی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبــال عـــادی بودنم دیـــگ همـــه خــاص شدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت. . . . . . . . صد رحمت به خانم شیرزاد حداقل صفربود(که اون صد بود) توکه زیر صفری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونـی کـه روت غـیرّت نـداره.. روشـن فـکر نـیست... تـو بـراش "مـهم" نیـستی.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: . . . . . . دل ما میدون نیست که دورش بزنی مثل پیاده رو تا تهش برو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿـــﺎ ﺑﺎﺱ ﺑﮕـــﯽ.. ﺷﺎﯾــﺪ face ﺷــﻮ ﺩﺍﺷﺘــﻪ ﺑﺎﺷــﯽ.. ﺍﻣﺎ bace ﺷــﻮ ﻧﺪﺍﺭﯼ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت اون خری که تو چشمای من دیدی سایه خودته

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﮔــﻪ ﺍﺯﻣـــﻦ ﺑــــﺪﺕ ﻣﯿـــﺎﺩ... ﺩﻟﯿﻠﺸــــﻮ ﺑـــﺎ ﻣـﺎﮊﯾــــﮏ ﺭﻭﯼ ﺩﯾــــﻮﺍﺭ ﺑﻨــــﻮﯾـــﺲ...بـعـــد ﺳــــﺮتـو ﺑﮑــــﻮﺏ ﺗـــﻮ ﻫﻤــﻮﻥ ﺩﯾــــﻮﺍﺭ ﺗـــﺎ ﺟـﻮﻧــﺖ ﺩﺭﺍد... خخخخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣَﻦ ـﻬـﻤﯿﻨﺠﺂ ﺭَﺳﻤــــــــــــﺎً ﺍَﺯ ـﻬـﻤﻬـ ﺍﻭﻧﺂﯾﮯ ﮐﻬـ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮ  ﮔﻨﺪ ﺯﺩﻥ ﺑﻬﺶ ﻭﺭﻓﺘﻦ ﻋُﺬﺭﺧﻮﺍﻫﯿﮯ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻬـ ﻧﺘﻮﻧﺴﻤـ ﺑﻬﺘﺮ ﺍَﺯﯾﻦ ﻓﻀﺂﺭﻭ ﺑﺮﺍﮮ ﺭﯾﺪﻧﺸﻮﻥ ﻣﻬﯿﺂ ﮐﻨﻢ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت . . خیلی آقایی !!!!! چیه شما چند وقتیه پشت سر این بعضی ها حرف میزنید ؟؟؟ مگه ته دیگ غذاتون رو خوردن که انقدر بهشون گیر میدید ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتــــی هم هـــــست که مـــــزه ی بودن یـــکی یـــــــه جــــــــــوری رفته زیر دنــــــدو نـــت که وقتــــی دوری ازش همه‌چی می‌شه زهـــــــــــره مـــــــــــارِ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیاعم باید گفت: * * * * * * هیچی! بابعضیا حرف نزنی,سنگین تری...:-/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بــــعضیام باس گفت : ناراحت چی هستی عزیزم؟!؟!؟! . . . تو که آغوشت مثِ پرانتز واسه همه بازه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺳﺘﺘﻮ ﺭﻭ ﺷﻮﻧﻪ ﺑﻌﻀﻴﺎ ﺑﺰﻧﻲ ﻭ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻲ : ﻧﻪ ﺧﻮﺷﻢ ﺍﻭﻣﺪ !!!!!!!!! ﺍﺯ ﺍﻭﻧﻴﮑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻴﮑﺮﺩﻡ ، ﻻﺷﻲ ﺗﺮﻱ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت هی میگی باهام راه بیا دارم کنارت راه میام فقط بی زحمت بگوکجاهاقراره بپیچی ک منم بپیچم بهت برسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: ﺷــُـﻤﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺗﺎ ﺩﻮﺭﺕ ﺷــُـﻠﻮﻍ ﻣﯿــﺸﻪ "ﺟــَـﻮ" ﻣﯿــﮕﯿﺮﺗـِـﺖﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑــــــــﺎﺷﻪ ﺗــَـﻨﻬﺎ ﮐـــــﻪ ﺷــُـــﺪﯼ "ﺑـُـﻐﺾ" ﻧــﮕﯿــﺮَﺗﺖ.......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت : . . . عه ؟ شما همونی هستی که هیچ گوهی نیستی؟؟!! یه امضا میدی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبــال عـــادی بودنم دیـــگ همـــه خــاص شدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت. . . . . . . . صد رحمت به خانم شیرزاد حداقل صفربود(که اون صد بود) توکه زیر صفری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونـی کـه روت غـیرّت نـداره.. روشـن فـکر نـیست... تـو بـراش "مـهم" نیـستی.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: . . . . . . دل ما میدون نیست که دورش بزنی مثل پیاده رو تا تهش برو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿـــﺎ ﺑﺎﺱ ﺑﮕـــﯽ.. ﺷﺎﯾــﺪ face ﺷــﻮ ﺩﺍﺷﺘــﻪ ﺑﺎﺷــﯽ.. ﺍﻣﺎ bace ﺷــﻮ ﻧﺪﺍﺭﯼ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت اون خری که تو چشمای من دیدی سایه خودته