بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : عزیزم بی شعوریت ذاتیه یا خودتم در این راستا تلاش می کنی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا بآس گفت: اِنقد نگو نباشی هستن و این‌حرفا، حس شاخ‌بودن دَس نده بهت، لاشی بودن خودتو بیشتر نشون میدی فقط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ : ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻧﻔﻬﻤﯿﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جديدا مردمو به راحتي نميشه خرشون كرد... . .. ... .... ..... ...... .......ولي به راحتي ميشه سگشون كرد ...! بالاخره حيون حيونه ديگه ! ^_^ =*_*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کبوتر با کبوتر باز با باز ولی لاشی کند با هر دو پرواز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـا داره روز مـَرد رو بـه یـه سـری از دخـترا تـبریک بـگیم....! اونـایی کـه هیـچ وقـت تـو رابـطشون نـامردی نـکردن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : من تو گوش کسایی زدم ... که تو زنگ خونشونو نمیتونی بزنی در ری...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت :تومیتونی امروز با تمام قدرت و غرور شیحه بکشی ولی ما عرعر دیروزتو رو فراموش نکردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت: واسه هرکی قاطی پاتی میکنی؛ واسه ما تاتی تاتی میکنی! آره اینجوریاس!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت . . . . . . . اگه ما جلوتون زانو زدیم واسه اینه که هم قد شما بشیم ... آره عزیزم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت . . . . . . بیخودی صدای گاو در نیار عزیزم من و تو خیلی وقته که دیگه *ما* نیستیم..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: این هفته به کی قول دادی واسه همیشه با هم باشین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ، ﮐﺎﺵ ﻧﯿﻤﺮﻭ ﺑﻮﺩﯼ ﻭﻟﯽ ﺩﻭﺭﻭ ﻧﺒﻮﺩﯼ :/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیـــا بآس گفت: مـیـبـرمـت بـالا فــاز مـیـگـیـری میـارمـت پـایـیـن گـاز مـیـگیـری فــازت چـیـــــه؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا هستن با تکنولوژی پیشرفت میکنن.......... دیگه دورمون نمیزنن....... از رومون رد میشن.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: ببین!! ممکنه سر کار گذاشتن من برات آب خوردن باشه.. ولی ظاهر آب مثه اسیده هوای خودتو داشته باش!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : عزیزم بی شعوریت ذاتیه یا خودتم در این راستا تلاش می کنی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا بآس گفت: اِنقد نگو نباشی هستن و این‌حرفا، حس شاخ‌بودن دَس نده بهت، لاشی بودن خودتو بیشتر نشون میدی فقط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ : ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻧﻔﻬﻤﯿﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جديدا مردمو به راحتي نميشه خرشون كرد... . .. ... .... ..... ...... .......ولي به راحتي ميشه سگشون كرد ...! بالاخره حيون حيونه ديگه ! ^_^ =*_*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کبوتر با کبوتر باز با باز ولی لاشی کند با هر دو پرواز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـا داره روز مـَرد رو بـه یـه سـری از دخـترا تـبریک بـگیم....! اونـایی کـه هیـچ وقـت تـو رابـطشون نـامردی نـکردن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : من تو گوش کسایی زدم ... که تو زنگ خونشونو نمیتونی بزنی در ری...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت :تومیتونی امروز با تمام قدرت و غرور شیحه بکشی ولی ما عرعر دیروزتو رو فراموش نکردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت: واسه هرکی قاطی پاتی میکنی؛ واسه ما تاتی تاتی میکنی! آره اینجوریاس!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت . . . . . . . اگه ما جلوتون زانو زدیم واسه اینه که هم قد شما بشیم ... آره عزیزم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت . . . . . . بیخودی صدای گاو در نیار عزیزم من و تو خیلی وقته که دیگه *ما* نیستیم..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: این هفته به کی قول دادی واسه همیشه با هم باشین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ، ﮐﺎﺵ ﻧﯿﻤﺮﻭ ﺑﻮﺩﯼ ﻭﻟﯽ ﺩﻭﺭﻭ ﻧﺒﻮﺩﯼ :/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیـــا بآس گفت: مـیـبـرمـت بـالا فــاز مـیـگـیـری میـارمـت پـایـیـن گـاز مـیـگیـری فــازت چـیـــــه؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا هستن با تکنولوژی پیشرفت میکنن.......... دیگه دورمون نمیزنن....... از رومون رد میشن.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: ببین!! ممکنه سر کار گذاشتن من برات آب خوردن باشه.. ولی ظاهر آب مثه اسیده هوای خودتو داشته باش!!