بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با بعضیا فقط باید قایم موشک بازی کرد بگی من سر میزارم . . . تو گمشو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیام باید گفت....: ببین، اگه ب هر روشی هی پستاتو لایک کنی پستات جذابتر و باحالتر نمیشه ها . . . ! والا به خدا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت: خیالی نی داداش! ما عادت کردیم هرکی دلمونو شکست ، دلشو شاد کنیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا بآس گفت: از دست همه خسته شدی؟ خوب خودتو دست همه نده عزیزم :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیام باس گفت همونقدر ک فک میکنی حالیته و میفهمی,همونقدر نفهم و هالویی!!!! واااالا!بعضی همچین ادعای اینشتین بودن دارن ک!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیام باس گفت... عزیزم... لصفا... بیلیاقتی خودتو تقصیر بیمعرفتی من ننداز...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت: زیاد که بپیچی خودت هرز میشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت: ‏. ‏. ‏. ‏. ‏. اگه نمیتونی آدم باشی،لااقل حیوون بی آزاری باش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا هم بايد گفت اگه نميتونى آدم باشى حداقل قيافه آدم حسابى هارو به خودت نگير تا ما تكليف خودمون رو بدونيم. والا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس بگی : تو امروز تا می تونی "شیهه" بکش !! ولی ما "عر عر" دیروزتو خوب یادمونه ... * - *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیا بابد گفت:پارسال ناشی....امسال لاشی....سال بعد برنامت چیه؟؟؟؟؟ "کدوماشی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باس گفت بیبین مشکل تو از اونجا شروع شد که بابات دوتا چک نخابوند تو گوشت -_-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑِــﻪ ﻟُﻄـــــــــــــــــــــــــﻒِ ﺑَﻌـــــــﻀـــــــــــــــــــــــــــﯿﺎﺍﺍﺍ … ﺳـــــﯿــــﺮ ﺷُـــــﺪﯾــــــﻡ ﺍَﺯ ﺑَــــﻌـــــﺪﯾـــــــــــــﺎ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی روزی جمع بودیم,تو رفتی و شدی مفرد امثال تورو باید جوید و تف کرد آره... اینجوریاس:/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت: الهی برات بمیرم؛ ولی چی کار کنم که "پهلوانان نمیمیرند"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی از مردا باید گفت اقایونی که به عکس روی شناسنامه ی زناتون میخندین . . . . . برین عکس روی کارت پایان خدمت خودتونو ببینید بعد به عکس شناسنامه خانوماتون بخندید

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با بعضیا فقط باید قایم موشک بازی کرد بگی من سر میزارم . . . تو گمشو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیام باید گفت....: ببین، اگه ب هر روشی هی پستاتو لایک کنی پستات جذابتر و باحالتر نمیشه ها . . . ! والا به خدا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت: خیالی نی داداش! ما عادت کردیم هرکی دلمونو شکست ، دلشو شاد کنیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا بآس گفت: از دست همه خسته شدی؟ خوب خودتو دست همه نده عزیزم :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیام باس گفت همونقدر ک فک میکنی حالیته و میفهمی,همونقدر نفهم و هالویی!!!! واااالا!بعضی همچین ادعای اینشتین بودن دارن ک!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیام باس گفت... عزیزم... لصفا... بیلیاقتی خودتو تقصیر بیمعرفتی من ننداز...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت: زیاد که بپیچی خودت هرز میشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت: ‏. ‏. ‏. ‏. ‏. اگه نمیتونی آدم باشی،لااقل حیوون بی آزاری باش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا هم بايد گفت اگه نميتونى آدم باشى حداقل قيافه آدم حسابى هارو به خودت نگير تا ما تكليف خودمون رو بدونيم. والا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس بگی : تو امروز تا می تونی "شیهه" بکش !! ولی ما "عر عر" دیروزتو خوب یادمونه ... * - *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیا بابد گفت:پارسال ناشی....امسال لاشی....سال بعد برنامت چیه؟؟؟؟؟ "کدوماشی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باس گفت بیبین مشکل تو از اونجا شروع شد که بابات دوتا چک نخابوند تو گوشت -_-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑِــﻪ ﻟُﻄـــــــــــــــــــــــــﻒِ ﺑَﻌـــــــﻀـــــــــــــــــــــــــــﯿﺎﺍﺍﺍ … ﺳـــــﯿــــﺮ ﺷُـــــﺪﯾــــــﻡ ﺍَﺯ ﺑَــــﻌـــــﺪﯾـــــــــــــﺎ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی روزی جمع بودیم,تو رفتی و شدی مفرد امثال تورو باید جوید و تف کرد آره... اینجوریاس:/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت: الهی برات بمیرم؛ ولی چی کار کنم که "پهلوانان نمیمیرند"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی از مردا باید گفت اقایونی که به عکس روی شناسنامه ی زناتون میخندین . . . . . برین عکس روی کارت پایان خدمت خودتونو ببینید بعد به عکس شناسنامه خانوماتون بخندید