بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت شما که عینک گرد میزنی فکر میکنی شکل جان لنون شدی... شبیه گربه نره میشی!!!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت :من قناری خوشگل تو قفس نیستم نغمه های فریبنده تو واسه یکی مثل خودت نگه دار من عقاب تیز پروازم تو و قفست واسم کوچیکید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام بایستی گفت عزیزم لطفا چندلحظه شنا نکن! . . . . (دورازجون شما ) همون خفه شوی خودمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیا بایدگفت همه با من لجن ، تو هم اره لجن؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی؟ نباید خیلی خاکی باشیم. تا بعضیا ما رو گِل کنن. ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا بیشتراز 2ریال نمی ارزن اما چون پول خرد نداریم دچار سوء تفاهم میشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت عزیزم یادت داره کم کم به خیر میشه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بِه بَعضی ها هَم باید گُفت :ﻣَﻦ ﺁﻧﺘﯽ ﻭﯾﺮوسمو به خاطِر ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺗُﻮ ﮐﺎﺭﺍﻡ ﺩِﺧﺎﻟﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﻡ ؛ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺟﺎﯼِ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﯼ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت تو که فکر میکنی خیلی بارته . . . . . . دیسک کمر نگیری یهووووو ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت: کوچولو ب ما نمیخوری.. دوپیک بزن ب درودیواربخوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه بـعـضـیـام بـایـد گـفـت... . عـزیـزم جـدیـدا خــــــیـــلـــــی جــیــگــر شـدی... . خـوب جـفـتـک مـیـنـدازی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا باس گفت:...بي وجداااااااااااان پيرت شدم....!#_#

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم باید برا اشتی کردن با دوستش مثه مرد بره جلو بگه هنو دوست دارم و میخوام باهات اشتی کنم ن اینک مثه بعضی ها واسطه بفرسته...دروغ میگم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

^_^* "حرف نزدن بهتر از زر زدن است" علامت اختصاصی مونا00 به بعضیام باس گفت آخه" پشم" تو رو چه به "خشم"؟!؟!؟ وقتی میگم خفه شو بگو... "چشم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت: کوچولو ب ما نمیخوری.. دوپیک بزن ب درودیواربخوری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا باس گفت : د بزن لاااامصب " دنيا كه زده توهم بزن تاآرزو بدل نموني عقده اي بار نياي ... والا بخدا...$_$

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت شما که عینک گرد میزنی فکر میکنی شکل جان لنون شدی... شبیه گربه نره میشی!!!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت :من قناری خوشگل تو قفس نیستم نغمه های فریبنده تو واسه یکی مثل خودت نگه دار من عقاب تیز پروازم تو و قفست واسم کوچیکید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام بایستی گفت عزیزم لطفا چندلحظه شنا نکن! . . . . (دورازجون شما ) همون خفه شوی خودمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیا بایدگفت همه با من لجن ، تو هم اره لجن؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی؟ نباید خیلی خاکی باشیم. تا بعضیا ما رو گِل کنن. ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا بیشتراز 2ریال نمی ارزن اما چون پول خرد نداریم دچار سوء تفاهم میشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت عزیزم یادت داره کم کم به خیر میشه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بِه بَعضی ها هَم باید گُفت :ﻣَﻦ ﺁﻧﺘﯽ ﻭﯾﺮوسمو به خاطِر ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺗُﻮ ﮐﺎﺭﺍﻡ ﺩِﺧﺎﻟﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﻡ ؛ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺟﺎﯼِ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﯼ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت تو که فکر میکنی خیلی بارته . . . . . . دیسک کمر نگیری یهووووو ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت: کوچولو ب ما نمیخوری.. دوپیک بزن ب درودیواربخوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه بـعـضـیـام بـایـد گـفـت... . عـزیـزم جـدیـدا خــــــیـــلـــــی جــیــگــر شـدی... . خـوب جـفـتـک مـیـنـدازی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا باس گفت:...بي وجداااااااااااان پيرت شدم....!#_#

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم باید برا اشتی کردن با دوستش مثه مرد بره جلو بگه هنو دوست دارم و میخوام باهات اشتی کنم ن اینک مثه بعضی ها واسطه بفرسته...دروغ میگم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

^_^* "حرف نزدن بهتر از زر زدن است" علامت اختصاصی مونا00 به بعضیام باس گفت آخه" پشم" تو رو چه به "خشم"؟!؟!؟ وقتی میگم خفه شو بگو... "چشم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت: کوچولو ب ما نمیخوری.. دوپیک بزن ب درودیواربخوری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا باس گفت : د بزن لاااامصب " دنيا كه زده توهم بزن تاآرزو بدل نموني عقده اي بار نياي ... والا بخدا...$_$