بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت... ببین عزیزم! من یدفه قید قرمه سبزی رو زدم... دو دفعه هم قید ته دیگ ماکارونی رو زدم.. تو که توی زندگیم ازینا بالاتر نیستی که :-D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه بـَـضـیـام بـآس گــفــت اَصـَـن بـه دآییــت نــَـرَفـتــی هـآ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با این که خیلی گلی ولی فقط به درد اون ته تهای باغچه میخوری تا یک سال یه بار هم آدم سراغت نره !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم این چه کاریه بعضیا میخوان یکی رو بترسونن میگن میام یه جور میزنمت صدای سگ بدیا خب همون اول بشین دوستانه با طرف صحبت کن شاید قبول کرد بدون کتک کاری صدای سگ در بیاره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: به ارواح جدم ... نیستی در حدم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام هیچی نباید گفت چون عمیقا نمی فهمند چه فایده!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید رو پیشونی بعضیام نوشت: این شخص از آنچه در ظاهر می بینید داغون تر است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باس گف: خسته نمیشی همش درحال قهوه ای کردن این واونی!!!؟ لایک:وولاااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــ, بــعضیها بایــد گــفت اعــتماد بــ, نــفس شــمارو اگــ, اســتفراغ داشــت الــآن ســوپ جــو شــده بــود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس بگی : احساس نمیکنی باید تعداد عزیزای دلتو کمتر کنی ؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها باید گفت : شمایی که تا دورت شلوغ میشه جو میگیرتت حواست باشه تنها که شدی بغض نگیرتت ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: اونی که واسه شما ادعــا می کنه ... واسه بودن با مــا دعــا می کنه ... آره عزیزم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضا باید گفت : تو که ادعا میکنی ادب داری .. خوب میکنی .. اصلا همه ادب دارن .! ولی یه سریا نمیخوان ازش استفاده کنن .! درست مثل تو ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: ببین، جوری می زنمت که uninstall بشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گف:برادر محترم...ﻭﺍﺳﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻼﺱ ﺑﺬﺍﺭ ﮐﻪ ﻫﻢ ﮐﻼﺳﺶ ﺑﺎﺷﯽ ﻧﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ حتی ﺗﻮ ﮐﻼﺳﺶ ﺭﺍتَم ﻧﻤﯿﺪﻩ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت ، من دستم بنده ، 5 دقیقه احترام خودتو نگهدار....!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت... ببین عزیزم! من یدفه قید قرمه سبزی رو زدم... دو دفعه هم قید ته دیگ ماکارونی رو زدم.. تو که توی زندگیم ازینا بالاتر نیستی که :-D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه بـَـضـیـام بـآس گــفــت اَصـَـن بـه دآییــت نــَـرَفـتــی هـآ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با این که خیلی گلی ولی فقط به درد اون ته تهای باغچه میخوری تا یک سال یه بار هم آدم سراغت نره !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم این چه کاریه بعضیا میخوان یکی رو بترسونن میگن میام یه جور میزنمت صدای سگ بدیا خب همون اول بشین دوستانه با طرف صحبت کن شاید قبول کرد بدون کتک کاری صدای سگ در بیاره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: به ارواح جدم ... نیستی در حدم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام هیچی نباید گفت چون عمیقا نمی فهمند چه فایده!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید رو پیشونی بعضیام نوشت: این شخص از آنچه در ظاهر می بینید داغون تر است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باس گف: خسته نمیشی همش درحال قهوه ای کردن این واونی!!!؟ لایک:وولاااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــ, بــعضیها بایــد گــفت اعــتماد بــ, نــفس شــمارو اگــ, اســتفراغ داشــت الــآن ســوپ جــو شــده بــود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس بگی : احساس نمیکنی باید تعداد عزیزای دلتو کمتر کنی ؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها باید گفت : شمایی که تا دورت شلوغ میشه جو میگیرتت حواست باشه تنها که شدی بغض نگیرتت ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: اونی که واسه شما ادعــا می کنه ... واسه بودن با مــا دعــا می کنه ... آره عزیزم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضا باید گفت : تو که ادعا میکنی ادب داری .. خوب میکنی .. اصلا همه ادب دارن .! ولی یه سریا نمیخوان ازش استفاده کنن .! درست مثل تو ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: ببین، جوری می زنمت که uninstall بشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گف:برادر محترم...ﻭﺍﺳﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻼﺱ ﺑﺬﺍﺭ ﮐﻪ ﻫﻢ ﮐﻼﺳﺶ ﺑﺎﺷﯽ ﻧﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ حتی ﺗﻮ ﮐﻼﺳﺶ ﺭﺍتَم ﻧﻤﯿﺪﻩ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت ، من دستم بنده ، 5 دقیقه احترام خودتو نگهدار....!!!!