بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت:با من مشکل داری؟! خوش بحالت خیلیا همینم ندارن !! والا...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت : واسه ما > فازلاو < نگیر > فاضلاب < :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا باس گفت : ببين من دستم بنده ، يه ٥ دقيقه احترام خودتو نگهدار ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: اختیار داری... شما سگ کی باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصلا من لاشــــی... پس چـــــــــرا زور میزنــــی که دور و بر مـــــن باشـــــــــی؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـبـیـن هـرکـاری کـنـی بـه مـن نـمـیـرسـی..... اگـه هـم بـرسـی..... بـه مـانـع مـیـرسـی..... اینجوریاس.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : اینجوری که تو به ما پــیـــلــه کردی بعیـــــد میدونم پروانه بشی! به احتمال زیادلوستر کشی از آب درمیای! گفته باشم نگی نگفتی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت: . . . تو کز محنت دیگران بی غمی د لا مصب به تو هم می گن ادم!؟!؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش ایرانسل یه خدماتی داشت که اس میداد به طرفت و میگفت: مشترک گرامی شماره ی فلان میخواست بهت زنگ بزنه اما یاد نامردیات افتاد، بیخیال شد! یه خورده آدم باش!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فیل فور جوکم باید گفت: اگه چیزی هست بگو ما هم بخندیم!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیام باید گفت . . . انقد به خودت می بالی اشتباهی با پرنده ها کوچ نکنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـهـ بَـعـضـیـامـ بـاسـ گُفـتـ : هَـرکـی بـامـن شُـد دَمـپَـر بَـعـد چَـن وَقـتـ شـد پَـرپَــر !! گـفـتـم کـه مـواضـب خـودت بـاشـی :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـزیـزم تـو بـه مـا نـمـیـخـوری لـااقـل دوتـا پـیـک بـزن بـه در و دیـوار بـخـوری.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گف ببین شکلات هم مغز داره اما تو همونم نداری!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت... ببین عزیزم! من یدفه قید قرمه سبزی رو زدم... دو دفعه هم قید ته دیگ ماکارونی رو زدم... تو ک دیگه تو زندگیم ازینا بالاتر نیستی که!:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : تو اگه موندنی بودی با نفر قبلیت میموندی . . . !!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت:با من مشکل داری؟! خوش بحالت خیلیا همینم ندارن !! والا...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت : واسه ما > فازلاو < نگیر > فاضلاب < :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا باس گفت : ببين من دستم بنده ، يه ٥ دقيقه احترام خودتو نگهدار ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: اختیار داری... شما سگ کی باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصلا من لاشــــی... پس چـــــــــرا زور میزنــــی که دور و بر مـــــن باشـــــــــی؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـبـیـن هـرکـاری کـنـی بـه مـن نـمـیـرسـی..... اگـه هـم بـرسـی..... بـه مـانـع مـیـرسـی..... اینجوریاس.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : اینجوری که تو به ما پــیـــلــه کردی بعیـــــد میدونم پروانه بشی! به احتمال زیادلوستر کشی از آب درمیای! گفته باشم نگی نگفتی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت: . . . تو کز محنت دیگران بی غمی د لا مصب به تو هم می گن ادم!؟!؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش ایرانسل یه خدماتی داشت که اس میداد به طرفت و میگفت: مشترک گرامی شماره ی فلان میخواست بهت زنگ بزنه اما یاد نامردیات افتاد، بیخیال شد! یه خورده آدم باش!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فیل فور جوکم باید گفت: اگه چیزی هست بگو ما هم بخندیم!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیام باید گفت . . . انقد به خودت می بالی اشتباهی با پرنده ها کوچ نکنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـهـ بَـعـضـیـامـ بـاسـ گُفـتـ : هَـرکـی بـامـن شُـد دَمـپَـر بَـعـد چَـن وَقـتـ شـد پَـرپَــر !! گـفـتـم کـه مـواضـب خـودت بـاشـی :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـزیـزم تـو بـه مـا نـمـیـخـوری لـااقـل دوتـا پـیـک بـزن بـه در و دیـوار بـخـوری.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گف ببین شکلات هم مغز داره اما تو همونم نداری!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت... ببین عزیزم! من یدفه قید قرمه سبزی رو زدم... دو دفعه هم قید ته دیگ ماکارونی رو زدم... تو ک دیگه تو زندگیم ازینا بالاتر نیستی که!:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : تو اگه موندنی بودی با نفر قبلیت میموندی . . . !!!