بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت تو یه سرباز وظیفه شناس , بدون ترک پست دم به دقیقه رو مخ من کشیک میدی!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه بـعـضـیــا بــایـد گـفـت ایـنـکـه جـوابـتـو نـمــیـدم تـوهــیـن نـیـسـت پــیــشـگــیــری از تــوهــیـنـه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: الهی تو رو موش کور بخوره تا نفهمه چه گهی خورده. والا خو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم ... من ب زندگیه خودم هم ریدم !!!!!!!! . . . . . . . هیکله تو ک دیگه هیچی نیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت رو مخ من نوشته تردمیل عایا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ والا با این خلق خوششون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت:عزیزم تو واسه ما گاو نباش،شاه بودنت بکنار. والا.؟.؟.؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت: با دوس دخترتون مهربون باشید قبل از اینکه با دوس دخترتون مهربون باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت:چیزی واسه گفتن ندارم هررررررررررررررررررری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـایـد بـه بـعـضـیـام گـفـت: بـاشـه مـن لـاشـی.....مــتـلـاشـی......زنـدگـی مـنـه تـو کـجـاشـی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت : باید یه پلاکارت روت نصب کرد : نزدیک نشوید،خطر گرفتن پاچه! والا! آدمای بی اعصاب!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت :آدم بودن شعور میخواهد که تو نداری و گرنه پسته و بادام هم مغز دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت: اونــــــــي که تویــــــي عــــشقـــشِ؛ ما بهـــــــش میگیـــــــــم کــــــــــشمــــــــــــــــــــش!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت : در آیین نامه راهنمایی و رانندگی،بخش حق تقدم، اشاره ای به قیمت خودروی شما نشده است..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت: هر جا رد پایی از تو تو زندگی من هست زندگیم مثل تردمیل میمونه هرچی میدوئم به جایی نمیرسم :D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثه اين ميمونه بري ايستگاه ِ اتوبوس و منتظر باشي هواپيما بياد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضــیـام خـیـلـی خـودشـونـو مـیـگـیـرن یـه وقـت ابـمـیـوه نـشـن.....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت تو یه سرباز وظیفه شناس , بدون ترک پست دم به دقیقه رو مخ من کشیک میدی!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه بـعـضـیــا بــایـد گـفـت ایـنـکـه جـوابـتـو نـمــیـدم تـوهــیـن نـیـسـت پــیــشـگــیــری از تــوهــیـنـه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: الهی تو رو موش کور بخوره تا نفهمه چه گهی خورده. والا خو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم ... من ب زندگیه خودم هم ریدم !!!!!!!! . . . . . . . هیکله تو ک دیگه هیچی نیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت رو مخ من نوشته تردمیل عایا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ والا با این خلق خوششون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت:عزیزم تو واسه ما گاو نباش،شاه بودنت بکنار. والا.؟.؟.؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت: با دوس دخترتون مهربون باشید قبل از اینکه با دوس دخترتون مهربون باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت:چیزی واسه گفتن ندارم هررررررررررررررررررری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـایـد بـه بـعـضـیـام گـفـت: بـاشـه مـن لـاشـی.....مــتـلـاشـی......زنـدگـی مـنـه تـو کـجـاشـی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت : باید یه پلاکارت روت نصب کرد : نزدیک نشوید،خطر گرفتن پاچه! والا! آدمای بی اعصاب!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت :آدم بودن شعور میخواهد که تو نداری و گرنه پسته و بادام هم مغز دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت: اونــــــــي که تویــــــي عــــشقـــشِ؛ ما بهـــــــش میگیـــــــــم کــــــــــشمــــــــــــــــــــش!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت : در آیین نامه راهنمایی و رانندگی،بخش حق تقدم، اشاره ای به قیمت خودروی شما نشده است..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت: هر جا رد پایی از تو تو زندگی من هست زندگیم مثل تردمیل میمونه هرچی میدوئم به جایی نمیرسم :D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثه اين ميمونه بري ايستگاه ِ اتوبوس و منتظر باشي هواپيما بياد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضــیـام خـیـلـی خـودشـونـو مـیـگـیـرن یـه وقـت ابـمـیـوه نـشـن.....