بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام بایدگفت: مشکل ازتونیس مشکل ازمنه که توروجزه آدماحساب میکردم... بروعزیزم صاحبت دنبالت میگرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت ببین درسته تو نتونستی خرم کنی.... . . . . ولی دیگه کم کم داری سگم میکنی!!!! والاااااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت واسه ما شاخ نشو میبرمت تویله شاختو میشکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت : زیاد با خودت حال نکن ، حامـ..ـله میشیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما سلامتی خودمون و خانوادمون و دوستامونو از خدامون میخوایم نه از عرق سگی ! اره دادا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: عزیزم! کسی شما رو مجبور نکرده از ما تعریف کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از شاخص ترین مزیت های سیم کارت های اعتباری اینکه میتونی به بعضیا که حوصله شون و نداری بگی:اعتبار ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﯾﺪﮔﻔﺖ : . . . . ﺍﮔﻪ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﺭﺗﻪ ﺑﻬﺖ ﮔﺎﺭﯼ ﺑﺒﻨﺪﻡ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮﺑﺎﺷﯽ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﺭﺍﺩﺭ ﺟﻮﺏ ﺑﺎﻳﺪﺷﺴﺖ,ﺗﺎ ﻟﺠﻦ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺜﻴﻒ ﺗﺮﺍﺯﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ +_+

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

..و آبی... . .. بــه بعضـــیا بــآیـــد گفـــت..: ...... بهــــم زُل نــــــزن کـــه بـــد جـــــور خــــرابــــِ اون نگــــاهتــــــم ........................ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سراغ من اگر میایی نرم و اهسته وبا پسته بیا و گر نه قربونه قدمت زحمت نکش ما خودمون میرسیم خدمتتون شما چرا با این حالت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي از استادا ميان ميگن دستخطمون خوب نيس،ببخشيد ولي به بعضي استاداباس گفت: . . . . عزيزمن توفقط دستخطت خوب نيس، تو املات هم بده... هركي موافقه بلايكه^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت واسه رسیدن به ما باید دست و پا بزنی داداش... و الا زنگ و اس که همه میزنن.... موافقاش بلایکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــه بعضیــــابایدگــُفت: بــه اَرواح جـــَدَم نیـــــستس دَر حــــَدَم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ باید ﮔﻔﺖ : . . .. . . ﺣﺎﻝ ﻣﺎ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻔﺖ ﭼﺸﺎﺕ ﺩﺭﺁﺩ ... |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: داشتن من لیاقت میخواست،که تو نداشتی... و داشتن تو حماقت میخواست،که من نداشتم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام بایدگفت: مشکل ازتونیس مشکل ازمنه که توروجزه آدماحساب میکردم... بروعزیزم صاحبت دنبالت میگرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت ببین درسته تو نتونستی خرم کنی.... . . . . ولی دیگه کم کم داری سگم میکنی!!!! والاااااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت واسه ما شاخ نشو میبرمت تویله شاختو میشکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت : زیاد با خودت حال نکن ، حامـ..ـله میشیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما سلامتی خودمون و خانوادمون و دوستامونو از خدامون میخوایم نه از عرق سگی ! اره دادا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: عزیزم! کسی شما رو مجبور نکرده از ما تعریف کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از شاخص ترین مزیت های سیم کارت های اعتباری اینکه میتونی به بعضیا که حوصله شون و نداری بگی:اعتبار ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﯾﺪﮔﻔﺖ : . . . . ﺍﮔﻪ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﺭﺗﻪ ﺑﻬﺖ ﮔﺎﺭﯼ ﺑﺒﻨﺪﻡ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮﺑﺎﺷﯽ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﺭﺍﺩﺭ ﺟﻮﺏ ﺑﺎﻳﺪﺷﺴﺖ,ﺗﺎ ﻟﺠﻦ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺜﻴﻒ ﺗﺮﺍﺯﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ +_+

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

..و آبی... . .. بــه بعضـــیا بــآیـــد گفـــت..: ...... بهــــم زُل نــــــزن کـــه بـــد جـــــور خــــرابــــِ اون نگــــاهتــــــم ........................ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سراغ من اگر میایی نرم و اهسته وبا پسته بیا و گر نه قربونه قدمت زحمت نکش ما خودمون میرسیم خدمتتون شما چرا با این حالت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي از استادا ميان ميگن دستخطمون خوب نيس،ببخشيد ولي به بعضي استاداباس گفت: . . . . عزيزمن توفقط دستخطت خوب نيس، تو املات هم بده... هركي موافقه بلايكه^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت واسه رسیدن به ما باید دست و پا بزنی داداش... و الا زنگ و اس که همه میزنن.... موافقاش بلایکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــه بعضیــــابایدگــُفت: بــه اَرواح جـــَدَم نیـــــستس دَر حــــَدَم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ باید ﮔﻔﺖ : . . .. . . ﺣﺎﻝ ﻣﺎ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻔﺖ ﭼﺸﺎﺕ ﺩﺭﺁﺩ ... |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: داشتن من لیاقت میخواست،که تو نداشتی... و داشتن تو حماقت میخواست،که من نداشتم...