بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : حرف زدن با تو از عشق مثل آب دادن به گل های پلاستیکی می مونه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: تو با این همه غرورت باید یه کامیون همیشه دنبال خودت بکشی واسه جابجا کردن غرورت آره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت به خدا بر زدن مخاصب خاص رفیقت افتخار نیست که هر جا میری سینه سپر میکنی با افتخار تعریف میکنیا!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گف عزیزم در درلت رو مث در یخچال واسه همه باز نکن . . . . . بعله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقت ها نباید به بعضی ها چیزی گفت.. . . . . . باید همچین با پشت دست بزنی تو دهنشون تا بفهمن@!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توام تو فکر ۲تـــومن خریـــد پاستـــلش بـــاش بیخیـــــــــال داداش منو تــو فقط خدا مــــون یکیه<- همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: دیدم "آشغالی" انداختمت دور، حالا "کود" شدی فاز "مفید بودن" برداشتی؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت شنیده بودم بزرگ شدی ولی نه انقد که حتی خودتم نشناسی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها باید گفت توخوشگل هم نباشی دوست داشتنی هستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت : اینقدر که تو کار و زندگی مردم کنجکاوی میکنی رو مباحث علمی کنجکاو میشدی الان نتیجه های علمیت رو تو مدارس آموزش میدادن !!! والا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیــام بآس گفت شمآ که فکر میکنی خِیلی شآخی خوب به مآ چه رَبطی دآره؟؟ شمآ جآت رو سَره گآوه نه کنار ما ~_~

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت: تو که حرف زدن بلد نیستی، حرف نزدن که بلدی همش گند میزنی به کارام...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید بگی: این مشکل تو نی که نمیفهمی مشکل از منه که توقع دارم بفهمی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیا باید گف . . . باش اقا تو خوبی گاز اپلم واس تو،،تو خوبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت: . . . تو آدم بی معرفتی نیستی چون بی معرفتا اصلا آدم نیستن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا باس گفت من حرفمو يه بارميزنم! باره بعدى ميام سرخاکت بهت سرميزنم!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : حرف زدن با تو از عشق مثل آب دادن به گل های پلاستیکی می مونه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: تو با این همه غرورت باید یه کامیون همیشه دنبال خودت بکشی واسه جابجا کردن غرورت آره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت به خدا بر زدن مخاصب خاص رفیقت افتخار نیست که هر جا میری سینه سپر میکنی با افتخار تعریف میکنیا!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گف عزیزم در درلت رو مث در یخچال واسه همه باز نکن . . . . . بعله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقت ها نباید به بعضی ها چیزی گفت.. . . . . . باید همچین با پشت دست بزنی تو دهنشون تا بفهمن@!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توام تو فکر ۲تـــومن خریـــد پاستـــلش بـــاش بیخیـــــــــال داداش منو تــو فقط خدا مــــون یکیه<- همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: دیدم "آشغالی" انداختمت دور، حالا "کود" شدی فاز "مفید بودن" برداشتی؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت شنیده بودم بزرگ شدی ولی نه انقد که حتی خودتم نشناسی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها باید گفت توخوشگل هم نباشی دوست داشتنی هستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت : اینقدر که تو کار و زندگی مردم کنجکاوی میکنی رو مباحث علمی کنجکاو میشدی الان نتیجه های علمیت رو تو مدارس آموزش میدادن !!! والا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیــام بآس گفت شمآ که فکر میکنی خِیلی شآخی خوب به مآ چه رَبطی دآره؟؟ شمآ جآت رو سَره گآوه نه کنار ما ~_~

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت: تو که حرف زدن بلد نیستی، حرف نزدن که بلدی همش گند میزنی به کارام...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید بگی: این مشکل تو نی که نمیفهمی مشکل از منه که توقع دارم بفهمی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیا باید گف . . . باش اقا تو خوبی گاز اپلم واس تو،،تو خوبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت: . . . تو آدم بی معرفتی نیستی چون بی معرفتا اصلا آدم نیستن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا باس گفت من حرفمو يه بارميزنم! باره بعدى ميام سرخاکت بهت سرميزنم!!!