بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام بایدگفت مورد تنفر من واقع شدنم ارزش می خواد که جناب عالی اونم نداری دیگه خودت ببین تا چه حد برام بی ارزشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیابایدگفت کاش یکم خودتون به بعضیابایدگفتاتون عمل میکردین.... هههههی روده گاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس هیچی نگفت ,باس زد زیر دست و پا له شون کرد:)))) هارهار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت نمیخواد ماهیتت رو با کارات نشون بدی بو گندت از 3 متری معلومه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت... پشتمان طرحِ نقشه هایی است پشتِ هر طرح،دست در کار است تا دهان مفت و گوش ها مفتند پشتمان حرفِ مفت بسیاراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیاباید گفت : . . . . . . ما مثه شما پول نداریم ولی یه چیز داریم که ب اون میگن معرفت ک شما ندارین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: . . . . یه خورده اصالت و کمالاتتو جمع کن ما هم بشینیم ، جا نیست..! والا…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت: "عزیزم تنهافرقت بااشغال این بودکه اون بو بد میداد تو نه!!!" همین. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت..... . . . . . . تو یکی حرف( ضر )نزن خواهشآ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا بايد گفت: . . . . . . . لطفا يه دهن برامون خفه شو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی به بعضیا اصن هیچی نباید گفت چون ظرفیتشو ندارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت من همینیم که هستم ولی مشکل اینه که تو همینم نیستی .....والا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باس به بعضیام گفت: جروبحث کردن باهات مثه اینه که... بخوام رو چرتکه ویندوز8 نصب کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا بايد گفت : تو آدم بى معرفتى نيستى چون بى معرفتا اصلا آدم نيستن .!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت : شاید بهم بگى مغرور یا بی احساس ولى من عادت ندارم به چیزاى عمومى حس خاصى داشته باشم! آره اینجوریاااااس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : خیلی دلم میخواد بدونم با این شعورت چطور جای حرف زدن عر عر نمیکنی .؟!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام بایدگفت مورد تنفر من واقع شدنم ارزش می خواد که جناب عالی اونم نداری دیگه خودت ببین تا چه حد برام بی ارزشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیابایدگفت کاش یکم خودتون به بعضیابایدگفتاتون عمل میکردین.... هههههی روده گاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس هیچی نگفت ,باس زد زیر دست و پا له شون کرد:)))) هارهار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت نمیخواد ماهیتت رو با کارات نشون بدی بو گندت از 3 متری معلومه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت... پشتمان طرحِ نقشه هایی است پشتِ هر طرح،دست در کار است تا دهان مفت و گوش ها مفتند پشتمان حرفِ مفت بسیاراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیاباید گفت : . . . . . . ما مثه شما پول نداریم ولی یه چیز داریم که ب اون میگن معرفت ک شما ندارین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: . . . . یه خورده اصالت و کمالاتتو جمع کن ما هم بشینیم ، جا نیست..! والا…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت: "عزیزم تنهافرقت بااشغال این بودکه اون بو بد میداد تو نه!!!" همین. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت..... . . . . . . تو یکی حرف( ضر )نزن خواهشآ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا بايد گفت: . . . . . . . لطفا يه دهن برامون خفه شو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی به بعضیا اصن هیچی نباید گفت چون ظرفیتشو ندارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت من همینیم که هستم ولی مشکل اینه که تو همینم نیستی .....والا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باس به بعضیام گفت: جروبحث کردن باهات مثه اینه که... بخوام رو چرتکه ویندوز8 نصب کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا بايد گفت : تو آدم بى معرفتى نيستى چون بى معرفتا اصلا آدم نيستن .!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت : شاید بهم بگى مغرور یا بی احساس ولى من عادت ندارم به چیزاى عمومى حس خاصى داشته باشم! آره اینجوریاااااس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : خیلی دلم میخواد بدونم با این شعورت چطور جای حرف زدن عر عر نمیکنی .؟!