بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس بگی : هه!مخاطب خاص شماس؟؟؟ به مولا سوژه خنده ماس... :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها باید گفت : اگه پسری چرا زیر ابرو برمیداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت شما از انسان بودن فقط دوکلمه ی اولشو هستی... والا بخودا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها باید گفت: نمیگم نباشی میمیرم...... نمیگم بی تو هیچم .... بودی ....بودی .... نبودی هستن کسایی که باشن!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي دخترام مثه گاو ميمونن،تنها فرقشون اينه ك گاو ميگه ماااا، اونا ميگن من ن ن!! كـَسافت عُقدَه ايه خيكي!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید بگی: خیلی هم گنده شی اخرشم میشی بادیگارد ما..... اره اینجوریاس.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت: من دیونه نیستم ، فقط دنیای خاص من با دنیای عام تو فرق داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : به احترام رتبه تیــمـتــون تو "رنکینگ جهانی" چهل روز صبر کن ، بعد واسه باخت تیم ما جشن راه بنداز ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضـیـام ایـنـقـدری خـودشـونـو تـحـویـل مـیـگـیـرن کـه اداره پـسـت انـدازه اونـا نـامـه تـحـویـل نـمـیـگـیـره.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بَعضیــــــــام عیــن "کُره اُلاغِ کَــدخدا" یورتمه میرن رو اَعصــــــــاب مــا :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيام بايد گفت خوبه شما تو مملكت اسلامي زندگي ميكنين و اين رفتار هارو دارين، اگه غير اسلامي بود ديگه چكار ميكردين از بس.... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیابایدگفت کاش یکم خودتون به بعضیابایدگفتاتون عمل میکردین....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضا باید گفت : اون مدل موتو از کدوم حیون تقلید کردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب کسایی ک لاغرن باس بگی داش تو صب ب صب چن تا لیوان آب دمبل میزنی ک هیکلت خوب موندس:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: اعتماد به نفس تورو اگه "خر" داشت تا الان سلطان جنگل شده بود!!! والا......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیاااا هم باید گفت به جایی اینکه بقیه رو مسخره کنی خودتو مسخره کن....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس بگی : هه!مخاطب خاص شماس؟؟؟ به مولا سوژه خنده ماس... :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها باید گفت : اگه پسری چرا زیر ابرو برمیداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت شما از انسان بودن فقط دوکلمه ی اولشو هستی... والا بخودا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها باید گفت: نمیگم نباشی میمیرم...... نمیگم بی تو هیچم .... بودی ....بودی .... نبودی هستن کسایی که باشن!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي دخترام مثه گاو ميمونن،تنها فرقشون اينه ك گاو ميگه ماااا، اونا ميگن من ن ن!! كـَسافت عُقدَه ايه خيكي!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید بگی: خیلی هم گنده شی اخرشم میشی بادیگارد ما..... اره اینجوریاس.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت: من دیونه نیستم ، فقط دنیای خاص من با دنیای عام تو فرق داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : به احترام رتبه تیــمـتــون تو "رنکینگ جهانی" چهل روز صبر کن ، بعد واسه باخت تیم ما جشن راه بنداز ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضـیـام ایـنـقـدری خـودشـونـو تـحـویـل مـیـگـیـرن کـه اداره پـسـت انـدازه اونـا نـامـه تـحـویـل نـمـیـگـیـره.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بَعضیــــــــام عیــن "کُره اُلاغِ کَــدخدا" یورتمه میرن رو اَعصــــــــاب مــا :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيام بايد گفت خوبه شما تو مملكت اسلامي زندگي ميكنين و اين رفتار هارو دارين، اگه غير اسلامي بود ديگه چكار ميكردين از بس.... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیابایدگفت کاش یکم خودتون به بعضیابایدگفتاتون عمل میکردین....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضا باید گفت : اون مدل موتو از کدوم حیون تقلید کردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب کسایی ک لاغرن باس بگی داش تو صب ب صب چن تا لیوان آب دمبل میزنی ک هیکلت خوب موندس:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: اعتماد به نفس تورو اگه "خر" داشت تا الان سلطان جنگل شده بود!!! والا......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیاااا هم باید گفت به جایی اینکه بقیه رو مسخره کنی خودتو مسخره کن....