بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا بابد گفت: ﺑـــــــــﺮﻭ ﻋـــــﻘــــــﺐ ﺑـــــــﺎﺑـــــــــــــﺎ....!!!! ﻣﻦ ﺧــﻮﺩﻡ ﺑﻪ ﺧــﻮﺩﻡ ﺍﻧﻘﺪ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻧﻤﯿﺸﻢ , ﺗـــــﻮ ﮐﻪ ﺟﺎﯼ خود داری....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت ما همینیم که هستیم شما همینم نیستید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : عزیزم کفشای تن تاک ات رو دربیار انقدر راحت رو مخ ما راه نرو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گف: موقع پست گذاشتن از داشته هات مایه بذار. نه از عقده هات :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت: دلبری کردن و که همه بلدن یه خرده مــــردونه رفتار کردنُ یاد بگیر....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا بايد گفت انقدر که ناز دارى ، يه فرغون جهاز دارى ؟ والا بوخودا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : گور بابای بعضیااااا پیش به سوی بعدیااااااااا!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت اخه تو اصن میدونی عینک رو با کدوم ن مینویسن که انقد سیس میگیری ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـشـت سـر بـعـضـیـام نـبـایـد اب بـریـزی بـایـد " سـیـفـون " رو بـکـشـی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید بگی: این راهی که شماداری ما تو بن بست تهش دکه زدیم!!! بعله...اینجوریاس ^__^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : احتمالا مامانت بجا زاییدن ر ی د ه . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : تو بگو طلاس وقتی از چشمم افتاد قاطی آشغالاس . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضــیا هســتن کــه هیــچ چــیز بهـــشون ربــط نــداره ولـی طــوری تــو زنـدگـیت دخــالــت میکــنن کــه فــکر کنــی اونــی کــه هیچ چیـز بهــش ربــط نــداره خــودتــی .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت اونی که واسه شما آسپیش ما آس پاسه آر داداش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بضیا باس گف انقد نسل سوخته نسل سوخته نکنین ؛ ما نسل سوخته ایم که باس شمارو تحمل کنیم :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام به جایه مخاطب خاص باید گفت مخاطب عام

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا بابد گفت: ﺑـــــــــﺮﻭ ﻋـــــﻘــــــﺐ ﺑـــــــﺎﺑـــــــــــــﺎ....!!!! ﻣﻦ ﺧــﻮﺩﻡ ﺑﻪ ﺧــﻮﺩﻡ ﺍﻧﻘﺪ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻧﻤﯿﺸﻢ , ﺗـــــﻮ ﮐﻪ ﺟﺎﯼ خود داری....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت ما همینیم که هستیم شما همینم نیستید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : عزیزم کفشای تن تاک ات رو دربیار انقدر راحت رو مخ ما راه نرو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گف: موقع پست گذاشتن از داشته هات مایه بذار. نه از عقده هات :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت: دلبری کردن و که همه بلدن یه خرده مــــردونه رفتار کردنُ یاد بگیر....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا بايد گفت انقدر که ناز دارى ، يه فرغون جهاز دارى ؟ والا بوخودا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : گور بابای بعضیااااا پیش به سوی بعدیااااااااا!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت اخه تو اصن میدونی عینک رو با کدوم ن مینویسن که انقد سیس میگیری ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـشـت سـر بـعـضـیـام نـبـایـد اب بـریـزی بـایـد " سـیـفـون " رو بـکـشـی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید بگی: این راهی که شماداری ما تو بن بست تهش دکه زدیم!!! بعله...اینجوریاس ^__^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : احتمالا مامانت بجا زاییدن ر ی د ه . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : تو بگو طلاس وقتی از چشمم افتاد قاطی آشغالاس . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضــیا هســتن کــه هیــچ چــیز بهـــشون ربــط نــداره ولـی طــوری تــو زنـدگـیت دخــالــت میکــنن کــه فــکر کنــی اونــی کــه هیچ چیـز بهــش ربــط نــداره خــودتــی .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت اونی که واسه شما آسپیش ما آس پاسه آر داداش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بضیا باس گف انقد نسل سوخته نسل سوخته نکنین ؛ ما نسل سوخته ایم که باس شمارو تحمل کنیم :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام به جایه مخاطب خاص باید گفت مخاطب عام