بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس بهانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تراشکار ماهری شدم بسکه تو نیامدی و من برای دلم بهانه تراشیدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه نبودنت بهانه نداشتنم بهانه بهانه هایت همه تقصیر من است ؟ اما دلتنگت شده ام خودت هم میدانی فاصله مان زیاد نیست قدمی پیش بیائی تو را در آغوش میگیرم اما باید بیائی همین یک قدم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربار که کودکانه دست کسی رو گرفتم گم شده ام ! ترس من از گم شدن نیست . . . ترسم از گرفتن دستی ست که بی بهانه رهایم کند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى کسى براى نداشته هایت بهانه میگیرد ، بهتراست اوراهم نداشته باشى . . . گاهى نداشتن از داشتن بهتر است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به بهانه ندیدنت گریست بگذار بگرید و بداندهر چه خواست همیشه نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیـگه به همه چــیز شــک دارم وقتی تـــو به دوســــت داشــتـن مـن یـــقیـن داشتی و بـی بـــهانـه رفــتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهایم را تعبیر میکنی ، سکوتم را تفسیر ، دیروزم را فراموش ، فردایم را پیشگویی، به نبودنم مشکوکی ، در بودنم مردد ، از هیچ گلایه میسازی ، از همه چیز بهانه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی را بی بهانه میخواستم ولی غافل از اینکه داشتن تو قشنگترین بهانه ام شد . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس بهانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تراشکار ماهری شدم بسکه تو نیامدی و من برای دلم بهانه تراشیدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه نبودنت بهانه نداشتنم بهانه بهانه هایت همه تقصیر من است ؟ اما دلتنگت شده ام خودت هم میدانی فاصله مان زیاد نیست قدمی پیش بیائی تو را در آغوش میگیرم اما باید بیائی همین یک قدم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربار که کودکانه دست کسی رو گرفتم گم شده ام ! ترس من از گم شدن نیست . . . ترسم از گرفتن دستی ست که بی بهانه رهایم کند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى کسى براى نداشته هایت بهانه میگیرد ، بهتراست اوراهم نداشته باشى . . . گاهى نداشتن از داشتن بهتر است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به بهانه ندیدنت گریست بگذار بگرید و بداندهر چه خواست همیشه نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیـگه به همه چــیز شــک دارم وقتی تـــو به دوســــت داشــتـن مـن یـــقیـن داشتی و بـی بـــهانـه رفــتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهایم را تعبیر میکنی ، سکوتم را تفسیر ، دیروزم را فراموش ، فردایم را پیشگویی، به نبودنم مشکوکی ، در بودنم مردد ، از هیچ گلایه میسازی ، از همه چیز بهانه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی را بی بهانه میخواستم ولی غافل از اینکه داشتن تو قشنگترین بهانه ام شد . . .