بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس بهانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب خیاط ماهری است دنیا... دل ما را برای هیچکس تنگ ندوخت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای دلتنگی راتیک نزن در تقویم دلت! اگر تیک بزنی،همین تیک ها... آتش میزنند تقویم سالت را..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولم کنيد ، تب نکردم...! هوا سرد شده و من پيشانيم را براي دست هاي يخ او داغ نگه داشته ام...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دنبالش بدوی او هم قدم هايش را تندتر خواهد كرد بگذار برود آرام آرام اين طور لااقل می توانی تا پيچ كوچه تماشايش كنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” موندنی ” راهشو پیدا میکنه ,, ” رفتنی ” بهانشو . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خوبی ” عشق ” به اینست که وقتی تو نیستی خواب از گلوی چشمانم پائین نرود لبخند بر لبانم جاری نشود و دستانم مدام بهانه ی تو را بگیرند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخش! کہ گاهے بهانہ ات را مے گیرد… یادش میرود  کہ رفته اے! دل است دیگر… کمے… تو را مے خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهــــــانه اگر تو باشی . . . میشود نوشت میشود ســرود میشود نگاشت میشود زنـــــــدگی کرد عاشقتــــــــــم که . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بی هیچ بهانه یی کسی را دوست داری ، اما گاهی با هزار دلیل هم نمی توانی یکی را دوست داشته باشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبان را باید روی چشم ها گذاشت . . . کجایی ؟! چشم هایم بهانه ات را گرفته اند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی بهانه به خاطرم می ایی . . . شاید همین باشدمعنای عزیزبودنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دِلم چِه کودکانه بَهانه ی تو را می گیرد اما تو بزرگانه بِه دِل نگیر فقط بگو : کودک است نِمی فهمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایِ مَــن همــه بــهانـه ها یعنـــی “تــو” !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه هم اگر میگیری بهانه مرا بگیر . . . من تمام خواستن را وجب کردم . . . هیچکس . . . هیچکس به اندازه من عاشق تـو و بهانه هایت نیست . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس شاید دلیلی باشد برای زندگی اما بی شک “ تو ” بهانه ی آنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر است خلوتم از یاد عاشقانه او گرفته باز دل کوچکم بهانه او نسیم رهگذر این بار هم نیاورده به دست قاصدکی نامه یا نشانه او

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس بهانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب خیاط ماهری است دنیا... دل ما را برای هیچکس تنگ ندوخت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای دلتنگی راتیک نزن در تقویم دلت! اگر تیک بزنی،همین تیک ها... آتش میزنند تقویم سالت را..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولم کنيد ، تب نکردم...! هوا سرد شده و من پيشانيم را براي دست هاي يخ او داغ نگه داشته ام...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دنبالش بدوی او هم قدم هايش را تندتر خواهد كرد بگذار برود آرام آرام اين طور لااقل می توانی تا پيچ كوچه تماشايش كنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” موندنی ” راهشو پیدا میکنه ,, ” رفتنی ” بهانشو . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خوبی ” عشق ” به اینست که وقتی تو نیستی خواب از گلوی چشمانم پائین نرود لبخند بر لبانم جاری نشود و دستانم مدام بهانه ی تو را بگیرند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخش! کہ گاهے بهانہ ات را مے گیرد… یادش میرود  کہ رفته اے! دل است دیگر… کمے… تو را مے خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهــــــانه اگر تو باشی . . . میشود نوشت میشود ســرود میشود نگاشت میشود زنـــــــدگی کرد عاشقتــــــــــم که . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بی هیچ بهانه یی کسی را دوست داری ، اما گاهی با هزار دلیل هم نمی توانی یکی را دوست داشته باشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبان را باید روی چشم ها گذاشت . . . کجایی ؟! چشم هایم بهانه ات را گرفته اند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی بهانه به خاطرم می ایی . . . شاید همین باشدمعنای عزیزبودنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دِلم چِه کودکانه بَهانه ی تو را می گیرد اما تو بزرگانه بِه دِل نگیر فقط بگو : کودک است نِمی فهمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایِ مَــن همــه بــهانـه ها یعنـــی “تــو” !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه هم اگر میگیری بهانه مرا بگیر . . . من تمام خواستن را وجب کردم . . . هیچکس . . . هیچکس به اندازه من عاشق تـو و بهانه هایت نیست . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس شاید دلیلی باشد برای زندگی اما بی شک “ تو ” بهانه ی آنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر است خلوتم از یاد عاشقانه او گرفته باز دل کوچکم بهانه او نسیم رهگذر این بار هم نیاورده به دست قاصدکی نامه یا نشانه او