بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس بهار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار نزدیک است و هوا پرشده از "دوست دارم" هایی که به بادها سپرده ام! کاش پنجره ات باز باشد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه افسانه ي زيبايي… زيباتر از واقعيت .. راستي مگر هر شخصي احساس نميكند كه نخستين روز بهار گويي نخستين روز آفرينش است؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل بي رخ يار خوش نباشد بي باده بهار خوش نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اردیبهشت رسیده... نمی‌دانم چشمان تو مست ترم می‌کند یا عطر بهار نارنج؟! ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار امسال بی تو برایم از پاییز غم انگیز تراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار بهترین بهانه برای آغاز، وآغاز بهترین بهانه برای زیستن است آغاز بهار بر شما مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت گفتی وعده در بهار است / بهار آمد دلم در انتظار است بهار هر کسی عید است و نوروز / بهار عاشقان دیدار یار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه زمستانی باش که بلرزانی و نه تابستانی باش که بسوزانی بهاری باش که برویانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار می‌آید حفظ آبرو کن ؛ بیا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار، این نمایش تحول و سرسبزی آمد تا بگوید اگر نمی شود همیشه سبز ماند می شود دوباره سبز شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه عطر بهار، لب دیوار شکست و همه جا پر شد از بوی خدا. همه جا آیت اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار را به تو تبریک نمیگویم.. ترا به بهار تبریک میگویم تو از هر بهاری ارزنده تری بهارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سردی خاطرات زمستان را به بهار نیاور! زمستان هیچگاه بهار را نمی بیند...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اردیبهشت که بیایی من هم دوباره شاعر میشوم با بوسه ای بر دستان باران پیر وسر به زیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار به نیمه رسید ، من وسط خانه تکانی واژه ها ، بدنبال رختی نو میگردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرستوی من تویی . . می آیی بهار میشوم . . .! می روی پاییزم . . . عادت کوچ را فراموش کن بیا و نرو بیا و به من کوچ کن و فصلِ مرا بهار باش تا همیشه . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس بهار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار نزدیک است و هوا پرشده از "دوست دارم" هایی که به بادها سپرده ام! کاش پنجره ات باز باشد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه افسانه ي زيبايي… زيباتر از واقعيت .. راستي مگر هر شخصي احساس نميكند كه نخستين روز بهار گويي نخستين روز آفرينش است؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل بي رخ يار خوش نباشد بي باده بهار خوش نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اردیبهشت رسیده... نمی‌دانم چشمان تو مست ترم می‌کند یا عطر بهار نارنج؟! ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار امسال بی تو برایم از پاییز غم انگیز تراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار بهترین بهانه برای آغاز، وآغاز بهترین بهانه برای زیستن است آغاز بهار بر شما مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت گفتی وعده در بهار است / بهار آمد دلم در انتظار است بهار هر کسی عید است و نوروز / بهار عاشقان دیدار یار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه زمستانی باش که بلرزانی و نه تابستانی باش که بسوزانی بهاری باش که برویانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار می‌آید حفظ آبرو کن ؛ بیا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار، این نمایش تحول و سرسبزی آمد تا بگوید اگر نمی شود همیشه سبز ماند می شود دوباره سبز شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه عطر بهار، لب دیوار شکست و همه جا پر شد از بوی خدا. همه جا آیت اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار را به تو تبریک نمیگویم.. ترا به بهار تبریک میگویم تو از هر بهاری ارزنده تری بهارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سردی خاطرات زمستان را به بهار نیاور! زمستان هیچگاه بهار را نمی بیند...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اردیبهشت که بیایی من هم دوباره شاعر میشوم با بوسه ای بر دستان باران پیر وسر به زیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار به نیمه رسید ، من وسط خانه تکانی واژه ها ، بدنبال رختی نو میگردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرستوی من تویی . . می آیی بهار میشوم . . .! می روی پاییزم . . . عادت کوچ را فراموش کن بیا و نرو بیا و به من کوچ کن و فصلِ مرا بهار باش تا همیشه . .