بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس بهار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه می‌روی و شهر اردی‌بهشت می‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار بی‌تو نیامده رفت. مجالِ زنده‌گی آیا تا بهارِ دیگر هست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار میان سفره‌ی هفت‌سین شکوفه کرده است در قاب عکس تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیه تو استْ بهار که وقتی می‌آید دیکتاتورها هم لب‌خند می‌زنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار یعنی از پشتِ پنجره صدای گنجشک بیاید صدای گل‌فروش‌های دوره‌گرد صدای موسیقی، رقص، آواز… بهار یعنی همه‌ی این‌ها بیایند وُ تو نیایی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست‌اَش را بگیر نیفتند برگ‌هاش شاید این درخت بهار می‌خواهد دل‌اَش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزن به مهتاب نگو تاریکه از بوی بارون پیداست "بهار" نزدیکه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هر زمان که بیایی بهار خواهد بود مجال شادی بی اختیار خواهد بود چه خوش بود که بر آید به یک کرشمه دو کار ظهور حضرت عصر(عج) و شروع فصل بهار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمده نوروز در ایران زمین خاک ما شد رشک فردوس برین بوبی نارنج و ترنج و عطر بید می توان از تربت حافظ شنید... نوروز بر همه ی ایرانی ها مبارک امیدوارم 93 همه به هرچی میخوان برسن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه زمستان باش که بلرزانی! و نه تابستان باش که بسوزانی!! بهار باش که برویانی.. <3

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکنون مرا بهاری دل انگیز دیگری/ آورده است وعدۀ پاییزی دیگری ویرانه های خانه من ایستاده اند/چشم انتظار حملۀ چنگیز دیگری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم! بهار خنده ی زیبای توست که هر روز در دلم سبز میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار بستر مهر است و دفتر معرفت، قصه هستي است،حكايت وابستگي ها و فراموشي خستگيها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدن هر بامداد ، اتفاق ساده ای نیست ! خوشایند است و تکرارناپذیر... گنجشک ها بیخود شلوغش نمی کنند... "واپسین روزهای فروردین ، بر وفق مرادتان"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخ جووووووووون امروز بعده 8 ماه عشقمو دیدم :)) . . . . دوست دارم گوجه سبزم ^___^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه شعر هست میگه: ... ... ... ... ... بهار امد به همراه شکوفه مارا بهتر همان باشد علوفه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس بهار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه می‌روی و شهر اردی‌بهشت می‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار بی‌تو نیامده رفت. مجالِ زنده‌گی آیا تا بهارِ دیگر هست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار میان سفره‌ی هفت‌سین شکوفه کرده است در قاب عکس تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیه تو استْ بهار که وقتی می‌آید دیکتاتورها هم لب‌خند می‌زنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار یعنی از پشتِ پنجره صدای گنجشک بیاید صدای گل‌فروش‌های دوره‌گرد صدای موسیقی، رقص، آواز… بهار یعنی همه‌ی این‌ها بیایند وُ تو نیایی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست‌اَش را بگیر نیفتند برگ‌هاش شاید این درخت بهار می‌خواهد دل‌اَش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزن به مهتاب نگو تاریکه از بوی بارون پیداست "بهار" نزدیکه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هر زمان که بیایی بهار خواهد بود مجال شادی بی اختیار خواهد بود چه خوش بود که بر آید به یک کرشمه دو کار ظهور حضرت عصر(عج) و شروع فصل بهار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمده نوروز در ایران زمین خاک ما شد رشک فردوس برین بوبی نارنج و ترنج و عطر بید می توان از تربت حافظ شنید... نوروز بر همه ی ایرانی ها مبارک امیدوارم 93 همه به هرچی میخوان برسن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه زمستان باش که بلرزانی! و نه تابستان باش که بسوزانی!! بهار باش که برویانی.. <3

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکنون مرا بهاری دل انگیز دیگری/ آورده است وعدۀ پاییزی دیگری ویرانه های خانه من ایستاده اند/چشم انتظار حملۀ چنگیز دیگری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم! بهار خنده ی زیبای توست که هر روز در دلم سبز میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار بستر مهر است و دفتر معرفت، قصه هستي است،حكايت وابستگي ها و فراموشي خستگيها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدن هر بامداد ، اتفاق ساده ای نیست ! خوشایند است و تکرارناپذیر... گنجشک ها بیخود شلوغش نمی کنند... "واپسین روزهای فروردین ، بر وفق مرادتان"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخ جووووووووون امروز بعده 8 ماه عشقمو دیدم :)) . . . . دوست دارم گوجه سبزم ^___^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه شعر هست میگه: ... ... ... ... ... بهار امد به همراه شکوفه مارا بهتر همان باشد علوفه