بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدم که بنویسم تابخوانی شکوه های دل ارغوانیم را در ترنم یک احساس نه فاصله ای می گذاری و نه نقطه ای سرخط! برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد از اول برو..! چشمهایم پر از اشک بود… واضح ندیدمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پس غرورم التماسی نهفته است برگرد ای عزیزقلبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایم نکرد نگفت نرو برگرد و من رفتم رفتم به سوی تنهایی انتظار انتظار شنیدن صدای او که بگوید دوستت دارم برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت را باور کرده است قلب تنهایم… اما گونه هایم رد نبودنت را حس میکند….. برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبز یا سرخ گاز زده ام همه ی سیب های جهان را… هیچ کدام طعم لبخند های تو را ندارند! برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد من تنهایی زورم به تنهایی نمی رسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوریت این خونه رو ویرونه تر کرد تنهام نذار منو دیوونه برگرد چطور دلت میاد یادم نباشی این دل که قدرتو میدونه برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد…. برای چند لحظه ی کوتاه … خداحافظیه غمنگیزمان تا ابد مرا زجر خواهد داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما مینیمم نسبی ؛ شما ماکسیمم مطلق !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدم که بنویسم تابخوانی شکوه های دل ارغوانیم را در ترنم یک احساس نه فاصله ای می گذاری و نه نقطه ای سرخط! برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد از اول برو..! چشمهایم پر از اشک بود… واضح ندیدمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پس غرورم التماسی نهفته است برگرد ای عزیزقلبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایم نکرد نگفت نرو برگرد و من رفتم رفتم به سوی تنهایی انتظار انتظار شنیدن صدای او که بگوید دوستت دارم برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت را باور کرده است قلب تنهایم… اما گونه هایم رد نبودنت را حس میکند….. برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبز یا سرخ گاز زده ام همه ی سیب های جهان را… هیچ کدام طعم لبخند های تو را ندارند! برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد من تنهایی زورم به تنهایی نمی رسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوریت این خونه رو ویرونه تر کرد تنهام نذار منو دیوونه برگرد چطور دلت میاد یادم نباشی این دل که قدرتو میدونه برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد…. برای چند لحظه ی کوتاه … خداحافظیه غمنگیزمان تا ابد مرا زجر خواهد داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما مینیمم نسبی ؛ شما ماکسیمم مطلق !