بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رگرد… یادت راجاگذاشتی… نمیتوانم عمری به این امیدباشم که برای بردنش برمیگردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد.! من براى برگشتن تو با خداهم شرط بسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درد نوشتــم که بیــا برگرد نوشتــم که بیــا دیگر زده ام به سیم آخر نامرد , نوشتــم که بیـا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه فانوس یه شب گرد یه دل . . . یه کوچه ی سرد دارم پِیِت میگردم توخوب باش و برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم خیلیا هستن اما…..!!! دلم…….!!!! پیش “تو”آرام است…..!!!! پس برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه قرص و نه شربت و دوا، هیچ کدام تاثیر ندارند به مانند سلام برگرد که بی تو نفسم می گیرد اکسیژن بی عطر تو، سم است برام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی خواستم نبودنت از شمارش انگشتانم بیشتر شود اما این روزها کاری از دستانم بر نمی آید لطفا برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت دهانت بوی شیر میدهد و رفت به او بگویید حالا بوی دروغ میدهد ، برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد… یادت را جا گذاشتی … نمی‌ خواهم عمری به این امید باشم … که برای بردنش برمی ‌گردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام شد رفتم !؟ نخواست که بمانم ٬ صدایم نکرد ۰۰۰۰ نگفت نرو برگرد ٬ ومن رفتم ۰۰۰۰۰۰ رفتم به سوی تنهایی خویش وانتظار شنیدن صدایش که بگوید : دوستت دارم برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه فانوس یه شب گرد یه دل . . . یه کوچه ی سرد دارم پِیِت میگردم توخوب باش و برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه ام را خراب میخواهی!؟ دست در دست دیگری برگرد دست در دست دیگری برگرد خانه ام را خراب خواهی کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفته اى ومن هر روز به موریانه هایى فکرمیکنم که آهسته و آرام گوشه هاى “خیالم” را مى جوند تا بى”خیال” نشده ام برگرد منبع : http://www.amirfb.ir/topics/sms-bargard#ixzz3ar51zK9R

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت در گوشم زمزمه می شود ، نگاهت در ذهنم مجسم ولی … من تو را می خواهم نه خیالت را.. برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد ببین حال منو من عاشقم بی من نرو با من بمون تنهام نذار دوستت دارم ای بی قرار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت را باور کرده است قلب تنهایم… اما گونه هایم رد نبودنت را حس میکند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رگرد… یادت راجاگذاشتی… نمیتوانم عمری به این امیدباشم که برای بردنش برمیگردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد.! من براى برگشتن تو با خداهم شرط بسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درد نوشتــم که بیــا برگرد نوشتــم که بیــا دیگر زده ام به سیم آخر نامرد , نوشتــم که بیـا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه فانوس یه شب گرد یه دل . . . یه کوچه ی سرد دارم پِیِت میگردم توخوب باش و برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم خیلیا هستن اما…..!!! دلم…….!!!! پیش “تو”آرام است…..!!!! پس برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه قرص و نه شربت و دوا، هیچ کدام تاثیر ندارند به مانند سلام برگرد که بی تو نفسم می گیرد اکسیژن بی عطر تو، سم است برام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی خواستم نبودنت از شمارش انگشتانم بیشتر شود اما این روزها کاری از دستانم بر نمی آید لطفا برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت دهانت بوی شیر میدهد و رفت به او بگویید حالا بوی دروغ میدهد ، برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد… یادت را جا گذاشتی … نمی‌ خواهم عمری به این امید باشم … که برای بردنش برمی ‌گردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام شد رفتم !؟ نخواست که بمانم ٬ صدایم نکرد ۰۰۰۰ نگفت نرو برگرد ٬ ومن رفتم ۰۰۰۰۰۰ رفتم به سوی تنهایی خویش وانتظار شنیدن صدایش که بگوید : دوستت دارم برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه فانوس یه شب گرد یه دل . . . یه کوچه ی سرد دارم پِیِت میگردم توخوب باش و برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه ام را خراب میخواهی!؟ دست در دست دیگری برگرد دست در دست دیگری برگرد خانه ام را خراب خواهی کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفته اى ومن هر روز به موریانه هایى فکرمیکنم که آهسته و آرام گوشه هاى “خیالم” را مى جوند تا بى”خیال” نشده ام برگرد منبع : http://www.amirfb.ir/topics/sms-bargard#ixzz3ar51zK9R

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت در گوشم زمزمه می شود ، نگاهت در ذهنم مجسم ولی … من تو را می خواهم نه خیالت را.. برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد ببین حال منو من عاشقم بی من نرو با من بمون تنهام نذار دوستت دارم ای بی قرار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت را باور کرده است قلب تنهایم… اما گونه هایم رد نبودنت را حس میکند