بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﻮﮔﺎﺋﻴﻞ ﮐﯿﺴﺖ؟؟؟؟ !!! . . . . . . . . . . ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﺕ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺮﭺ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ ﺩﺭ ﮐﻒ ﺩﺳﺖ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی... بعضی هارو خیلی راحت میبخشی چون دوست داری بازم کنارت باشن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ب من اموخت هیج چیز از هیچکس بعید نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگونه که دلخواه تو باشم نشدم دلخواه دل تنگ خودم هم نشدم حوا تو به خانه بهشتی برگرد من هم متاسفم که آدم نشدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای معنی انتظار یک لحظه بایست دیوانه شدن بخاطرت کافی نیست!؟ برگرد، نگاهم کن و یک جمله بگو تکلیف دلی که عاشقش کردی چیست!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد……….. یادت را جا گذاشته ای……… نمی خواهم عمری به این امید باشم که برای بردنش برمیگردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو بودن کار من نیست تادلت نرفته برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافرترین آدم دنیا هم دست خطی می خواهد که بنویسد برایش ” زود برگرد “ طاقت دوری ات را ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و بعد از رفتنت انگار کسى فهمید که تو نام مرا از یاد خواهى برد و من با آنکه مى دانم تو با عبور تلخ خود نام مرا از یاد خواهى برد هنوز آشفته ى چشمان زیباى توام برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد و زمان را غافلگیر کن… من با تک تک ثانیه ها شرط بسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توکه رفتی خداهمرات ولی تنها شدی برگرد سراغ اونکه شبهاشو فقط با یاد تو سرکرد اونیکه ظاهرا انگار زیادی از سرش بودی ولی تنها اجابت از دعای هرشبش بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با بال و پرت نگو که ماندن ننگ است فریاد نزن که آسمان خوشرنگ است برگرد پرنده، دل به پرواز نبند…! اینجا دل یک قفس برایت تنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد… یادت راجاگذاشتی… نمیتوانم عمری به این امیدباشم که برای بردنش برمیگردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد.! من براى برگشتن تو با خداهم شرط بسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درد نوشتــم که بیــا برگرد نوشتــم که بیــا دیگر زده ام به سیم آخر نامرد , نوشتــم که بیـا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با بال و پرت نگو که ماندن ننگ است فریاد نزن که آسمان خوشرنگ است برگرد پرنده، دل به پرواز نبند…! اینجا دل یک قفس برایت تنگ است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﻮﮔﺎﺋﻴﻞ ﮐﯿﺴﺖ؟؟؟؟ !!! . . . . . . . . . . ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﺕ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺮﭺ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ ﺩﺭ ﮐﻒ ﺩﺳﺖ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی... بعضی هارو خیلی راحت میبخشی چون دوست داری بازم کنارت باشن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ب من اموخت هیج چیز از هیچکس بعید نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگونه که دلخواه تو باشم نشدم دلخواه دل تنگ خودم هم نشدم حوا تو به خانه بهشتی برگرد من هم متاسفم که آدم نشدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای معنی انتظار یک لحظه بایست دیوانه شدن بخاطرت کافی نیست!؟ برگرد، نگاهم کن و یک جمله بگو تکلیف دلی که عاشقش کردی چیست!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد……….. یادت را جا گذاشته ای……… نمی خواهم عمری به این امید باشم که برای بردنش برمیگردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو بودن کار من نیست تادلت نرفته برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافرترین آدم دنیا هم دست خطی می خواهد که بنویسد برایش ” زود برگرد “ طاقت دوری ات را ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و بعد از رفتنت انگار کسى فهمید که تو نام مرا از یاد خواهى برد و من با آنکه مى دانم تو با عبور تلخ خود نام مرا از یاد خواهى برد هنوز آشفته ى چشمان زیباى توام برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد و زمان را غافلگیر کن… من با تک تک ثانیه ها شرط بسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توکه رفتی خداهمرات ولی تنها شدی برگرد سراغ اونکه شبهاشو فقط با یاد تو سرکرد اونیکه ظاهرا انگار زیادی از سرش بودی ولی تنها اجابت از دعای هرشبش بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با بال و پرت نگو که ماندن ننگ است فریاد نزن که آسمان خوشرنگ است برگرد پرنده، دل به پرواز نبند…! اینجا دل یک قفس برایت تنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد… یادت راجاگذاشتی… نمیتوانم عمری به این امیدباشم که برای بردنش برمیگردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد.! من براى برگشتن تو با خداهم شرط بسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درد نوشتــم که بیــا برگرد نوشتــم که بیــا دیگر زده ام به سیم آخر نامرد , نوشتــم که بیـا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با بال و پرت نگو که ماندن ننگ است فریاد نزن که آسمان خوشرنگ است برگرد پرنده، دل به پرواز نبند…! اینجا دل یک قفس برایت تنگ است