بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس برف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفات شبیه برف اند از آن برفهای که بی موقع نزدیک بهار میبارند و فقط کارشان گرفتن جان شکوفه های درختانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با برف بیری ام سخنی غیر از این نبود منت گذاشتی به سرما خوش آمدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل برگی از درختا افتادم جارو شدم مثل برف از تو دلت رفتمو پارو شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نعمتهای آسمان همیشه برف و باران و نور نیستند. گاهی خداوند دوستانی را بر ما نازل میکند از جنس آسمان, به زلالی باران, به سفیدی برف و روشنایی نور, شکر می کنم داشتنت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا آرامش راهمچون دانه های برف آرام وبی صدا بر سرزمین قلب کسانی که برایم عزیزهستند بباران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی برف شالی سپید می شود بر گردن باد میبینی…؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه عزیز دلم… همه شبیه هم نیستند. برف برای دست های یخ کرده کودکان روستا نه زیباست و نه رمانتیک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یکی میپرسن: قبض آب و برق خونتو چطور پرداخت میکنی؟ میگه: میذارم زیر برف پاک کن ماشین غضنفر فکر میکنه قبض جریمست میره پرداخت میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سپیدی موهایم را سرسری نگیر اینجا خیلی وقت است که برف نباریده اف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عروسی خنگول به علت مصرف بیش از حد برف شادی ۸ نفر ناپدید کلیه مقاطع تحصیلی تعطیل و محور های بعضی از شهر ها مسدود شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زمانی که وفا قصه ی برف به تابستان است و صداقت گلی نایاب! به چه کس باید گفت: “با تو خوشبخت ترین انسانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اگر باز کنی پنجره ای سمت دلم، میتوان گفت که من چلچله لال توام، مثل یک پوپک سرمازده در بارش برف، سخت محتاج به گرمای پر و بال توام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی دختری که زیر برف میمونه اما سوار پراید پسر آجیل فروش نمیشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوزی که برف داره بارون نداره ، دردی که عاشق داره معشوق نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا برف میبارد اما برف چشمان تو چیز دیگریست، برف اینجا سرد اما برف چشمان تو گرم، اینجا برف میبارد و من در عمق چشمان تو سفید میشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو ماشینش تو برف گیر میکنه زنجیر نداشته ، سینه میزنه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس برف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفات شبیه برف اند از آن برفهای که بی موقع نزدیک بهار میبارند و فقط کارشان گرفتن جان شکوفه های درختانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با برف بیری ام سخنی غیر از این نبود منت گذاشتی به سرما خوش آمدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل برگی از درختا افتادم جارو شدم مثل برف از تو دلت رفتمو پارو شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نعمتهای آسمان همیشه برف و باران و نور نیستند. گاهی خداوند دوستانی را بر ما نازل میکند از جنس آسمان, به زلالی باران, به سفیدی برف و روشنایی نور, شکر می کنم داشتنت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا آرامش راهمچون دانه های برف آرام وبی صدا بر سرزمین قلب کسانی که برایم عزیزهستند بباران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی برف شالی سپید می شود بر گردن باد میبینی…؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه عزیز دلم… همه شبیه هم نیستند. برف برای دست های یخ کرده کودکان روستا نه زیباست و نه رمانتیک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یکی میپرسن: قبض آب و برق خونتو چطور پرداخت میکنی؟ میگه: میذارم زیر برف پاک کن ماشین غضنفر فکر میکنه قبض جریمست میره پرداخت میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سپیدی موهایم را سرسری نگیر اینجا خیلی وقت است که برف نباریده اف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عروسی خنگول به علت مصرف بیش از حد برف شادی ۸ نفر ناپدید کلیه مقاطع تحصیلی تعطیل و محور های بعضی از شهر ها مسدود شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زمانی که وفا قصه ی برف به تابستان است و صداقت گلی نایاب! به چه کس باید گفت: “با تو خوشبخت ترین انسانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اگر باز کنی پنجره ای سمت دلم، میتوان گفت که من چلچله لال توام، مثل یک پوپک سرمازده در بارش برف، سخت محتاج به گرمای پر و بال توام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی دختری که زیر برف میمونه اما سوار پراید پسر آجیل فروش نمیشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوزی که برف داره بارون نداره ، دردی که عاشق داره معشوق نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا برف میبارد اما برف چشمان تو چیز دیگریست، برف اینجا سرد اما برف چشمان تو گرم، اینجا برف میبارد و من در عمق چشمان تو سفید میشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو ماشینش تو برف گیر میکنه زنجیر نداشته ، سینه میزنه