بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی “دوست دارم” من عطسه کردم ببخش من به زر مفت آلرژی دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی” تفسیر سه کلمه است : خندیدن… بخشیدن… و فراموش کردن پس بخند… ببخش… و فراموش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگران را ببخش نه به خاطر اینکه شایسته بخشش هستند به خاطر اینکه تو شایسته آرامش هستى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقت ها ادم کسی رو که دوستش داره توچند ثانیه دلشو میشکنه منو بخاطر اون ثانیه ها ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا ببخش که ســــاده بودنم دلت را زد… مرا ببخش اگر عشــــق ورزیدنم چشمانت را بست…!!! می روم تا آنان که توانا ترند تو را به اوج بودنــــت برسانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانگى هایم را ببخش!!! من براى داشتنت ، قلبم را که هیچ….عقلم را هم داده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا ببخش دلبرکم هنوز آنقدر بزرگ نشده ام که ندیدنت را نتوانم گریه کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش خط و خال من ببخش که هنوز پونه مانده ام

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی “دوست دارم” من عطسه کردم ببخش من به زر مفت آلرژی دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی” تفسیر سه کلمه است : خندیدن… بخشیدن… و فراموش کردن پس بخند… ببخش… و فراموش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگران را ببخش نه به خاطر اینکه شایسته بخشش هستند به خاطر اینکه تو شایسته آرامش هستى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقت ها ادم کسی رو که دوستش داره توچند ثانیه دلشو میشکنه منو بخاطر اون ثانیه ها ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا ببخش که ســــاده بودنم دلت را زد… مرا ببخش اگر عشــــق ورزیدنم چشمانت را بست…!!! می روم تا آنان که توانا ترند تو را به اوج بودنــــت برسانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانگى هایم را ببخش!!! من براى داشتنت ، قلبم را که هیچ….عقلم را هم داده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا ببخش دلبرکم هنوز آنقدر بزرگ نشده ام که ندیدنت را نتوانم گریه کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش خط و خال من ببخش که هنوز پونه مانده ام