بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ببخش امانت دار خوبی نبودم.. دلی که بهم داده بودی.. شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانیت را به دستی ببخش که می دانی با او می مانی وگرنه حسرتی می گذاری بر دلی که دوستت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو ببخش…!! کسی ک دیروز ‘داشتنش ‘ رو ازت میخواستم.. امروز ‘فراموش کردنش’ رو ازت میخوام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست … یک روز … یک ساعت … یک دقیقه … “هرگز باز نمیگردد” پس لطفا ؛ از جنگ بپرهیز … از خشم دوری کن … عاشقانه حرف بزن … و ؛ لبخندت را وسعت ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخش.. بی تو خودم را غریب میبینم به جان هرکه دلم را شکست، غمگینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرورمو ببخش حضورمو ببخش منم یه عابرم عبورمو ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! مرا ببخش با دستانی گناه کردم که نامت را واضح بر آن نوشته بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی ببخش که نمی توانم جبران کنم این همه نامهربانی هایت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مکانی برایت بهتر از “دلم” ندارم تنگی اش را به لطف خودت ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای بی معرفت ببخش اگه گاهی حجب و حیام اجازه نمیده به اندازه توانت بارت کنم!!!!آره دادا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا ارزش پا کوبیدن به شکمت را نداشت ببخش مرا مادر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلمو خیلیا شکستن امشب بیا با هم بریم سراغشون من نشونت میدم تو ببخش شون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک جمله زیبا از طرف خدا: “قبل از خواب دیگران را ببخش و من قبل از اینکه بیدار شوید، شما را بخشیده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرور اسمونو بشکن قفس برای تو کمه روی زخم کهنه دل تو فقط رهایی مرهمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بی صدا نگاهت میکنم مرا ببخش ، برای این نگاه های پنهانی، شاید اگر بغضم فرو بنشیند صدایت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهش میکنم ، بی حوصلگی هایم را ببخش ، بدخلقی هایم را فراموش کن ، بی اعتنایی هایم را جدی نگیر ! در عوض من هم تو را می بخشم که مسبب همه ی اینهایی!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ببخش امانت دار خوبی نبودم.. دلی که بهم داده بودی.. شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانیت را به دستی ببخش که می دانی با او می مانی وگرنه حسرتی می گذاری بر دلی که دوستت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو ببخش…!! کسی ک دیروز ‘داشتنش ‘ رو ازت میخواستم.. امروز ‘فراموش کردنش’ رو ازت میخوام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست … یک روز … یک ساعت … یک دقیقه … “هرگز باز نمیگردد” پس لطفا ؛ از جنگ بپرهیز … از خشم دوری کن … عاشقانه حرف بزن … و ؛ لبخندت را وسعت ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخش.. بی تو خودم را غریب میبینم به جان هرکه دلم را شکست، غمگینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرورمو ببخش حضورمو ببخش منم یه عابرم عبورمو ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! مرا ببخش با دستانی گناه کردم که نامت را واضح بر آن نوشته بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی ببخش که نمی توانم جبران کنم این همه نامهربانی هایت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مکانی برایت بهتر از “دلم” ندارم تنگی اش را به لطف خودت ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای بی معرفت ببخش اگه گاهی حجب و حیام اجازه نمیده به اندازه توانت بارت کنم!!!!آره دادا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا ارزش پا کوبیدن به شکمت را نداشت ببخش مرا مادر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلمو خیلیا شکستن امشب بیا با هم بریم سراغشون من نشونت میدم تو ببخش شون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک جمله زیبا از طرف خدا: “قبل از خواب دیگران را ببخش و من قبل از اینکه بیدار شوید، شما را بخشیده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرور اسمونو بشکن قفس برای تو کمه روی زخم کهنه دل تو فقط رهایی مرهمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بی صدا نگاهت میکنم مرا ببخش ، برای این نگاه های پنهانی، شاید اگر بغضم فرو بنشیند صدایت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهش میکنم ، بی حوصلگی هایم را ببخش ، بدخلقی هایم را فراموش کن ، بی اعتنایی هایم را جدی نگیر ! در عوض من هم تو را می بخشم که مسبب همه ی اینهایی!