بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته هایت را ببخش زیرا آنها همچون کفش های کودکی ات نه تنها برایت کوچکند بلکه تو را از گام برداشتن های بلند ، باز میدارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفت راز خوشبختی از زبان کوروش کبیر:متنفر نباش”عصبانی نشو”ساده زندگی کن”کم توقع باش”همیشه لبخند بزن”زیاد ببخش”یک دوست خوب داشته باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخش خودت را … برایِ تمامِ راه های نرفته و برای تمام بی راهه های رفته! ببخش بگذار احساست قدری هوایی بخورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا ببخش اگر به تو پیله کرده ام قدری صبر کن پروانه میشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا توهستی زندگی از آن من است نفس میکشم با نفس هایت مرد زندگی من ببخش این لیلی مجنونت را که تا بیکرانه دوستت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانى هایت را با بچگى هایم پیر کردم… مرا به موى سپیدت ببخش”مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پناهگاه این دل شکسته خانه شماست الو مرا ببخش…باز مزاحمت شدم دوباره زنگ میزنم… تا خدا خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ببخش مرا برای گناهانی که لذتش رفته اما مسئولیتش مانده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرا ببخش آنقدر غرق در قضاوت هستم که فراموش کردم قاضی تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا ببخش هنگامی که میگفتی دوستت دارم وَ من نماندم … رفتم … مرا ببخش اما این دروغ باور کردنی نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا نان از تو میخوریم و فرمان از شیطان میبریم مارا ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ببخش که یک عمر عاشقانه هایم را خرج این و آن کردم! وبه تو فقط یک مشت خمیازه و کسلی و بی حوصلگی تحویل دادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا ببخش که شعرهایم در وصف تو نارس هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال دلم خوب نیست روی پاهایم ایستاده ام ، اما حقیقت این است که خسته ام ! ببخش … آدم است دیگر … گاهی کم می آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی : بخند هرچند غمگینی ببخش هرچند که مسکینی فراموش کن هر چند دلگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محال است آدمی چیزی را به دست آورد که خود هرگز آنرا نبخشیده باشد پس عشقی در حد کمال ببخش تا عشقی در حد محال به دست آوری

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته هایت را ببخش زیرا آنها همچون کفش های کودکی ات نه تنها برایت کوچکند بلکه تو را از گام برداشتن های بلند ، باز میدارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفت راز خوشبختی از زبان کوروش کبیر:متنفر نباش”عصبانی نشو”ساده زندگی کن”کم توقع باش”همیشه لبخند بزن”زیاد ببخش”یک دوست خوب داشته باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخش خودت را … برایِ تمامِ راه های نرفته و برای تمام بی راهه های رفته! ببخش بگذار احساست قدری هوایی بخورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا ببخش اگر به تو پیله کرده ام قدری صبر کن پروانه میشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا توهستی زندگی از آن من است نفس میکشم با نفس هایت مرد زندگی من ببخش این لیلی مجنونت را که تا بیکرانه دوستت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانى هایت را با بچگى هایم پیر کردم… مرا به موى سپیدت ببخش”مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پناهگاه این دل شکسته خانه شماست الو مرا ببخش…باز مزاحمت شدم دوباره زنگ میزنم… تا خدا خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ببخش مرا برای گناهانی که لذتش رفته اما مسئولیتش مانده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرا ببخش آنقدر غرق در قضاوت هستم که فراموش کردم قاضی تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا ببخش هنگامی که میگفتی دوستت دارم وَ من نماندم … رفتم … مرا ببخش اما این دروغ باور کردنی نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا نان از تو میخوریم و فرمان از شیطان میبریم مارا ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ببخش که یک عمر عاشقانه هایم را خرج این و آن کردم! وبه تو فقط یک مشت خمیازه و کسلی و بی حوصلگی تحویل دادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا ببخش که شعرهایم در وصف تو نارس هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال دلم خوب نیست روی پاهایم ایستاده ام ، اما حقیقت این است که خسته ام ! ببخش … آدم است دیگر … گاهی کم می آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی : بخند هرچند غمگینی ببخش هرچند که مسکینی فراموش کن هر چند دلگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محال است آدمی چیزی را به دست آورد که خود هرگز آنرا نبخشیده باشد پس عشقی در حد کمال ببخش تا عشقی در حد محال به دست آوری