بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس با مزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيكانی با شماره پلاک تهران ص از چراغ قرمز رد میشه ، پليس که غضنفر بوده آژير كشان دنبالش می افته و پشت سرهم داد می زد : تهران صلی الله عليه و آله بزن كنار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن چرا باســنت ايقدر بزرگه ؟ ميگه : خدا بيامرز مادرم به جای اينكه پودر بچه بهم بزنه پکینگ پودر ميزد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره حج نه نماز می خوند ، نه طواف می كرد و نه . . . ازش می پرسند : تو چرا هیچ کاری نمی کنی ؟میگه : به ما گفتند همه چيز با كاروانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلم ! نازم ! عسلم ! جیگرم ! شیرینم ! خوشکلم ! بانمکم ! تازه باحالم هستم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام آن کس که طاووس را آفرید تا بوقلمونی مثل تو قیافه نگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدم تو 3 ساعت 3 کیلو لاغر کردی ، ای ناقلا ! دماغتو عمل کردی !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چندین ساله که دوستت دارم . ولی هر وقت خواستم به لبات نزديک بشم ، منو با نفرت زمين زدی . . . امضا : آب دماغ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام نوشيدن آب سه تا بسم الله بگوييد زيرا در آب سه تا جن وجود دارد : دوتا هيدروجن و یک اکسی جن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر قاضی ميشه ، يكی ميره پيشش ميگه من از همسايه ام شكايت دارم ، به من گفته : گه نخور ! غضنفر هم ميگه : غلط كرده ، برو بخور . به كسی چه مربوطه ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو پادگان چشمات راه میرفتم ... بی معرفت سهم من از عشقت كلاغ پر بود ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جارو برقی با اینکه میدونه زباله راه نفسشو میبنده بازم هورتش میکشه . جارو برقیتم آشغال !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سلطان جنگل به جوجه اردک زشت . . . اگر در دسترسی یه اس ام اس قشنگ بفرست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی چقدر دوستت دارم ؟ به اندازه ی تمام موهای سرت ضربدر تعداد نفس هايی كه تا آخر عمر می كشی ضربدر تمام ستاره های آسمون.......ضربدر صفر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام اتوبوس بسازم .... اتوشو دارم اما بوس ندارم .. یه بوس میدی ؟ لازم دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما کشته عشقیم ، محبت کفن ماست . پرونده رنجیم ، رفاقت هدف ماست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی فندوق بشی سنجاب بشم گازت بگیرم / اگه گریه کنی ماچت کنم لپ تو بگیرم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس با مزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيكانی با شماره پلاک تهران ص از چراغ قرمز رد میشه ، پليس که غضنفر بوده آژير كشان دنبالش می افته و پشت سرهم داد می زد : تهران صلی الله عليه و آله بزن كنار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن چرا باســنت ايقدر بزرگه ؟ ميگه : خدا بيامرز مادرم به جای اينكه پودر بچه بهم بزنه پکینگ پودر ميزد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره حج نه نماز می خوند ، نه طواف می كرد و نه . . . ازش می پرسند : تو چرا هیچ کاری نمی کنی ؟میگه : به ما گفتند همه چيز با كاروانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلم ! نازم ! عسلم ! جیگرم ! شیرینم ! خوشکلم ! بانمکم ! تازه باحالم هستم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام آن کس که طاووس را آفرید تا بوقلمونی مثل تو قیافه نگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدم تو 3 ساعت 3 کیلو لاغر کردی ، ای ناقلا ! دماغتو عمل کردی !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چندین ساله که دوستت دارم . ولی هر وقت خواستم به لبات نزديک بشم ، منو با نفرت زمين زدی . . . امضا : آب دماغ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام نوشيدن آب سه تا بسم الله بگوييد زيرا در آب سه تا جن وجود دارد : دوتا هيدروجن و یک اکسی جن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر قاضی ميشه ، يكی ميره پيشش ميگه من از همسايه ام شكايت دارم ، به من گفته : گه نخور ! غضنفر هم ميگه : غلط كرده ، برو بخور . به كسی چه مربوطه ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو پادگان چشمات راه میرفتم ... بی معرفت سهم من از عشقت كلاغ پر بود ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جارو برقی با اینکه میدونه زباله راه نفسشو میبنده بازم هورتش میکشه . جارو برقیتم آشغال !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سلطان جنگل به جوجه اردک زشت . . . اگر در دسترسی یه اس ام اس قشنگ بفرست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی چقدر دوستت دارم ؟ به اندازه ی تمام موهای سرت ضربدر تعداد نفس هايی كه تا آخر عمر می كشی ضربدر تمام ستاره های آسمون.......ضربدر صفر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام اتوبوس بسازم .... اتوشو دارم اما بوس ندارم .. یه بوس میدی ؟ لازم دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما کشته عشقیم ، محبت کفن ماست . پرونده رنجیم ، رفاقت هدف ماست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی فندوق بشی سنجاب بشم گازت بگیرم / اگه گریه کنی ماچت کنم لپ تو بگیرم