بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس با مزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه کوسه یه آبادانی رو می خوره میره پیش باقی کوسه ها می گه مو نهنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر از جوب می پره ازش فیلم می گیرن . دور آهسته میزارن میفته تو جوب. دور تند می زارن می خوره به دیوار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا تركها نميتوانند يخ درست كنند؟ چون آنها هميشه دستورالعمل تهيه را فراموش ميكنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه روز به يه تركه ميگن پنج تا حيوان وحشي نام ببر:ميگه دوتاشير,سه تاپلنگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك روز دو اباداني بادوچرخه ميرفتند تصادف ميكندميافتند زمين يكي امد كمك گفت تو سالمئ گفت نه من جاسمم سالم اونجا تو جوب افتاده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون رو رو ميبرن بيمارستان با دست و پاي شکسته دکتر ميپرسه آقا چي شده؟ دوستاش ميگن افتاده تو آتيش دکتر ميگه خوب پس چرا دست و پاش شکسته؟ ميگن آخه آقاي دکتر زديم با بيل خاموشش کرديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصفهانیه به پسرش می گه: بابا وقتی خواسی بری با زند سینما زودتر برو تو که نخوای برا اونم بیلیط بخری پسره به باباش میگه: بابا اگه من زودتر برم تو پس کی ساندیس و چیپس بسوند برام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن با وطن جمله بساز .... میگه من رفتم حمام وتنم را شستم ...میگن نه ، با ط دسته دار ....میگه اتفاقا با تی دسته دارشستم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تركه لنگ بوده با کشتي ميره سفر...وقتي برميگرده رفيقش ميگه خب سفر خوش گذشت؟؟ ميگه نه بابا همش استرس داشتم هي مي گفتن لنگرو بندازين تو آب.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرده به زنش می گه 3 تا حیوان نام ببر که با خ شروع بشه. زنش می گه: خودت، خواهرت، خدابیامرز مادرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از غضنفر میپرسن سه تا اعضا بدن نام ببر میگه مری معده مریم میگن مریم دیگه چه صیغه ایه میگه مریم جیگر منه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن اگه تو موتور ماشین ماست بریزیم چی میشه میگه هیچی بجای بوق میگه دوغ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه دختر تهرونی میره نون بخره یه پسر کرد میره دنبالش ، دختره میگه: چی از جونم می خوای؟ میگه: یه چپال نان !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر پسرش کور به دنیا میاد اسمشو می ذاره: حیدرمریم زاده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه خیاره با یه خیار شوره داشتن تو خیابون می رفتن، دوست خیاره بهشون میرسه از خیاره می پرسه این كیه؟ خیاره میگه خواهرمه، ترشیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوپان دروغگو میمیره تو اون دنیا ازش میپرسن اسمت چیه؟ میگه دهقان فداکار

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس با مزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه کوسه یه آبادانی رو می خوره میره پیش باقی کوسه ها می گه مو نهنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر از جوب می پره ازش فیلم می گیرن . دور آهسته میزارن میفته تو جوب. دور تند می زارن می خوره به دیوار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا تركها نميتوانند يخ درست كنند؟ چون آنها هميشه دستورالعمل تهيه را فراموش ميكنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه روز به يه تركه ميگن پنج تا حيوان وحشي نام ببر:ميگه دوتاشير,سه تاپلنگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك روز دو اباداني بادوچرخه ميرفتند تصادف ميكندميافتند زمين يكي امد كمك گفت تو سالمئ گفت نه من جاسمم سالم اونجا تو جوب افتاده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون رو رو ميبرن بيمارستان با دست و پاي شکسته دکتر ميپرسه آقا چي شده؟ دوستاش ميگن افتاده تو آتيش دکتر ميگه خوب پس چرا دست و پاش شکسته؟ ميگن آخه آقاي دکتر زديم با بيل خاموشش کرديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصفهانیه به پسرش می گه: بابا وقتی خواسی بری با زند سینما زودتر برو تو که نخوای برا اونم بیلیط بخری پسره به باباش میگه: بابا اگه من زودتر برم تو پس کی ساندیس و چیپس بسوند برام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن با وطن جمله بساز .... میگه من رفتم حمام وتنم را شستم ...میگن نه ، با ط دسته دار ....میگه اتفاقا با تی دسته دارشستم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تركه لنگ بوده با کشتي ميره سفر...وقتي برميگرده رفيقش ميگه خب سفر خوش گذشت؟؟ ميگه نه بابا همش استرس داشتم هي مي گفتن لنگرو بندازين تو آب.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرده به زنش می گه 3 تا حیوان نام ببر که با خ شروع بشه. زنش می گه: خودت، خواهرت، خدابیامرز مادرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از غضنفر میپرسن سه تا اعضا بدن نام ببر میگه مری معده مریم میگن مریم دیگه چه صیغه ایه میگه مریم جیگر منه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن اگه تو موتور ماشین ماست بریزیم چی میشه میگه هیچی بجای بوق میگه دوغ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه دختر تهرونی میره نون بخره یه پسر کرد میره دنبالش ، دختره میگه: چی از جونم می خوای؟ میگه: یه چپال نان !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر پسرش کور به دنیا میاد اسمشو می ذاره: حیدرمریم زاده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه خیاره با یه خیار شوره داشتن تو خیابون می رفتن، دوست خیاره بهشون میرسه از خیاره می پرسه این كیه؟ خیاره میگه خواهرمه، ترشیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوپان دروغگو میمیره تو اون دنیا ازش میپرسن اسمت چیه؟ میگه دهقان فداکار