بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس با مزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حیف نون می پرسن نظرت راجع به مار چیه؟ میگه: خیلی حیوان خوبیه، فقط حیف که همش دُمه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عروس ميره گل بچينه ، شهرداری ميگیرتش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دیدی یه سوسک پشت و رو افتاده و داره دست و پا می زنه، فکر نکن با دمپائی زدنش... داره به قیافه تو می خنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه دفعه دو تا هزار پا همديگر رو بغل ميکنن ميشن زيپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از طرف مي پرسند چرا پرنده ها زمستان از شمال به جنوب پرواز مي کنن ؟ ميگه : آخه من امتحان كردم..... پياده خيلي راهه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تست فيزيك كنكور : سرعت نور چه قدر است؟  1- بد نيست 2- خوب است 3- الحمدالله 4- تو خوبي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو داشته با خانوادش از جلو رستوران رد ميشده بوی چلوکباب رو احساس ميكنن. به اونها ميگه اگه بچه های خوبی باشين هفته ديگه هم از اينجا ردتون ميكنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو داشته ماهی میگرفته، یکی میپرسه: تا حالا چندتا ماهی گرفتی؟ یارو میگه: این یکی رو که بگیرم، با اون 19 تائی که بعدا میخوام بگیرم میشه 20 تا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمان: آقا تشريف دارند؟  مستخدم: نخير، رفتهاند مسافرت  مهمان: براي تفريح؟  مستخدم: نخير، با خانم رفته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن از شوهرش ميپرسه: عزيزم، تو منو دوست داري؟مرد ميگه: خوب معلومه عزيزم، اگه دوست نداشتم، چطور ميتونستم هر شب بيام خونه پيشت، وقت و عمرم رو تلف كنم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون میگن درد دلت رو به صورت مختصر بگو گفت : آخ تا قیامت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بار یه یزدی و میبدی با هم تصادف میکنن میبدی با موتور بوده! یزدیه از ماشین پیاده میشه میگه باکت هه؟؟ میبدی میگه باکم هه درش نی!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلاغي داشت پرواز ميكرد. رو آسمون آبادان كه ميرسه و تحت تشعشعات آبادان قرار مي گيره ازش ميپرسن چرا قارقار نميكني ميگه سگ تو روحت كي ديده عقاب قارقار كنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کرمونیه رو مبرن بهشت بعد از یه مدت خبر میارن یه گوشه بهشت خیلی داغ شده فرشته ها میرن برای علت یابی می بینن کرمونیه گوشه بهشت رو سوراخ کرده تو جهنم داره سیخو می کنه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ای که گم شده بود می ره پیش پلیس می گه: ببخشید شما خانومی رو ندیدید که من پیشش نباشم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن : اگه امشب نیایی بریم خونه مامانم دیگه منو نمیبینی ! شوهر میگه : برای چی ؟ میگه واسه اینكه چشماتو در میارم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس با مزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حیف نون می پرسن نظرت راجع به مار چیه؟ میگه: خیلی حیوان خوبیه، فقط حیف که همش دُمه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عروس ميره گل بچينه ، شهرداری ميگیرتش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دیدی یه سوسک پشت و رو افتاده و داره دست و پا می زنه، فکر نکن با دمپائی زدنش... داره به قیافه تو می خنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه دفعه دو تا هزار پا همديگر رو بغل ميکنن ميشن زيپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از طرف مي پرسند چرا پرنده ها زمستان از شمال به جنوب پرواز مي کنن ؟ ميگه : آخه من امتحان كردم..... پياده خيلي راهه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تست فيزيك كنكور : سرعت نور چه قدر است؟  1- بد نيست 2- خوب است 3- الحمدالله 4- تو خوبي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو داشته با خانوادش از جلو رستوران رد ميشده بوی چلوکباب رو احساس ميكنن. به اونها ميگه اگه بچه های خوبی باشين هفته ديگه هم از اينجا ردتون ميكنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو داشته ماهی میگرفته، یکی میپرسه: تا حالا چندتا ماهی گرفتی؟ یارو میگه: این یکی رو که بگیرم، با اون 19 تائی که بعدا میخوام بگیرم میشه 20 تا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمان: آقا تشريف دارند؟  مستخدم: نخير، رفتهاند مسافرت  مهمان: براي تفريح؟  مستخدم: نخير، با خانم رفته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن از شوهرش ميپرسه: عزيزم، تو منو دوست داري؟مرد ميگه: خوب معلومه عزيزم، اگه دوست نداشتم، چطور ميتونستم هر شب بيام خونه پيشت، وقت و عمرم رو تلف كنم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون میگن درد دلت رو به صورت مختصر بگو گفت : آخ تا قیامت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بار یه یزدی و میبدی با هم تصادف میکنن میبدی با موتور بوده! یزدیه از ماشین پیاده میشه میگه باکت هه؟؟ میبدی میگه باکم هه درش نی!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلاغي داشت پرواز ميكرد. رو آسمون آبادان كه ميرسه و تحت تشعشعات آبادان قرار مي گيره ازش ميپرسن چرا قارقار نميكني ميگه سگ تو روحت كي ديده عقاب قارقار كنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کرمونیه رو مبرن بهشت بعد از یه مدت خبر میارن یه گوشه بهشت خیلی داغ شده فرشته ها میرن برای علت یابی می بینن کرمونیه گوشه بهشت رو سوراخ کرده تو جهنم داره سیخو می کنه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ای که گم شده بود می ره پیش پلیس می گه: ببخشید شما خانومی رو ندیدید که من پیشش نباشم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن : اگه امشب نیایی بریم خونه مامانم دیگه منو نمیبینی ! شوهر میگه : برای چی ؟ میگه واسه اینكه چشماتو در میارم