بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس با مزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه برره ای به رفيقش مي گه من يه تمساح پيدا كردم چيكارش كنم؟ ميگه ببرش باغ وحش. فردا رفقيش مي گه برديش؟ يارو مي گه : آره ، تازه امشب هم مي خوام ببرمش سينما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه عربه میمیره ، شب اول قبر ۶۲ تا فرشته میان سراغش.۲ تاشون سوال می کردن .... ۶۰ تاشون حالیش می کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه دفعه يه پسره داشته راه ميرفته ميخوره زمين هواااااااااا ميره نميدونی تا کجاااااااا ميره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر و پسره داشتن با هم قايم باشک بازی ميکردند ، دختره به پسره ميگه تو چشم بگذار اونوقت من ميرم قايم ميشم ، اگه تونستی منو پيدا کنی بوسم کن ، اگه هم نتونستی منو پيدا کنی من زير راه پله قايم شدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگه ميره در خونه شنگول و منگول در ميزنه ، مامانشون ميگه بيا تو بچه ها نيستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ماشا ا... ميره تو بانک وام بگيره ، ضامن نداشته منفجر ميشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تست هوش : به 750 گرم میگن چی؟؟؟ ........... ميگن نیم کیلو و نیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجيح مي دم روي موتورسيكلتم باشم و به خدا فكر كنم تا اينكه تو كليسا باشم و به موتورسيكلتم فكر كنم - مارلون براندو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرمنده ، بی ادبيه ولی ..... از فردا طرح قهوه ای ايرانسل در سراسر کشور : فقط با پرداخت صد هزار تومان هر گوهی ميخواهيد بخوريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيا ميدانستيد که بزبزه قندي اولين بز ديابتي تاريخ است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارو لنگ بوده با کشتي ميره سفر...وقتي برميگرده رفيقش ميگه خب سفر خوش گذشت؟؟ ميگه نه بابا همش استرس داشتم هي مي گفتن لنگرو بندازين تو آب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توصيه دخترانه : اگه يه موقع مورد حمله يک پسر قرار گرفتی شلوار اونو بکش پايين دامن خودتو بده بالا ! فکر بد نکن! آخه اينجوری تو ميتونی بدوی ولی اون نميتونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم از شاگردش مي پرسه: 5 + 5 چند ميشه؟شاگردش يه كم فكر ميكنه ميگه 11 معلم ميگه: احمق دستتو از جيب شلوارت در بيار ، دوباره با انگشت بشمار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني به يه دختر خوشگل كه لباس خواب پوشيده چي ميگن؟ .............. ميگن : شب بخير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تُو قلبمی ، تُو خونمی ، تُو تموم وجودمی ........ رفتم دکتر ، ميگن انگل داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسره به بامشاد ميگه بزن دنده يك راه بيفت بامشادميزنه دنده عقب ! افسره ميگه چرا دنده عقب زدي ؟ بامشاد ميگه ميخام خيز بگيرم !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس با مزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه برره ای به رفيقش مي گه من يه تمساح پيدا كردم چيكارش كنم؟ ميگه ببرش باغ وحش. فردا رفقيش مي گه برديش؟ يارو مي گه : آره ، تازه امشب هم مي خوام ببرمش سينما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه عربه میمیره ، شب اول قبر ۶۲ تا فرشته میان سراغش.۲ تاشون سوال می کردن .... ۶۰ تاشون حالیش می کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه دفعه يه پسره داشته راه ميرفته ميخوره زمين هواااااااااا ميره نميدونی تا کجاااااااا ميره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر و پسره داشتن با هم قايم باشک بازی ميکردند ، دختره به پسره ميگه تو چشم بگذار اونوقت من ميرم قايم ميشم ، اگه تونستی منو پيدا کنی بوسم کن ، اگه هم نتونستی منو پيدا کنی من زير راه پله قايم شدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگه ميره در خونه شنگول و منگول در ميزنه ، مامانشون ميگه بيا تو بچه ها نيستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ماشا ا... ميره تو بانک وام بگيره ، ضامن نداشته منفجر ميشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تست هوش : به 750 گرم میگن چی؟؟؟ ........... ميگن نیم کیلو و نیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجيح مي دم روي موتورسيكلتم باشم و به خدا فكر كنم تا اينكه تو كليسا باشم و به موتورسيكلتم فكر كنم - مارلون براندو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرمنده ، بی ادبيه ولی ..... از فردا طرح قهوه ای ايرانسل در سراسر کشور : فقط با پرداخت صد هزار تومان هر گوهی ميخواهيد بخوريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيا ميدانستيد که بزبزه قندي اولين بز ديابتي تاريخ است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارو لنگ بوده با کشتي ميره سفر...وقتي برميگرده رفيقش ميگه خب سفر خوش گذشت؟؟ ميگه نه بابا همش استرس داشتم هي مي گفتن لنگرو بندازين تو آب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توصيه دخترانه : اگه يه موقع مورد حمله يک پسر قرار گرفتی شلوار اونو بکش پايين دامن خودتو بده بالا ! فکر بد نکن! آخه اينجوری تو ميتونی بدوی ولی اون نميتونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم از شاگردش مي پرسه: 5 + 5 چند ميشه؟شاگردش يه كم فكر ميكنه ميگه 11 معلم ميگه: احمق دستتو از جيب شلوارت در بيار ، دوباره با انگشت بشمار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني به يه دختر خوشگل كه لباس خواب پوشيده چي ميگن؟ .............. ميگن : شب بخير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تُو قلبمی ، تُو خونمی ، تُو تموم وجودمی ........ رفتم دکتر ، ميگن انگل داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسره به بامشاد ميگه بزن دنده يك راه بيفت بامشادميزنه دنده عقب ! افسره ميگه چرا دنده عقب زدي ؟ بامشاد ميگه ميخام خيز بگيرم !