بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس با مزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر میگه : ببخشید اسم شما چیه ؟ دختر با ادا میگه : عطر گل یاس اسمم ثریا س و بعد اسم پسر رو می پرسه . پسره میگه : گوز تو هوا پخشه اسمم جهان بخشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میکن اگه دنیا رو بهت بدن چکار میکنی ؟ میگه : فعلا می خوام درسمو ادامه بدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر کارت تلفن میخره ، فوری میده براش پرس کنن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر رو میبرن زیر سوال له میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا نگهداره عزیزانی باش ، که خاطرشان هرگز از خاطرمان بیرون نمی رود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقش شیرین رود از رخ سنگ ولی ممکن نیست که خیال رخش از خاطر فرهاد رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانستم که در این وادی سرد  شور و شوق و لب یار همگی هست حرام ... !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نانوا هم جوش شیرین میزند ، بیچاره فرهاد ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت غیرت عشق است ، وقتی وصال ممکن نیست.  نباید بی وفایی خواند نیرنگ زلیخا را .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز هیچ حسرتی در دنیا این چنین یک جا جمع نمی شد که در این 4 کلمه جمع شده :  او مرا دوست ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افلاطون میگه اگه کسی رو با دلت دوست داری کاره مهمی نکردی ، زمانی کارت مهمه که با عقلت عاشق باشی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی اسکول به کی میگن ؟  برو پایین  .  .  .  .  می دونی اسکول به کی میگن ؟  برو بالا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی من و تو مانند میخ تویله است که هیچ کره خری قادر به کندن آن نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينها سبزه 13 بدره! اون وسطی رو برای رسيدن تو به آرزوهات گره زدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا روان درماني مردها كمتر از زنها طول ميكشه؟  معمولا بايد در روان درماني به دوران كودكي بازگشت و مردها هميشه در همون دوران به سر ميبرند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد: عزيزم, من ميخوام از تو خوشبخت ترين زن دنيا رو بسازم!  زن: خير پيش!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس با مزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر میگه : ببخشید اسم شما چیه ؟ دختر با ادا میگه : عطر گل یاس اسمم ثریا س و بعد اسم پسر رو می پرسه . پسره میگه : گوز تو هوا پخشه اسمم جهان بخشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میکن اگه دنیا رو بهت بدن چکار میکنی ؟ میگه : فعلا می خوام درسمو ادامه بدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر کارت تلفن میخره ، فوری میده براش پرس کنن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر رو میبرن زیر سوال له میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا نگهداره عزیزانی باش ، که خاطرشان هرگز از خاطرمان بیرون نمی رود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقش شیرین رود از رخ سنگ ولی ممکن نیست که خیال رخش از خاطر فرهاد رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانستم که در این وادی سرد  شور و شوق و لب یار همگی هست حرام ... !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نانوا هم جوش شیرین میزند ، بیچاره فرهاد ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت غیرت عشق است ، وقتی وصال ممکن نیست.  نباید بی وفایی خواند نیرنگ زلیخا را .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز هیچ حسرتی در دنیا این چنین یک جا جمع نمی شد که در این 4 کلمه جمع شده :  او مرا دوست ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افلاطون میگه اگه کسی رو با دلت دوست داری کاره مهمی نکردی ، زمانی کارت مهمه که با عقلت عاشق باشی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی اسکول به کی میگن ؟  برو پایین  .  .  .  .  می دونی اسکول به کی میگن ؟  برو بالا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی من و تو مانند میخ تویله است که هیچ کره خری قادر به کندن آن نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينها سبزه 13 بدره! اون وسطی رو برای رسيدن تو به آرزوهات گره زدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا روان درماني مردها كمتر از زنها طول ميكشه؟  معمولا بايد در روان درماني به دوران كودكي بازگشت و مردها هميشه در همون دوران به سر ميبرند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد: عزيزم, من ميخوام از تو خوشبخت ترين زن دنيا رو بسازم!  زن: خير پيش!