بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس با مزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امسال دولت برای کاهش قيمت تخم مرغ به خروس های ولگرد وام ازدواج ميدهد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن زمان که باید دوست بداریم کوتاهی می کنیم ، آن زمان که دوستمان دارند لجبازی میکنیم ، و بعد برای آنچه از دست رفته آآآه میکشیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی کلبه ، توی بیشه ، رو بخار گرم شیشه ، می نوسیم با تو هستم از گذشته تا همیشه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه میخوای دوست داشته باشم  برو پایین :  .  .  .  .  . . . ديدي حالا کمبود محبت داری!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خواستي بوسم کني به نکات زير توجه کن :  .  .  .  ديدي ميخواي بوسم کني!!!! خجالت نمي کشي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ديدی جوانی بر درختی تکيه کرده بزن تو سرش چون جوون بايد رو پايه خودش وايسه !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مورچه عاشق دختر همسایه میشه، بعد از یک هفته میفهمه که چایی خشک بوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به يه خره ميگن چرا گوشات درازه ميگه هر خوشكلي يه نقصي داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو از آسمون خراش ميفته پايين مردم دورش جمع ميشن ميگن چي شده یارو ميگه :هيچي بابا پوزه آسانسورمونو زدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر داشت با كايت پرواز ميكرد. يك كلاغ از بغلش رد شد و گفت: به حق چيزاي نديده، من كركس ديده بودم ولي خركس نديده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظار ، نغمه خیس نگاه انسانهایی است که زندگیشان بوی تنهایی می دهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل رفاقت ، دل به تو کرده عادت  برات دعا میکنم ، اینه رسم رفاقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سکوت دادگاه سرنوشت ، عشق بر ما حکم سنگینی نوشت ، گفته شد دلداده ها زهم جدا ، وای بر این حکم و شهود زشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی بازی روزگار چیه ؟ اینکه تو چشم بزاری من قایم شم ، بعد تو بری یکی دیگه رو پیدا کنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفقای امروز مثل انارند ، رنگ خوبی دارن اما وفا ندارن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری با غم عشقت نشستم ...  به تو پیوستم و از خود گسستم ...  و لیکن سر نوشتم این سه حر ف بود ...  تو را دیدم ، پرستیدم ، شکستم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس با مزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امسال دولت برای کاهش قيمت تخم مرغ به خروس های ولگرد وام ازدواج ميدهد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن زمان که باید دوست بداریم کوتاهی می کنیم ، آن زمان که دوستمان دارند لجبازی میکنیم ، و بعد برای آنچه از دست رفته آآآه میکشیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی کلبه ، توی بیشه ، رو بخار گرم شیشه ، می نوسیم با تو هستم از گذشته تا همیشه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه میخوای دوست داشته باشم  برو پایین :  .  .  .  .  . . . ديدي حالا کمبود محبت داری!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خواستي بوسم کني به نکات زير توجه کن :  .  .  .  ديدي ميخواي بوسم کني!!!! خجالت نمي کشي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ديدی جوانی بر درختی تکيه کرده بزن تو سرش چون جوون بايد رو پايه خودش وايسه !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مورچه عاشق دختر همسایه میشه، بعد از یک هفته میفهمه که چایی خشک بوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به يه خره ميگن چرا گوشات درازه ميگه هر خوشكلي يه نقصي داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو از آسمون خراش ميفته پايين مردم دورش جمع ميشن ميگن چي شده یارو ميگه :هيچي بابا پوزه آسانسورمونو زدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر داشت با كايت پرواز ميكرد. يك كلاغ از بغلش رد شد و گفت: به حق چيزاي نديده، من كركس ديده بودم ولي خركس نديده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظار ، نغمه خیس نگاه انسانهایی است که زندگیشان بوی تنهایی می دهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل رفاقت ، دل به تو کرده عادت  برات دعا میکنم ، اینه رسم رفاقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سکوت دادگاه سرنوشت ، عشق بر ما حکم سنگینی نوشت ، گفته شد دلداده ها زهم جدا ، وای بر این حکم و شهود زشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی بازی روزگار چیه ؟ اینکه تو چشم بزاری من قایم شم ، بعد تو بری یکی دیگه رو پیدا کنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفقای امروز مثل انارند ، رنگ خوبی دارن اما وفا ندارن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری با غم عشقت نشستم ...  به تو پیوستم و از خود گسستم ...  و لیکن سر نوشتم این سه حر ف بود ...  تو را دیدم ، پرستیدم ، شکستم