بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس با مزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو هرگز..... با تو بابام نمی ذاره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا عاقل کند کاري که بعداً خود به خود گويد خودم کردم که لعنت بر خودم بادا بادا مبارک بادا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از غضنفر می پرسند پتروس که بود؟ می گه یه دهقان فداکار بود که وقتی گرگ به  گوسفندانش حمله کرد، رفت زیر تانک و انگشتشو کرد تو چشم راننده قطار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند ماهه توی قلبم خونه کردی و تا حالا کرایه خونه ندادی!  اگه تا یک ماه دیگه با صاحب خونه ازدواج نکنی حکم تخلیه میگره واست!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس در زمان فراوانی ۷ اس ام اس برای ما ارسال کند در زمان قحطی ۱۴ اس ام اس به او می دهیم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر اومد در تاکسی و ببنده راننده بهش گفت دستت لای در گیر نکنه . غضنفر گفت سرت لای در گیر نکنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر:« پسر جان! وقتی من به سن تو بودم، اصلاً دروغ نمی گفتم.» پسر:« پدرجان! ممکن است بفرمایید که دروغگویی را از چه سنی شروع کردید؟»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک اسکلت میگن یه دروغ شاخ دار بگو. می گه: توپولویم توپولو! صورتم مثل هلو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه:مامان اون آقاروببين كچله!!!! مامان: هيس...ميفهمه بچه: اه...مگه تا حالا نفهميده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر همش دعا مي کرده بچه دار شه يه شب جبرئيل مياد تو خوابش ميگه عوض اينهمه دعا برو زن بگير...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنج تا داداش پولاشونو رو هم ميذارند تاکسي مي خرند بعد از چند وقت ورشکست مي شند اگه گفتي چرا ؟ اخه پنج تايي با هم مي رفتن مسافرکشي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ می دونستی هربار که تو پلک می زنی من نفس می کشم؟ پس مواظب باش به کسی خیره نشی که من خفه می شم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام از برنامه 90 مزاحمتون میشم  می خواستم بگم شما به عنوان بهترین گل سال انتخاب شدید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی تو مثل چی هستی ؟ مثل یک تصادف وحشتناک که کشته و مُرده زیاد داری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی تو مثل چی هستی ؟ مثل یک تصادف وحشتناک که کشته و مُرده زیاد داری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقايون وقتي ميخوان کاري رو انجام بدن : اول خوب فکر ميکنند.  بعد به حرف دلشون گوش ميکنن ، بعد به خدا توکل ميکنن و ...در آخر کاري رو انجام ميدن که زنشون ميگه !!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس با مزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو هرگز..... با تو بابام نمی ذاره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا عاقل کند کاري که بعداً خود به خود گويد خودم کردم که لعنت بر خودم بادا بادا مبارک بادا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از غضنفر می پرسند پتروس که بود؟ می گه یه دهقان فداکار بود که وقتی گرگ به  گوسفندانش حمله کرد، رفت زیر تانک و انگشتشو کرد تو چشم راننده قطار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند ماهه توی قلبم خونه کردی و تا حالا کرایه خونه ندادی!  اگه تا یک ماه دیگه با صاحب خونه ازدواج نکنی حکم تخلیه میگره واست!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس در زمان فراوانی ۷ اس ام اس برای ما ارسال کند در زمان قحطی ۱۴ اس ام اس به او می دهیم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر اومد در تاکسی و ببنده راننده بهش گفت دستت لای در گیر نکنه . غضنفر گفت سرت لای در گیر نکنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر:« پسر جان! وقتی من به سن تو بودم، اصلاً دروغ نمی گفتم.» پسر:« پدرجان! ممکن است بفرمایید که دروغگویی را از چه سنی شروع کردید؟»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک اسکلت میگن یه دروغ شاخ دار بگو. می گه: توپولویم توپولو! صورتم مثل هلو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه:مامان اون آقاروببين كچله!!!! مامان: هيس...ميفهمه بچه: اه...مگه تا حالا نفهميده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر همش دعا مي کرده بچه دار شه يه شب جبرئيل مياد تو خوابش ميگه عوض اينهمه دعا برو زن بگير...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنج تا داداش پولاشونو رو هم ميذارند تاکسي مي خرند بعد از چند وقت ورشکست مي شند اگه گفتي چرا ؟ اخه پنج تايي با هم مي رفتن مسافرکشي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ می دونستی هربار که تو پلک می زنی من نفس می کشم؟ پس مواظب باش به کسی خیره نشی که من خفه می شم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام از برنامه 90 مزاحمتون میشم  می خواستم بگم شما به عنوان بهترین گل سال انتخاب شدید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی تو مثل چی هستی ؟ مثل یک تصادف وحشتناک که کشته و مُرده زیاد داری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی تو مثل چی هستی ؟ مثل یک تصادف وحشتناک که کشته و مُرده زیاد داری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقايون وقتي ميخوان کاري رو انجام بدن : اول خوب فکر ميکنند.  بعد به حرف دلشون گوش ميکنن ، بعد به خدا توکل ميکنن و ...در آخر کاري رو انجام ميدن که زنشون ميگه !!