بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس با مزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم به شش دلیل شانس آورده! چون حوا نمی تونسته بهش بگه:  1.من ادمت کردم  2.برو از شوهر مردم یاد بگیر  3.دیشب کجا بودی  4.پولاتو دادی مامانت  5.مامانم اینا  6.چرا به اون زنیکه نگاه کردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون با هواپيما مياد تهران، تو فرودگاه به رفيقش ميگه: اگه ميدونستم اينقدر نزديكه با ماشين ميومدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توقع حیف نون از خدا: نه کارت دارم و نه کارم داشته باش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تعداد نفس ها نیست ، تعداد لبخند های کسی است که دوستش داری .  سعی کن بیشتر از پیش بخندی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون میگن چرا وقتی میری دستشویی در را نمیبندی؟ میگه اِ من در رو ببندم تو هم بیای از سوراخ کلید نگاه کنی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گفتین تو محل کی به همه محرمه؟؟؟ خوب معلومه لبنیاتی سر کوچه چرا؟؟ چون به همه محل شیر میده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مورچه با پشه ازدواج میکنن بچه دار نمیشن ؟ چون مورچه موقع خواب پشه بند می زده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كره خري از مامانش پرسيد: من چطور به دنيا اومدم؟ مامانش گفت: باباي خرت، خر شد، عاشق من ماده خر شد. من خر هم، خر شدم. عاشق اون نره خر شدم. اين طوري شد كه خر تو خر شد و كره خري مثل تو بدر شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز دو تا گوجه قرمز با هم دعوا میکنند یه گوجه سبز میاد وسط سواشون کنه گوجه های قزمز میگن سید تو دخالت نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از يك معتاد ميپرسن چطور شد كه معتاد شدي؟ ميگه با بچه ها قرار گزاشتيم روزهاي تعطيل تفريحي بكشيم يه هويي خورديم به عيدنوروز !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف میره ورزشگاه تو موج مکزیکی غرق میشه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو به باباش میگه : بابا بابا پنکه خراب شده بده درسش کنن. میگه : همینه دیگه وقتی ده نفر شب زیرش می خوابید خراب میشه دیگه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمریکاییه داشته تو رودخونه غرق میشده، هی داد میزده: help me, hellllp! بامشاد از اونجا رد میشده میگه: احمق جون اگه جای کلاس زبان کلاس شنا رفته بودی الان غرق نمیشدی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره لوازم ورزشی میگه پرچمه ایران رو دارین . یارو میگه آره براش میاره . یکم فکر میکنه میگه ببخشید رنگ های دیگشم میتونم ببینم !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غیر از خودتان ، هیچ کس دیگر نمی تواند شما را راضی کند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگین بی قرارم زخمی از سه تارم وقتی تورا ندارم نفرین به هرچی دارم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس با مزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم به شش دلیل شانس آورده! چون حوا نمی تونسته بهش بگه:  1.من ادمت کردم  2.برو از شوهر مردم یاد بگیر  3.دیشب کجا بودی  4.پولاتو دادی مامانت  5.مامانم اینا  6.چرا به اون زنیکه نگاه کردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون با هواپيما مياد تهران، تو فرودگاه به رفيقش ميگه: اگه ميدونستم اينقدر نزديكه با ماشين ميومدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توقع حیف نون از خدا: نه کارت دارم و نه کارم داشته باش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تعداد نفس ها نیست ، تعداد لبخند های کسی است که دوستش داری .  سعی کن بیشتر از پیش بخندی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون میگن چرا وقتی میری دستشویی در را نمیبندی؟ میگه اِ من در رو ببندم تو هم بیای از سوراخ کلید نگاه کنی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گفتین تو محل کی به همه محرمه؟؟؟ خوب معلومه لبنیاتی سر کوچه چرا؟؟ چون به همه محل شیر میده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مورچه با پشه ازدواج میکنن بچه دار نمیشن ؟ چون مورچه موقع خواب پشه بند می زده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كره خري از مامانش پرسيد: من چطور به دنيا اومدم؟ مامانش گفت: باباي خرت، خر شد، عاشق من ماده خر شد. من خر هم، خر شدم. عاشق اون نره خر شدم. اين طوري شد كه خر تو خر شد و كره خري مثل تو بدر شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز دو تا گوجه قرمز با هم دعوا میکنند یه گوجه سبز میاد وسط سواشون کنه گوجه های قزمز میگن سید تو دخالت نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از يك معتاد ميپرسن چطور شد كه معتاد شدي؟ ميگه با بچه ها قرار گزاشتيم روزهاي تعطيل تفريحي بكشيم يه هويي خورديم به عيدنوروز !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف میره ورزشگاه تو موج مکزیکی غرق میشه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو به باباش میگه : بابا بابا پنکه خراب شده بده درسش کنن. میگه : همینه دیگه وقتی ده نفر شب زیرش می خوابید خراب میشه دیگه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمریکاییه داشته تو رودخونه غرق میشده، هی داد میزده: help me, hellllp! بامشاد از اونجا رد میشده میگه: احمق جون اگه جای کلاس زبان کلاس شنا رفته بودی الان غرق نمیشدی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره لوازم ورزشی میگه پرچمه ایران رو دارین . یارو میگه آره براش میاره . یکم فکر میکنه میگه ببخشید رنگ های دیگشم میتونم ببینم !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غیر از خودتان ، هیچ کس دیگر نمی تواند شما را راضی کند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگین بی قرارم زخمی از سه تارم وقتی تورا ندارم نفرین به هرچی دارم