بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس با مزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی تکرار دوستت دارم نیست ، فهمیدن نگفته های کسی ست که دوستش می داریم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با ذره ذره وجودت از من متنفر باشی ، با تمام قطره قطره خونم دوستت دارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از میان کسانی که برای دعای باران به تپه می روند ، تنها کسانی که با خود چتر می برند بکارشان ایمان دارند . ( چخوف)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامک عاشقانه حیف نونا: کاش مغز داشتم تا مرگ مغزی شوم و قلبم را به تو اهدا کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گزارش ایرنا:لری که به قصد خودکش سرش را روی ریل گذاشته بود پس از واژگونی قطار از محل حادثه گریخت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه تا لر کارخانه سفیدآب میزنن. برای فروش بیشتر وسطش مغز گردو میذارن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه غضنفر و یه حیف نون میرن مکه در حال سنگ زدن به شیطان بودن که غضنفر به حیف نون میگه سنگام تموم شده چیکار کنم؟ حیف نون میگه: کوتاه نیا فحش بده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم این نیست که قشنگ باشی ، قشنگ این است که مهم باشی حتی برای یک نفر .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو نیستی همه نیستن ، نه که نیستن هستن ولی مثل تو نیستن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون با دوستش میرن هتل 5 ستاره ، دوستش میره توالت فرنگی حیف نون میاد کتکش میزنه!!! میگن چرا میزنیش؟ میگه من دو روز از این چشمه آب می خورم این اومد ریده توش!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنجر زدی بر سینه ام ، وای سینه ام / آتش زدی بر خرمنم ، وای خرمنم وای خرمنم آی خرمنم وای خرمنم ..... آفرین ادامه بده .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه همه دنیا بیان تا تو رو از من بگیرن میرم جلوی همشون وای میستم میگم شما چرا اومدید ؟ خودم میاوردمش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یارو سوار هواپیما می شه ، یهو هواپیما سقوت می کنه......  این قرار بود جوک باشه اما حادثه خبر نمی کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو راه برای خانم مهندس شدن هست:  1- اینقدر درس بخونی تا خانم مهندس شی.  2- یا اینکه یه شوهر مهندس پیدا کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلیل پیشرفت نکردن فوتبال خانومها:  1- عمرا 11 تا خانوم توی زمین مث هم لباس بپوشن.  2- عمرا توی بازی بعدی هم همون لباسا رو دوباره بپوشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك شب تلوزبون فيلم سينمايي گذاشته بوده، تو فيلم مرده به زنش ميگه: شب بخير لورا. يهو تو لرستان ملت همه تلوزيون رو خاموش ميكنند، ميرن ميخوابن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس با مزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی تکرار دوستت دارم نیست ، فهمیدن نگفته های کسی ست که دوستش می داریم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با ذره ذره وجودت از من متنفر باشی ، با تمام قطره قطره خونم دوستت دارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از میان کسانی که برای دعای باران به تپه می روند ، تنها کسانی که با خود چتر می برند بکارشان ایمان دارند . ( چخوف)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامک عاشقانه حیف نونا: کاش مغز داشتم تا مرگ مغزی شوم و قلبم را به تو اهدا کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گزارش ایرنا:لری که به قصد خودکش سرش را روی ریل گذاشته بود پس از واژگونی قطار از محل حادثه گریخت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه تا لر کارخانه سفیدآب میزنن. برای فروش بیشتر وسطش مغز گردو میذارن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه غضنفر و یه حیف نون میرن مکه در حال سنگ زدن به شیطان بودن که غضنفر به حیف نون میگه سنگام تموم شده چیکار کنم؟ حیف نون میگه: کوتاه نیا فحش بده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم این نیست که قشنگ باشی ، قشنگ این است که مهم باشی حتی برای یک نفر .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو نیستی همه نیستن ، نه که نیستن هستن ولی مثل تو نیستن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون با دوستش میرن هتل 5 ستاره ، دوستش میره توالت فرنگی حیف نون میاد کتکش میزنه!!! میگن چرا میزنیش؟ میگه من دو روز از این چشمه آب می خورم این اومد ریده توش!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنجر زدی بر سینه ام ، وای سینه ام / آتش زدی بر خرمنم ، وای خرمنم وای خرمنم آی خرمنم وای خرمنم ..... آفرین ادامه بده .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه همه دنیا بیان تا تو رو از من بگیرن میرم جلوی همشون وای میستم میگم شما چرا اومدید ؟ خودم میاوردمش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یارو سوار هواپیما می شه ، یهو هواپیما سقوت می کنه......  این قرار بود جوک باشه اما حادثه خبر نمی کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو راه برای خانم مهندس شدن هست:  1- اینقدر درس بخونی تا خانم مهندس شی.  2- یا اینکه یه شوهر مهندس پیدا کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلیل پیشرفت نکردن فوتبال خانومها:  1- عمرا 11 تا خانوم توی زمین مث هم لباس بپوشن.  2- عمرا توی بازی بعدی هم همون لباسا رو دوباره بپوشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك شب تلوزبون فيلم سينمايي گذاشته بوده، تو فيلم مرده به زنش ميگه: شب بخير لورا. يهو تو لرستان ملت همه تلوزيون رو خاموش ميكنند، ميرن ميخوابن