بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس با مزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقت قصه تلخی است که از نام آن گریزانم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سربازی راهیست برای آدم كردن پسرها اما هیچ راهی برای آدم كردن دخترها وجود نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را به اندازه ی تمام ساعت هایی كه به عكست نگاه می كنم دوست دارم. از طرف عاشق دل خسته ات كور مادرزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از گوسفنده می پرسن سیستم دستشویی رفتن شما چیست ؟  میگه سبک گروه آریان ......... دونه دونه دونه دونه دونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شيطون اكس مي خوره همه رو براي نماز صبح بيدار مي كنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پارسال با او زیر باران راه می رفتم.......امسال راه رفتن او را با دیگری در زیر باران اشکهایم دیدم....شاید باران پارسال اشکهای فرد دیگری بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلبولهای سفیدم فدای باکتری های وجودت (پیامک پزشکی - بهداشتی ! )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق آلوچه نیست که بهش نمک بزنی..دختر همسایه نیست که بهش چشمک بزنی..غذا نیست که بهش ناخنک بزنی..رفیق نیست که بهش کلک بزنی..عشق مقدسه...باید جلوش زانو بزنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يعني اين که وقتي ميخواي برسونيش راديو پيام رو روشن کني و ببيني کدوم مسير پرترافيک هست تا از همون مسير بري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگي هايم را با کدام قايق خيالي روانه ي دل دريايت کنم . تا بداني که چقدر دلتنگتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از انسانها غمی به دل نگیر. زیرا خود غمگینند.با آنکه تنهایند از خود می گریزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه تا اصفهانی با هم مسابقه زیر آبی میزارن، هر کی سرشو زود تر از آب بیرون میاورد باید بقیه رو پیتزّا مهمون میکرده ...... هر 3 تاشون میمیرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يک روز يه حیف نون ميره پيشه خدا ميگه : خدايا چيکار کنم که از ترکا سر تر باشم . خدا ميگه: برو تو بيابون شنا کن . ميره تو بيابون شنا ميکنه 1دفعه ميبينه یه غضنفر با قايق موتوري مياد کمکش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من دو چیز آموخت که هیچ کدام به تو ربطی ندارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پند سعدی : اگر ممالک قارون بدست آری ، یا کلاه آسمان بسر گیری ، نیرزد که با آن وجودی بیازاری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عشقت کورم کنه مهم نیست ، حس بودنت قشنگتر از دیدن دنیاست .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس با مزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقت قصه تلخی است که از نام آن گریزانم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سربازی راهیست برای آدم كردن پسرها اما هیچ راهی برای آدم كردن دخترها وجود نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را به اندازه ی تمام ساعت هایی كه به عكست نگاه می كنم دوست دارم. از طرف عاشق دل خسته ات كور مادرزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از گوسفنده می پرسن سیستم دستشویی رفتن شما چیست ؟  میگه سبک گروه آریان ......... دونه دونه دونه دونه دونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شيطون اكس مي خوره همه رو براي نماز صبح بيدار مي كنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پارسال با او زیر باران راه می رفتم.......امسال راه رفتن او را با دیگری در زیر باران اشکهایم دیدم....شاید باران پارسال اشکهای فرد دیگری بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلبولهای سفیدم فدای باکتری های وجودت (پیامک پزشکی - بهداشتی ! )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق آلوچه نیست که بهش نمک بزنی..دختر همسایه نیست که بهش چشمک بزنی..غذا نیست که بهش ناخنک بزنی..رفیق نیست که بهش کلک بزنی..عشق مقدسه...باید جلوش زانو بزنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يعني اين که وقتي ميخواي برسونيش راديو پيام رو روشن کني و ببيني کدوم مسير پرترافيک هست تا از همون مسير بري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگي هايم را با کدام قايق خيالي روانه ي دل دريايت کنم . تا بداني که چقدر دلتنگتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از انسانها غمی به دل نگیر. زیرا خود غمگینند.با آنکه تنهایند از خود می گریزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه تا اصفهانی با هم مسابقه زیر آبی میزارن، هر کی سرشو زود تر از آب بیرون میاورد باید بقیه رو پیتزّا مهمون میکرده ...... هر 3 تاشون میمیرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يک روز يه حیف نون ميره پيشه خدا ميگه : خدايا چيکار کنم که از ترکا سر تر باشم . خدا ميگه: برو تو بيابون شنا کن . ميره تو بيابون شنا ميکنه 1دفعه ميبينه یه غضنفر با قايق موتوري مياد کمکش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من دو چیز آموخت که هیچ کدام به تو ربطی ندارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پند سعدی : اگر ممالک قارون بدست آری ، یا کلاه آسمان بسر گیری ، نیرزد که با آن وجودی بیازاری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عشقت کورم کنه مهم نیست ، حس بودنت قشنگتر از دیدن دنیاست .