بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس با مزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخشید از شرکت گاز مزاحمتون میشم میشه یک گاز از لپتون بگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه بار يه عربه تويه يك عمليات تروريستي با كايت خودشو ميزنه به كاخ سفيد آمار كه ميگيرن ميبينن 100 نفر كشته شدن 99 نفر ازخنده 1 نفر هم خود عربه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک باب خانه در نیاوران به مساحت ۴۵۰ متر مفید، سونا استخر جکوزی و پکیج، با دید بسیار عالی... به خدا خوشبختی نمیاره، برو سر خونه زندگیت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل گفت که دشوارتر از مردن چيست؟ عشق گفت فراق از همه دشوارتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه ی عطر بهار لب دیوار شکست  و هوا پر شد از بوی خدا  دیدنش آسان است  سخت آن است که نبینی او را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که گذشته را به خاطر نمی آورند محکوم به تکرارند. سانتایانا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی که فراموش می کند شاخه گلی به محبوبش بدهد، سرانجام وی را از دست خواهد داد! پائولو کوئیلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني بدترين ضد حال چيه؟  اينكه كچل مو بكاره، بعد اسمش براي حج در بياد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یه نی نی می پرسن عشق یعنی چی؟ میگه: عخش یعنی بزالی کسی که دوسس دالی از پفکت بوخله اما فقط توتا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر مردان موفقيت شون رو مديون زن اولشون هستند و زن دومشون رو مديون موفقيت شون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق پير دختر با پير پسر: اولي موفق نشده ازدواج کنه ولي دومي موفق شده ازدواج نکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم مرام تیر آهن!!  یه مدت که خبری ازش نگیری خودش زنگ میزنه ! خیلی بی مرامی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرخه زندگی مرد ها… در بچگی، مامان ذلیل… جوونی، دوست دختر ذلیل… میان سالی، زن ذلیل… .پیری، فرزند ذلیل… بعد از مرگ، ذلیل مرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت بی حواس لبتو گاز گرفتی بدون یکی در حسرت بوسیدن لباته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن شیشه عمر آدما اگه خیس باشه عمرشون کم میشه ، می دونی چشات شیشه عمره منه ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دنیا رو خدایش به خاطر خدایی که تو را خلق کرد دوست دارم .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس با مزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخشید از شرکت گاز مزاحمتون میشم میشه یک گاز از لپتون بگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه بار يه عربه تويه يك عمليات تروريستي با كايت خودشو ميزنه به كاخ سفيد آمار كه ميگيرن ميبينن 100 نفر كشته شدن 99 نفر ازخنده 1 نفر هم خود عربه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک باب خانه در نیاوران به مساحت ۴۵۰ متر مفید، سونا استخر جکوزی و پکیج، با دید بسیار عالی... به خدا خوشبختی نمیاره، برو سر خونه زندگیت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل گفت که دشوارتر از مردن چيست؟ عشق گفت فراق از همه دشوارتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه ی عطر بهار لب دیوار شکست  و هوا پر شد از بوی خدا  دیدنش آسان است  سخت آن است که نبینی او را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که گذشته را به خاطر نمی آورند محکوم به تکرارند. سانتایانا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی که فراموش می کند شاخه گلی به محبوبش بدهد، سرانجام وی را از دست خواهد داد! پائولو کوئیلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني بدترين ضد حال چيه؟  اينكه كچل مو بكاره، بعد اسمش براي حج در بياد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یه نی نی می پرسن عشق یعنی چی؟ میگه: عخش یعنی بزالی کسی که دوسس دالی از پفکت بوخله اما فقط توتا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر مردان موفقيت شون رو مديون زن اولشون هستند و زن دومشون رو مديون موفقيت شون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق پير دختر با پير پسر: اولي موفق نشده ازدواج کنه ولي دومي موفق شده ازدواج نکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم مرام تیر آهن!!  یه مدت که خبری ازش نگیری خودش زنگ میزنه ! خیلی بی مرامی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرخه زندگی مرد ها… در بچگی، مامان ذلیل… جوونی، دوست دختر ذلیل… میان سالی، زن ذلیل… .پیری، فرزند ذلیل… بعد از مرگ، ذلیل مرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت بی حواس لبتو گاز گرفتی بدون یکی در حسرت بوسیدن لباته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن شیشه عمر آدما اگه خیس باشه عمرشون کم میشه ، می دونی چشات شیشه عمره منه ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دنیا رو خدایش به خاطر خدایی که تو را خلق کرد دوست دارم .