بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس با مزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسيار نادر هستند کلماتي که ارزششان بيشتر از سکوت باشد.  هانري دونومتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشترک گرامی به علت بدهی قلبی هر جا بگیرمت در جا می بوسمت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مرام ما اسیران عاشقی رسمی ندارد دوستی را می پرستم خونکه پایانی ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی قشنگی پنجره رو می بینه یکی کثیفی پنجره رو . این تویی که تصمیم می گیری چی ببینی ، امیدوارم همیشه قشنگ ببینی حتی از پشت پنجره کثیف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دست غمت خیمه به میخانه زدم باز با یاد لبت بوسه به پیمانه زدم باز ، در ساغر می جلوه چشمان تو دیدم ، دیوانه شدم نعره زدم باز !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک جام پر از شراب دستت باشد ، تا حال من خراب دستت باشد ، این چند هزارمین شب بیخوابیست ؟ ای عشق فقط حساب دستت باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو میخواست بره تونس نتونست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی فندق بشی گازت بگیرم ، بعدش گریه کنی لپتو بگیرم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون گوزید ، زنش از خنده مرد. زیر اعلامیه اش نوشتن بادی وزید و گلی پر پر شد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی ای حافظ که کنعان دلم بی ماه شد عاقبت اشک غم و کوه امیدم آب شد * گفته بودی یوسف گم گشته باز آید ولی یوسف من تا قیامت همنشین چاه شد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعای 1 کودک : خدایا برای زنان فقیری که عکسشون تو گوشی بابامه لباس بفرست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی آدمها یه دریا عمق داره ، ولی پر کردنش با یه لیوان محبت ممکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه روز يه مرغ وخروسي ميرن مغازه تخم مرغ بگيرن مغازه دار ميگه چرا خودت تخم نمي زاري ميگه اخه ما هنوز نامزديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابراز عشق يك عرب به همسرش:::::::عزيزم ، در صحراي قلبم تو تنها شتري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ..  یادی ..  نگاهی ..  پیامی ..  سلامی ..  لنگه کفشی پرت کن ..  با با دلمون گرفت !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه می دونستی دستای سرد من چقدر گرمی دستاتو نیازمنده ، اینقدر دست تو دماغت نمی کردی !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس با مزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسيار نادر هستند کلماتي که ارزششان بيشتر از سکوت باشد.  هانري دونومتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشترک گرامی به علت بدهی قلبی هر جا بگیرمت در جا می بوسمت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مرام ما اسیران عاشقی رسمی ندارد دوستی را می پرستم خونکه پایانی ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی قشنگی پنجره رو می بینه یکی کثیفی پنجره رو . این تویی که تصمیم می گیری چی ببینی ، امیدوارم همیشه قشنگ ببینی حتی از پشت پنجره کثیف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دست غمت خیمه به میخانه زدم باز با یاد لبت بوسه به پیمانه زدم باز ، در ساغر می جلوه چشمان تو دیدم ، دیوانه شدم نعره زدم باز !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک جام پر از شراب دستت باشد ، تا حال من خراب دستت باشد ، این چند هزارمین شب بیخوابیست ؟ ای عشق فقط حساب دستت باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو میخواست بره تونس نتونست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی فندق بشی گازت بگیرم ، بعدش گریه کنی لپتو بگیرم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون گوزید ، زنش از خنده مرد. زیر اعلامیه اش نوشتن بادی وزید و گلی پر پر شد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی ای حافظ که کنعان دلم بی ماه شد عاقبت اشک غم و کوه امیدم آب شد * گفته بودی یوسف گم گشته باز آید ولی یوسف من تا قیامت همنشین چاه شد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعای 1 کودک : خدایا برای زنان فقیری که عکسشون تو گوشی بابامه لباس بفرست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی آدمها یه دریا عمق داره ، ولی پر کردنش با یه لیوان محبت ممکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه روز يه مرغ وخروسي ميرن مغازه تخم مرغ بگيرن مغازه دار ميگه چرا خودت تخم نمي زاري ميگه اخه ما هنوز نامزديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابراز عشق يك عرب به همسرش:::::::عزيزم ، در صحراي قلبم تو تنها شتري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ..  یادی ..  نگاهی ..  پیامی ..  سلامی ..  لنگه کفشی پرت کن ..  با با دلمون گرفت !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه می دونستی دستای سرد من چقدر گرمی دستاتو نیازمنده ، اینقدر دست تو دماغت نمی کردی !