بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس با مزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صرف فعل نشستن به گویش لری: مو بَنیشوم، تونَم بَنیشی، اونوم بَنیشَ، ما که بَنیشیم، شومام که بَنیشید، دیه جا نی اونا بنیشَن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تركه رو به زور وادار به نماز خوندن مي كنن. بعد مي بينن نشسته داره همين جوري دعا مي كنه. ميرن گوش ميدن مي بينن ميگه: خدايا! اينا منو به زور وادار كردن به نماز خوندن، تو خودت قبول نكن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر:داداش اگه این نوار غزه دستت اومد بده مام گوش کنیم. حیف نون:نه احمق نوار غزه یه جور نوار بهداشتیه مگه نشنیدی میگن نوار غزه خونین شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه حیف نون داره تو رودخونه هی میره زیر آب میاد بالا . ازش میپرسن چیکار میکنی میگه اومدم اینجا توالت ولی هرچی میگردم سنگ پیدا نمیکنم خودمو پاک کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرفصل انشای یک لر: به نام خدایی که هر چی می کشم از دست اوست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف نصف قرص خوابشو ميخوره شب يه چشمش باز ميمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یار من خوب است و یک رسمش بد است با بدان خوب است و با خوبان بد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بد بودم، اما بدی نبودم، از بدی گریختم، دنیا مرا نفرین کرد و سال بد در رسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن سوی دلتنگی ها همیشه خدایست که داشتن آن جبران همه نداشتن هاست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه همزبون می خوای یه یار مهربون می خوای خودش رو حیرونت کنه جونش رو قربونت کنه اصلا رو من حساب نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب ما سکونتگاه کسانیست که دوستشان داریم حتی در سرزمین های دور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه یوسف را عزیر مصر با درهم خرید ، من تو را با نقد جان و دل خریدارم عزیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی داری فکر می کنی که من دارم فکر می کنم که تو داری فکر می کنی که من به چی فکر میکنم دلم می خواد که فکر کنی که من به تو فکر میکنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این ساعت مچیمه ، عقربه هاشو برداشتم تا نفمم چند ساعت ندیدمت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهلا و سهلا ، این اس ام اس از کشور عشق ، شهر مهر ، محله صفا ، پلاک محبت ، طبقه رفاقت اومده بگه : در حالی یادتم که دوستت دارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از با تو بودن برایم عادتی ساختی که بی تو بودن را باور نمی کنم .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس با مزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صرف فعل نشستن به گویش لری: مو بَنیشوم، تونَم بَنیشی، اونوم بَنیشَ، ما که بَنیشیم، شومام که بَنیشید، دیه جا نی اونا بنیشَن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تركه رو به زور وادار به نماز خوندن مي كنن. بعد مي بينن نشسته داره همين جوري دعا مي كنه. ميرن گوش ميدن مي بينن ميگه: خدايا! اينا منو به زور وادار كردن به نماز خوندن، تو خودت قبول نكن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر:داداش اگه این نوار غزه دستت اومد بده مام گوش کنیم. حیف نون:نه احمق نوار غزه یه جور نوار بهداشتیه مگه نشنیدی میگن نوار غزه خونین شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه حیف نون داره تو رودخونه هی میره زیر آب میاد بالا . ازش میپرسن چیکار میکنی میگه اومدم اینجا توالت ولی هرچی میگردم سنگ پیدا نمیکنم خودمو پاک کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرفصل انشای یک لر: به نام خدایی که هر چی می کشم از دست اوست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف نصف قرص خوابشو ميخوره شب يه چشمش باز ميمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یار من خوب است و یک رسمش بد است با بدان خوب است و با خوبان بد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بد بودم، اما بدی نبودم، از بدی گریختم، دنیا مرا نفرین کرد و سال بد در رسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن سوی دلتنگی ها همیشه خدایست که داشتن آن جبران همه نداشتن هاست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه همزبون می خوای یه یار مهربون می خوای خودش رو حیرونت کنه جونش رو قربونت کنه اصلا رو من حساب نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب ما سکونتگاه کسانیست که دوستشان داریم حتی در سرزمین های دور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه یوسف را عزیر مصر با درهم خرید ، من تو را با نقد جان و دل خریدارم عزیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی داری فکر می کنی که من دارم فکر می کنم که تو داری فکر می کنی که من به چی فکر میکنم دلم می خواد که فکر کنی که من به تو فکر میکنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این ساعت مچیمه ، عقربه هاشو برداشتم تا نفمم چند ساعت ندیدمت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهلا و سهلا ، این اس ام اس از کشور عشق ، شهر مهر ، محله صفا ، پلاک محبت ، طبقه رفاقت اومده بگه : در حالی یادتم که دوستت دارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از با تو بودن برایم عادتی ساختی که بی تو بودن را باور نمی کنم .