بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس با مزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون به یکی تو خیابون میگه آقا ما همو تو دبی ندیدیم؟ آقاهه میگه من اصلا دبی نرفتم که بخوام تورو ببینم. حیف نون میگه اااااا چه جالب! منم تا حالا دبی نرفتم. حتما دو نفر دیگه بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معتاده به دختره متلك مي گه: چشاش بيشت تيپش بيشت دختره ميگه: گمشو آشغال معتاد. معتاده ميگه: انژباط شفر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه روز سه تا ديوونه رو مي اندازن تو يه اتاق دو تاشون مى رقصن، يکيشون هم ميگه: سبز - آبى - قرمز ازش مي پرسن چرا اين جورى مي گى؟ ميگه من رقص نورم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن متاهلی یا مجرد؟ میگه: به نام خدا، کشاورزم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن بن بست روتعریف کن.میگه:میری … میری… دیگه نمیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تركه ميگن از چه گلي خوشت مياد. ميگه اقاقيا. ميگن هميني روكه گفتي بنويس. ميگه غلط كردم رز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون ميخواست نماز بخونه مهر نداشت امضا ميكنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از غضنفر در مورد آمریکا سوال میکنند میگه: والا یه پاش تو عراقه، یه پاش تو افغانستانه، فکر ,کنم میخواد برینه رو ایران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمیته امداد برای چندمین بار از هموطنان لر درخواست کرد که بعد از انداختن سکه به صندوق صدقات , بچه های خود را سوار صندوق صدقات نکنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطعه ای از شاهكار ادبی غضنفر : شب بود و خورشید به روشنی می درخشید پیرمردی جوان یكه و تنها با خانواده اش در سكوت گوش خراش خیابان قدم زنان ایستاده بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رشتيه داشته بچهاش رو مينداخته هوا، يهو بچهه ميفته خونه همسايه، رشتيه ميگه: حق به حقدار رسيد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جوجه تیغی میگن...: آرزوت چیه؟ اشک تو چشماش جمه میشه میگه : بغلم میکنی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

//////\  (< @ @> )  o00……00o  .  .  هیس ! ... دلم  برات تنگ شده  بود از دیوار اومدم  بالا ببینمت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینو ترجمه کن  ( <.P/I> uw9 )  .  .  نفهمیدی ؟ نوشتم ( دوست دارم )  دقت کن . حالا که نفهمیدی اصلا با تو نبودم ... !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای اس اس ام برو پیش اونی که بهش فکر میکنم .... یکی بزن تو سرش برگرد بیا با هم بخندیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو بالا  .  .  .  .  بالاتر  .  .  .  تو هنوز فرق بالا و پایین رو نمیدونی ؟؟ تمرین کن فردا چپ و راست رو می پرسم .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس با مزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون به یکی تو خیابون میگه آقا ما همو تو دبی ندیدیم؟ آقاهه میگه من اصلا دبی نرفتم که بخوام تورو ببینم. حیف نون میگه اااااا چه جالب! منم تا حالا دبی نرفتم. حتما دو نفر دیگه بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معتاده به دختره متلك مي گه: چشاش بيشت تيپش بيشت دختره ميگه: گمشو آشغال معتاد. معتاده ميگه: انژباط شفر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه روز سه تا ديوونه رو مي اندازن تو يه اتاق دو تاشون مى رقصن، يکيشون هم ميگه: سبز - آبى - قرمز ازش مي پرسن چرا اين جورى مي گى؟ ميگه من رقص نورم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن متاهلی یا مجرد؟ میگه: به نام خدا، کشاورزم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن بن بست روتعریف کن.میگه:میری … میری… دیگه نمیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تركه ميگن از چه گلي خوشت مياد. ميگه اقاقيا. ميگن هميني روكه گفتي بنويس. ميگه غلط كردم رز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون ميخواست نماز بخونه مهر نداشت امضا ميكنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از غضنفر در مورد آمریکا سوال میکنند میگه: والا یه پاش تو عراقه، یه پاش تو افغانستانه، فکر ,کنم میخواد برینه رو ایران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمیته امداد برای چندمین بار از هموطنان لر درخواست کرد که بعد از انداختن سکه به صندوق صدقات , بچه های خود را سوار صندوق صدقات نکنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطعه ای از شاهكار ادبی غضنفر : شب بود و خورشید به روشنی می درخشید پیرمردی جوان یكه و تنها با خانواده اش در سكوت گوش خراش خیابان قدم زنان ایستاده بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رشتيه داشته بچهاش رو مينداخته هوا، يهو بچهه ميفته خونه همسايه، رشتيه ميگه: حق به حقدار رسيد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جوجه تیغی میگن...: آرزوت چیه؟ اشک تو چشماش جمه میشه میگه : بغلم میکنی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

//////\  (< @ @> )  o00……00o  .  .  هیس ! ... دلم  برات تنگ شده  بود از دیوار اومدم  بالا ببینمت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینو ترجمه کن  ( <.P/I> uw9 )  .  .  نفهمیدی ؟ نوشتم ( دوست دارم )  دقت کن . حالا که نفهمیدی اصلا با تو نبودم ... !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای اس اس ام برو پیش اونی که بهش فکر میکنم .... یکی بزن تو سرش برگرد بیا با هم بخندیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو بالا  .  .  .  .  بالاتر  .  .  .  تو هنوز فرق بالا و پایین رو نمیدونی ؟؟ تمرین کن فردا چپ و راست رو می پرسم .