بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس بانکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز توی پیاده رو راه میرفتم ازجلو بانک ملی که رد شدم. درش باز بود باد کولرش یه لحظه خورد بهم خنک شدم مسیج اومده مبلغ ۵۶۷ تومان از حساب شما کسر گردید (سابما) سامانه باد بانک ملی ایران !.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رئیس بانک مرکزی اعلام کرد: ما دیگه ارزی نداریم شما امری ندارید!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر و حیف نون میرن بانک که خود پردازو بدزدن؛ موفق میشن و برمیگردن خونه نگاه میکنن میبینن آب سرد کنو برداشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بحساب « قلب طلایی شما» بی نهایت «عرض ادب» واریز شد «بانک توسعه رفاقت»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو میره بانک ضامن نداشته منفجرمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حس قشنگ عاشقی لبریزم در بانک دلت منتظر واریزم در جیب دلم هر چه محبت دارم آن را به حساب قلب تو میریزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بانک وفا شعبه صفا مزاحم میشم حساب محبتتون بد جوری خالی شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پسرخالم میگم (۸ساله) دوست داری پلیس شی؟ میگه نه دوس دارم کارمند بانک شم پولدار شم یادم رفت بهش بگم از از امروز میتونی کمتر درس بخونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من آموخت به انسانهای اطرافم حس پوچ داشته باشم نه عشق نه تنفر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دیگر همه از آب گل آلود ماهی میگیرند، از بدیشان نیست، آبهای تمیز دیگر ماهی ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر بعدازسى سال کچل بودن میره مومیکاره دوروزبعدش توى قرعه کشى بانک برنده سفرحج واجب میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بانک حسابی به نام”حساب رفاقت” داشت تا در آن حسابی ماندگار برایت کنار میگذاشتم اما افسوس که نه بانک چنین حسابی دارد و نه رفاقت تو حساب و کتاب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ینی خدایی اینقدی که مامان من زیر فرش پول جاسازی میکنه، انبار بانک مرکزی پول توش نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز داشتم با دوستم حرف می زدم سخن از”اعتماد”شد… هیچی دیگه نام بانک ملی ایران درخشید و ازکادر خارج شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو رو با دوستش تو سرقت بانک میگیرن… قاضی بهش میگه :شما محاربین، حکمتون اعدامه!!! یارو میگه :یعنی چی؟؟؟ قاضی میگه :یعنی جنگ با خدا!  یارو به رفیقش میگه بی پدر نگفتم تیر هوایی نزن بفرما خورده به خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف اومده بانک ملی، ۴تا چک دستشه که مجموعش از ۱۵۰ملیون بیشتره، اونوقت تا لبه باجه میرسه اول میپرسه یارانه ما را واریز کردن؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس بانکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز توی پیاده رو راه میرفتم ازجلو بانک ملی که رد شدم. درش باز بود باد کولرش یه لحظه خورد بهم خنک شدم مسیج اومده مبلغ ۵۶۷ تومان از حساب شما کسر گردید (سابما) سامانه باد بانک ملی ایران !.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رئیس بانک مرکزی اعلام کرد: ما دیگه ارزی نداریم شما امری ندارید!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر و حیف نون میرن بانک که خود پردازو بدزدن؛ موفق میشن و برمیگردن خونه نگاه میکنن میبینن آب سرد کنو برداشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بحساب « قلب طلایی شما» بی نهایت «عرض ادب» واریز شد «بانک توسعه رفاقت»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو میره بانک ضامن نداشته منفجرمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حس قشنگ عاشقی لبریزم در بانک دلت منتظر واریزم در جیب دلم هر چه محبت دارم آن را به حساب قلب تو میریزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بانک وفا شعبه صفا مزاحم میشم حساب محبتتون بد جوری خالی شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پسرخالم میگم (۸ساله) دوست داری پلیس شی؟ میگه نه دوس دارم کارمند بانک شم پولدار شم یادم رفت بهش بگم از از امروز میتونی کمتر درس بخونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من آموخت به انسانهای اطرافم حس پوچ داشته باشم نه عشق نه تنفر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دیگر همه از آب گل آلود ماهی میگیرند، از بدیشان نیست، آبهای تمیز دیگر ماهی ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر بعدازسى سال کچل بودن میره مومیکاره دوروزبعدش توى قرعه کشى بانک برنده سفرحج واجب میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بانک حسابی به نام”حساب رفاقت” داشت تا در آن حسابی ماندگار برایت کنار میگذاشتم اما افسوس که نه بانک چنین حسابی دارد و نه رفاقت تو حساب و کتاب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ینی خدایی اینقدی که مامان من زیر فرش پول جاسازی میکنه، انبار بانک مرکزی پول توش نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز داشتم با دوستم حرف می زدم سخن از”اعتماد”شد… هیچی دیگه نام بانک ملی ایران درخشید و ازکادر خارج شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو رو با دوستش تو سرقت بانک میگیرن… قاضی بهش میگه :شما محاربین، حکمتون اعدامه!!! یارو میگه :یعنی چی؟؟؟ قاضی میگه :یعنی جنگ با خدا!  یارو به رفیقش میگه بی پدر نگفتم تیر هوایی نزن بفرما خورده به خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف اومده بانک ملی، ۴تا چک دستشه که مجموعش از ۱۵۰ملیون بیشتره، اونوقت تا لبه باجه میرسه اول میپرسه یارانه ما را واریز کردن؟