بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس بازگشایی مدارس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن با اتوبوس جمله بساز ميگه: اطو بوس كردم لبم سوخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یکی ميگن با هندونه جمله بساز... ميگه هند اونه که بغل پاکستانه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهر، را با مهر، برای کسب آداب علم آموزی بیاغازیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهر، تداعی گر تلاش و پویایی در راه کسب علم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرچشمه های علم، در مهر، نهفته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهر، عرصه شکوفایی علم آموزی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهر، نقطه آغاز ماراتن علم آموزی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهر، یک فرصت است؛ فرصت قدم نهادن در جاده پرپیچ و خم علم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با مهر، به سوی باغ سبز و پرگل علم می رویم به امید آنکه با بوییدن گل های آن، آداب علم آموزی را نیز فراگیریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهر، شاهراهی است که به دروازه های علم منتهی می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول مهر، روز بازگشایی درهای قصر علم به روی جانهای مشتاق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مهر، تلاش و ممارست و تفکر گرد هم می آیند تا علم را بیافرینند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهر، سرآغاز فصل علم آموزی است؛ علم چگونه آموختن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین جدیدن داره یه بوهایی میاد؟! پاک رفته تو اعصابم، موندم چیه این "بوی ماه مهر، ماه مدرسه" "بوی شادی های راه مدرسه" ااا این بود؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای با هم بودن بهانه زیاد است بیا ما هم با هم باشیم البته فردا سر کلاس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خشايار ميگن با شمشير جمله بساز ، ميگه فولاد فدات شم شير بخور

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس بازگشایی مدارس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن با اتوبوس جمله بساز ميگه: اطو بوس كردم لبم سوخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یکی ميگن با هندونه جمله بساز... ميگه هند اونه که بغل پاکستانه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهر، را با مهر، برای کسب آداب علم آموزی بیاغازیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهر، تداعی گر تلاش و پویایی در راه کسب علم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرچشمه های علم، در مهر، نهفته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهر، عرصه شکوفایی علم آموزی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهر، نقطه آغاز ماراتن علم آموزی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهر، یک فرصت است؛ فرصت قدم نهادن در جاده پرپیچ و خم علم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با مهر، به سوی باغ سبز و پرگل علم می رویم به امید آنکه با بوییدن گل های آن، آداب علم آموزی را نیز فراگیریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهر، شاهراهی است که به دروازه های علم منتهی می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول مهر، روز بازگشایی درهای قصر علم به روی جانهای مشتاق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مهر، تلاش و ممارست و تفکر گرد هم می آیند تا علم را بیافرینند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهر، سرآغاز فصل علم آموزی است؛ علم چگونه آموختن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین جدیدن داره یه بوهایی میاد؟! پاک رفته تو اعصابم، موندم چیه این "بوی ماه مهر، ماه مدرسه" "بوی شادی های راه مدرسه" ااا این بود؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای با هم بودن بهانه زیاد است بیا ما هم با هم باشیم البته فردا سر کلاس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خشايار ميگن با شمشير جمله بساز ، ميگه فولاد فدات شم شير بخور