بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس بارونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل باران چشمهایت دیدنی است ، شهر خاموش نگاهت دیدنی ست ، زندگانی معنی لبخند توست ، خنده هایت بی نهایت دیدنی ست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آن باران تند بی قراری که راهی غیر باریدن نداری ، نمی ماند نشانی از بدی ها اگر بر تک تک دلها نباری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره تنهاییم در جمع یاران هم در یک کویر خشک در زیر باران هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز باران آمد از هوا یا ز دو چشم خیسم؟ نیک بنگر! چه تفاوت دارد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمیکنه هوای الان چند نفره ست ! مهم اینه که تو نیستی و من مجبورم”تنهایی” دلتنگی آسمون رو تحمل کنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه پنجره را باران شست از دل من اما ، چه کسی نقش تو را خواهد شست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجره ی باران خورده ات را باز کن چند سطر پس از باران چشمهایم را ببین که هوایت دیوانه شان کرده دلم برایت تنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای باران باران شیشه ی پنجره را باران شست.. از دلِ من اما ,چه کسی نقشِ تورا خواهد شست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای از بین بردن یک عدد معشوقه نم باران کافی ست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغضهای مرطوب مرا باور کن، این باران نیست که میبارد ، صدای خسته ی قلب من است که از چشمان آسمان بیرون میریزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که میبارد باید یه آغوشی … پنجره ی بازی … بوی خاکی … صدای تپش قلبی … گره ی کور دست ها و پاهایی … باید چیزی باشد باران که میبارد … باید کسی باشد!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس بارونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل باران چشمهایت دیدنی است ، شهر خاموش نگاهت دیدنی ست ، زندگانی معنی لبخند توست ، خنده هایت بی نهایت دیدنی ست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آن باران تند بی قراری که راهی غیر باریدن نداری ، نمی ماند نشانی از بدی ها اگر بر تک تک دلها نباری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره تنهاییم در جمع یاران هم در یک کویر خشک در زیر باران هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز باران آمد از هوا یا ز دو چشم خیسم؟ نیک بنگر! چه تفاوت دارد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمیکنه هوای الان چند نفره ست ! مهم اینه که تو نیستی و من مجبورم”تنهایی” دلتنگی آسمون رو تحمل کنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه پنجره را باران شست از دل من اما ، چه کسی نقش تو را خواهد شست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجره ی باران خورده ات را باز کن چند سطر پس از باران چشمهایم را ببین که هوایت دیوانه شان کرده دلم برایت تنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای باران باران شیشه ی پنجره را باران شست.. از دلِ من اما ,چه کسی نقشِ تورا خواهد شست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای از بین بردن یک عدد معشوقه نم باران کافی ست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغضهای مرطوب مرا باور کن، این باران نیست که میبارد ، صدای خسته ی قلب من است که از چشمان آسمان بیرون میریزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که میبارد باید یه آغوشی … پنجره ی بازی … بوی خاکی … صدای تپش قلبی … گره ی کور دست ها و پاهایی … باید چیزی باشد باران که میبارد … باید کسی باشد!