بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس بارونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میدونستی چقدر دوستت دارم برای اومدنت بارون رو بهانه نمیکردی رنگین کمان من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای خسته ی قلب من است که از چشمان آسمان بیرون میریزد مثل باران چشمهایت دیدنی است /٬ شهر خاموش نگاهت دیدنیست زندگانی معنی لبخند توست /  خنده هایت بی نهایت دیدنیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندکی عاشقانه تر زیر این باران بمان ابر را بوسیده ام تا بوسه بارانت کند بغضهای مرطوب مرا باور کن ، این باران نیست که میبارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون باران باش ، رنج جدا شدن از آسمان را در سبز کردن زندگی جبران کن نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه میلغزد ولی باران نمیدانند که من دریایی از دردم به ظاهر گرچه میخندم ولی اندر سکوتی تلخ میگریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هنگام نکوهش هنگامه باران ، به بهره اش نیز بیاندیش چقدر این دوست داشتن های بی دلیل خوب است مثل همین باران بی سوال که هی می بارد که هی اتفاق آرام و شمرده شمرده می بارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم که می مانی و از قلبم بیرون نمیروی پس لااقل باران را بهانه کن ، دارد باران می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به که گویم که تو منزلگه چشمان منی / به که گویم که تو گرمای دستان منی گرچه پاییز نشد همدم و همسایه من / به که گویم که تو باران زمستان منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزای بارونی قطره های بارون رو بشمار اگه بند اومد روی رفاقت من حساب کن ، نه کم میاد و نه بند میاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش وقتی آسمان بارانی است ، چشم را با اشک باران تر کنیم کاش وقتی که تنها میشویم ، لحظه ای را یاد یکدیگر کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم که می مانی و از قلبم بیرون نمیروی پس لااقل باران را بهانه کن ، دارد باران می آید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به که گویم که تو منزلگه چشمان منی / به که گویم که تو گرمای دستان منی گرچه پاییز نشد همدم و همسایه من / به که گویم که تو باران زمستان منی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزای بارونی قطره های بارون رو بشمار اگه بند اومد روی رفاقت من حساب کن ، نه کم میاد و نه بند میاد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش وقتی آسمان بارانی است ، چشم را با اشک باران تر کنیم کاش وقتی که تنها میشویم ، لحظه ای را یاد یکدیگر کنیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک ساعت که آفتاب بتابد ، خاطره آن همه شب های بارانی از یاد می رود این است حکایت آدم ها ، فراموشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه ابرا می بارن اما همه عاشق ستاره ها میشن مواظب باش چشمک ستاره ، گریه ی ابرو از یادت نبره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو هر شب عاشقی بارانی ام لاله پژمرده و زندانی ام / بی تو در کنج همه دلواپسی / بی تو من آغاز یک ویرانی ام.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس بارونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میدونستی چقدر دوستت دارم برای اومدنت بارون رو بهانه نمیکردی رنگین کمان من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای خسته ی قلب من است که از چشمان آسمان بیرون میریزد مثل باران چشمهایت دیدنی است /٬ شهر خاموش نگاهت دیدنیست زندگانی معنی لبخند توست /  خنده هایت بی نهایت دیدنیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندکی عاشقانه تر زیر این باران بمان ابر را بوسیده ام تا بوسه بارانت کند بغضهای مرطوب مرا باور کن ، این باران نیست که میبارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون باران باش ، رنج جدا شدن از آسمان را در سبز کردن زندگی جبران کن نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه میلغزد ولی باران نمیدانند که من دریایی از دردم به ظاهر گرچه میخندم ولی اندر سکوتی تلخ میگریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هنگام نکوهش هنگامه باران ، به بهره اش نیز بیاندیش چقدر این دوست داشتن های بی دلیل خوب است مثل همین باران بی سوال که هی می بارد که هی اتفاق آرام و شمرده شمرده می بارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم که می مانی و از قلبم بیرون نمیروی پس لااقل باران را بهانه کن ، دارد باران می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به که گویم که تو منزلگه چشمان منی / به که گویم که تو گرمای دستان منی گرچه پاییز نشد همدم و همسایه من / به که گویم که تو باران زمستان منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزای بارونی قطره های بارون رو بشمار اگه بند اومد روی رفاقت من حساب کن ، نه کم میاد و نه بند میاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش وقتی آسمان بارانی است ، چشم را با اشک باران تر کنیم کاش وقتی که تنها میشویم ، لحظه ای را یاد یکدیگر کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم که می مانی و از قلبم بیرون نمیروی پس لااقل باران را بهانه کن ، دارد باران می آید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به که گویم که تو منزلگه چشمان منی / به که گویم که تو گرمای دستان منی گرچه پاییز نشد همدم و همسایه من / به که گویم که تو باران زمستان منی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزای بارونی قطره های بارون رو بشمار اگه بند اومد روی رفاقت من حساب کن ، نه کم میاد و نه بند میاد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش وقتی آسمان بارانی است ، چشم را با اشک باران تر کنیم کاش وقتی که تنها میشویم ، لحظه ای را یاد یکدیگر کنیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک ساعت که آفتاب بتابد ، خاطره آن همه شب های بارانی از یاد می رود این است حکایت آدم ها ، فراموشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه ابرا می بارن اما همه عاشق ستاره ها میشن مواظب باش چشمک ستاره ، گریه ی ابرو از یادت نبره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو هر شب عاشقی بارانی ام لاله پژمرده و زندانی ام / بی تو در کنج همه دلواپسی / بی تو من آغاز یک ویرانی ام.