بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس باحال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ : ﻣﺮﯾﻢ ﺟﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻧﺘﻮ ﭼﻨﺪ ؟ ۴۵۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ ﺍﻭﻭﻭﻭ ﭼﻪ ﺍﺭﺯﻭﻥ ﭘﺴﺮﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ : ﺍﺣﻤﺪ ﺯﯾﺮ ﺷﻠﻮﺍﺭﯼ ﭼﻨﺪ ؟ ﺳﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ ﺧﺎﮎ ﺗﻮ ﺳﺮﺕ، ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻮ ﭘﺎﭼﺖ  ﯾﺎﺭﻭ ﻗﯿﺎﻓﺘﻮ ﺩﯾﺪﻩ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﮔﺎﻭﯼ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت را دوست دارم بخاطر ابهت بی پایانش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کجای دنیا میخواهی باش من احساسم را با همین دست نوشته ها به قلبت می رسانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آتش میزنیم خود را که پنهان کنیم عشقمان را،ولی افسوس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دختره پرسیدن تعلیم رانندگی چطور بود؟ . . . . . میگه فضا فضای معنوی بود به هر سمتی پیچیدم همه داد میزدن یا علی،!،یا ابوالفضل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میلی ندارم سیر شده ام از بس سرد و گرم روزگار را چشیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خروسه سرکلاس یواشکی به مرغه میگه :یه نوک میدی؟! مرغه میگه :بروگم شوکثافت خروسه میگه :باشه نده با خودکار مینویسم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس باحال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ : ﻣﺮﯾﻢ ﺟﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻧﺘﻮ ﭼﻨﺪ ؟ ۴۵۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ ﺍﻭﻭﻭﻭ ﭼﻪ ﺍﺭﺯﻭﻥ ﭘﺴﺮﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ : ﺍﺣﻤﺪ ﺯﯾﺮ ﺷﻠﻮﺍﺭﯼ ﭼﻨﺪ ؟ ﺳﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ ﺧﺎﮎ ﺗﻮ ﺳﺮﺕ، ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻮ ﭘﺎﭼﺖ  ﯾﺎﺭﻭ ﻗﯿﺎﻓﺘﻮ ﺩﯾﺪﻩ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﮔﺎﻭﯼ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت را دوست دارم بخاطر ابهت بی پایانش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کجای دنیا میخواهی باش من احساسم را با همین دست نوشته ها به قلبت می رسانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آتش میزنیم خود را که پنهان کنیم عشقمان را،ولی افسوس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دختره پرسیدن تعلیم رانندگی چطور بود؟ . . . . . میگه فضا فضای معنوی بود به هر سمتی پیچیدم همه داد میزدن یا علی،!،یا ابوالفضل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میلی ندارم سیر شده ام از بس سرد و گرم روزگار را چشیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خروسه سرکلاس یواشکی به مرغه میگه :یه نوک میدی؟! مرغه میگه :بروگم شوکثافت خروسه میگه :باشه نده با خودکار مینویسم