بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس باحال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودک شو بهانه ام را بگیر قول می دهم شیرین ترین آب نبات چوبی باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یکی بهت میگه نگران نباش خدا بزرگه ینی هیچ راهی به ذهنش نرسیده تو دلش داره بهت میگه دهنت سرویسه بدبخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم که هستی خیابان ها از ماهیت می افتند رسیدنی در کار نیست شانه به شانه با مقصدم قدم میزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﻓﯿﻘﻢ ﺍﻻﻥ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﺪﻭﻋﯿﻢ؟؟؟ ﻣﯿﮕﻢ ﻣﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﻣﯿﺨﻮﻧﻢ ﻧﻔﺴﻢ ﺑﻨﺪ ﻣﯿﺎﺩ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺎﻡ ﺑﺪﻭﻋﻢ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضدحال یعنی.ما اکنون در زمان ضدحال استمراری زندگی می کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا همینطوری یهویی شکْرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت: شمایى که تادوروزپیش چشم چشم دوابرو مى کشیدى واسه ما خط و نشون نکش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالها رفت و هنوز یک نفر نیست بپرسد از من که تو از پنجره ی عشق چه ها می خواهی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو میره موبایل فروشی میگه بزرگترین سایزگوشی رومیخام،ازش میپرسن بخاطرباکلاس بودنش میخای طرف:نه برااین میخام که ازسوراخ توالت پایین نره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دعا میکنم تو رو داشته باشم تو دعا میکنی من دیگر نباشم بیچاره خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکجا حرف حرف آرزوست من هنوز چشم هایم را نبسته آرزویم به اسم تو گیر میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم در جیب پالتوی کدام زمستان دستانت را گم کردم که هنوز هم دستم، تنم، دلم می لرزد از دلتنگی در سرمای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاتختى چیست؟ همان جشن نیکوکارى یا گلریزان براى عروس و داماد است که براى حفظ ابروى زوجین نام پاتختى بر ان نهادند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق هایی که از پشت پنجره ماشین شروع میشه، پشت پنجره خونه تموم میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشیدن به پایان هر چیز، شیرینی حضورش را تلخ می کند بگذار پایان تو را غافلگیر کند، درست مانند آغاز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف رفته خواستگاری مادر عروس گفته: دخترم نمیدونی این جعبه دستمال کاغذی کجاست؟!!! پسره گفته: مادرجون زیر. تخته

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس باحال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودک شو بهانه ام را بگیر قول می دهم شیرین ترین آب نبات چوبی باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یکی بهت میگه نگران نباش خدا بزرگه ینی هیچ راهی به ذهنش نرسیده تو دلش داره بهت میگه دهنت سرویسه بدبخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم که هستی خیابان ها از ماهیت می افتند رسیدنی در کار نیست شانه به شانه با مقصدم قدم میزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﻓﯿﻘﻢ ﺍﻻﻥ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﺪﻭﻋﯿﻢ؟؟؟ ﻣﯿﮕﻢ ﻣﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﻣﯿﺨﻮﻧﻢ ﻧﻔﺴﻢ ﺑﻨﺪ ﻣﯿﺎﺩ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺎﻡ ﺑﺪﻭﻋﻢ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضدحال یعنی.ما اکنون در زمان ضدحال استمراری زندگی می کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا همینطوری یهویی شکْرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت: شمایى که تادوروزپیش چشم چشم دوابرو مى کشیدى واسه ما خط و نشون نکش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالها رفت و هنوز یک نفر نیست بپرسد از من که تو از پنجره ی عشق چه ها می خواهی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو میره موبایل فروشی میگه بزرگترین سایزگوشی رومیخام،ازش میپرسن بخاطرباکلاس بودنش میخای طرف:نه برااین میخام که ازسوراخ توالت پایین نره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دعا میکنم تو رو داشته باشم تو دعا میکنی من دیگر نباشم بیچاره خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکجا حرف حرف آرزوست من هنوز چشم هایم را نبسته آرزویم به اسم تو گیر میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم در جیب پالتوی کدام زمستان دستانت را گم کردم که هنوز هم دستم، تنم، دلم می لرزد از دلتنگی در سرمای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاتختى چیست؟ همان جشن نیکوکارى یا گلریزان براى عروس و داماد است که براى حفظ ابروى زوجین نام پاتختى بر ان نهادند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق هایی که از پشت پنجره ماشین شروع میشه، پشت پنجره خونه تموم میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشیدن به پایان هر چیز، شیرینی حضورش را تلخ می کند بگذار پایان تو را غافلگیر کند، درست مانند آغاز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف رفته خواستگاری مادر عروس گفته: دخترم نمیدونی این جعبه دستمال کاغذی کجاست؟!!! پسره گفته: مادرجون زیر. تخته