بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس باحال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام اکسیژن های دنیا را هم بیاورند به کارم نمیاید من پر از هوای تو ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﯽ ﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﻣﺶ ﮔﺮﻡ ﺍﻭﻧﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه عاشق شدى در شهر غربت . . . . . سرار خر شو برگرد ولایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل گیسویی که باد آنرا پریشان می کند هر دلی را روزگاری عشق ویران می کند عاشقان در زندگی دنبال مرهم نیستند درد بی درمانشان را مرگ  درمان می کند درد بی درمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره میخواسته مگس رو صفحه مانیتورشو با موس بندازه تو سطل اشغال کامپیوترش . . . . . میگن کامپیوتره سوخته از خنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک فکر مثبت کوچک در صبح میتواند کل روزتان را تغیر دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﻡ ﻭ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﺻﺪﺍﯼ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯾﺖ ﻓﺮﻭ ﺭﻭﺩ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﯽ ﭼﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺳﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دود سیگار به سمتی میره که نمی خوای، دقیقا مثه مسیر زندگی ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا نزدیک ماه مهر داریم میشیم و پس از اخض مدارک فراوان علمی آخر نفهمیدیم این بوی ماه مهر چیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای زندگیه تن و تبارم همه تو جانی و دلی، ای دل و جانم همه تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت حرف دلت رو تو جمع زدی حسابه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوسی پشت این خواستنها نیست من دلباخته ی دو دست نامریی ام که هرشب سرم به خیال شانه اش در هوا سقوط میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم را با تو طناب پیچ میکنم و دهانم را با لبهایت میبندم عاشقانه ترین گروگان گیری تاریخ را به نام ما ثبت خواهند کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم شب شده است سایه ها محو شدند و فقط چشم غمین مهتاب شهر رامی نگرد توی آرامش مرموز سکوت پشت دیوار تهی از فریاد مرغ شب می خواند و من و پنجره و تنهایی ومن و تنگ تهی از ماهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این غروب ﻫﺮ ﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﺣﺎﻻ ﺳﻤﻔﻮﻧﯽ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺘﻬﻮﻭﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺯﻧﮓ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺻﺪﺍﯼ اوﺳﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشت را تنگ تر کن حسادت میکنم به هوایی که میان من و توست آغوشت را تنگ تر کن بی مرز میخواهمت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس باحال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام اکسیژن های دنیا را هم بیاورند به کارم نمیاید من پر از هوای تو ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﯽ ﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﻣﺶ ﮔﺮﻡ ﺍﻭﻧﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه عاشق شدى در شهر غربت . . . . . سرار خر شو برگرد ولایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل گیسویی که باد آنرا پریشان می کند هر دلی را روزگاری عشق ویران می کند عاشقان در زندگی دنبال مرهم نیستند درد بی درمانشان را مرگ  درمان می کند درد بی درمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره میخواسته مگس رو صفحه مانیتورشو با موس بندازه تو سطل اشغال کامپیوترش . . . . . میگن کامپیوتره سوخته از خنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک فکر مثبت کوچک در صبح میتواند کل روزتان را تغیر دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﻡ ﻭ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﺻﺪﺍﯼ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯾﺖ ﻓﺮﻭ ﺭﻭﺩ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﯽ ﭼﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺳﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دود سیگار به سمتی میره که نمی خوای، دقیقا مثه مسیر زندگی ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا نزدیک ماه مهر داریم میشیم و پس از اخض مدارک فراوان علمی آخر نفهمیدیم این بوی ماه مهر چیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای زندگیه تن و تبارم همه تو جانی و دلی، ای دل و جانم همه تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت حرف دلت رو تو جمع زدی حسابه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوسی پشت این خواستنها نیست من دلباخته ی دو دست نامریی ام که هرشب سرم به خیال شانه اش در هوا سقوط میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم را با تو طناب پیچ میکنم و دهانم را با لبهایت میبندم عاشقانه ترین گروگان گیری تاریخ را به نام ما ثبت خواهند کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم شب شده است سایه ها محو شدند و فقط چشم غمین مهتاب شهر رامی نگرد توی آرامش مرموز سکوت پشت دیوار تهی از فریاد مرغ شب می خواند و من و پنجره و تنهایی ومن و تنگ تهی از ماهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این غروب ﻫﺮ ﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﺣﺎﻻ ﺳﻤﻔﻮﻧﯽ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺘﻬﻮﻭﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺯﻧﮓ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺻﺪﺍﯼ اوﺳﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشت را تنگ تر کن حسادت میکنم به هوایی که میان من و توست آغوشت را تنگ تر کن بی مرز میخواهمت