بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس باحال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال های سال بر چوبه دار آویزانم ولی افسوس از شلیک خبری نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبور میکنم ،هر روزاز کنار نیمکت های خالی پارک طوری که انگار کسی در آخرین نیمکت انتظارم را میکشد و به آنجا که میرسم باید وانمود کنم ،که باز دیر رسیده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو تمام تو مال من است دلم میخواهد حسادت کنم به خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه ام می کند فکر اینکه زنده زنده نیمی از من را از من جدا کنند لطفا تا زنده ام بمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوآب امشبم هم تویی مثل هر شب,پیش پیش می دانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یادم باش که دریادم بمانی که ماباهم رفیق بودیم زمانی گذشته هااگررفت وگذشتند ولی درقلب من بازهم همانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه برعکست زنم ترسم که قابش بشکند قاب عکس توست اما شیشه ى عمر من است بوسه بر مویت زنم ترسم که تارش بشکند تار موى توست اما ریشه عمر من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که باشی من قدم به قدم فدایت می شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرا پاى تو را نازم، که از سر تا به پا نازى تو را دارم که مى نازم، تو از بهر که مینازی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورادرقلب شعرم میگذارم به نام عشق آن را مینگارم تمام حرف من در شعر این بود تورا تا بی نهایت دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﺮ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﯽ ﺑﯽ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻢ ﭼﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ ﻧﻪ ﻣﺮﺍ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دیدی دختری بر درختی تکیه کرده برو کمکش چون کیلیپسش تو شاخه ها گیر کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه ‌شب چره میخواهم نه گپ و ناردانه فقط یلداترین بوسه از لبهات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی: حسرت داشته باشی فال که میگیری بیاد: یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر من و تویی همیشه ما نمیشود این قانون سرنوشت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمم گفتم برات اشک نریزه . . . . دلم گفت بباره خاطرش خیلی عزیزه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس باحال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال های سال بر چوبه دار آویزانم ولی افسوس از شلیک خبری نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبور میکنم ،هر روزاز کنار نیمکت های خالی پارک طوری که انگار کسی در آخرین نیمکت انتظارم را میکشد و به آنجا که میرسم باید وانمود کنم ،که باز دیر رسیده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو تمام تو مال من است دلم میخواهد حسادت کنم به خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه ام می کند فکر اینکه زنده زنده نیمی از من را از من جدا کنند لطفا تا زنده ام بمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوآب امشبم هم تویی مثل هر شب,پیش پیش می دانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یادم باش که دریادم بمانی که ماباهم رفیق بودیم زمانی گذشته هااگررفت وگذشتند ولی درقلب من بازهم همانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه برعکست زنم ترسم که قابش بشکند قاب عکس توست اما شیشه ى عمر من است بوسه بر مویت زنم ترسم که تارش بشکند تار موى توست اما ریشه عمر من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که باشی من قدم به قدم فدایت می شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرا پاى تو را نازم، که از سر تا به پا نازى تو را دارم که مى نازم، تو از بهر که مینازی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورادرقلب شعرم میگذارم به نام عشق آن را مینگارم تمام حرف من در شعر این بود تورا تا بی نهایت دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﺮ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﯽ ﺑﯽ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻢ ﭼﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ ﻧﻪ ﻣﺮﺍ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دیدی دختری بر درختی تکیه کرده برو کمکش چون کیلیپسش تو شاخه ها گیر کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه ‌شب چره میخواهم نه گپ و ناردانه فقط یلداترین بوسه از لبهات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی: حسرت داشته باشی فال که میگیری بیاد: یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر من و تویی همیشه ما نمیشود این قانون سرنوشت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمم گفتم برات اشک نریزه . . . . دلم گفت بباره خاطرش خیلی عزیزه