بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس باحال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻪ ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺁﺩﻣﻮ ﺻﺪﺍ ﮐﻨﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﮐﻮﭼﯿﮑﺶ ﺻﺪﺍ ﮐﻨﻪ ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺣﺎﻝ ﺁﺩﻡ ﺭﻭ ﺧﻮﺏ ﮐﻨﻪ ؛ ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﺩﻡ ﺭﻭ ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با بعضیا هم اصن نمیشه منطقی حرف زد، فقط میشه گفت: بدووو برو خونه‌تون، آفرین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﮑﯽ ﻧﻮﻥ ﺧﻮﺷﮕﻠﯿﺶ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﯾﮑﯽ ﻧﻮﻥ ﺑﺎﺯﻭ ﯾﮑﯽ ﻧﻮﻥ ﻋﻘﻞ ﻭ ﻫﻮﺵ . . . . ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺳﺘﻤﻮ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت: اگه رفتنت واسه ى خودت جوووون  بود واسه ما آخ جووون بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند تو را چند صباحی است ندیدم یک بار دگر خانه ات آباد بگو سیب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دو تا دختر باهم حرف می زنن شیطان میشینه یه گوشه و به حرفاشون گوش میده  و درس یاد می گیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه عمرم فکر مى کردم هوا مجانیه . . . . . تا اینکه یه بسته چیپس  خریدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی عکست رو هم ندارم که بذارم روبه روم اونقدر نگاش کنم تا بشکنه بغض گلوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلویم را همان بره ای برید که عمری برای محافظت از او گرگ ها مرا دریدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرتو رو بالش نذار، به غیرت شونه هام بر میخوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیلی هم صحبتی از موج خوردن سخت نیست صخره ام هر قدر بی مهری کنی می ایستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افق تا افق پیش چشمت کویر زمین تا زمان برضریحت اسیر جهان زنده شد تاکه گفتم زدل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس باحال جدید   خدا وقتی منو آفرید شیطون گفت : اگه اینو از اول نشون میدادی سجده میکردم ؛ بس که جیگره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی ﭘﺴﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﭗ ﻭ ﻗﯿﺎﻓﺸﻮﻥ ب روزه ﻭﻟﯽ ﻏﯿﺮﺗﺸﻮﻥ ﻣﺎﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺪﺭﺷﻮﻧﻪ . . . . . بله اشاره کردن ک هنوز این پسر پیدا نشده ب محض مشاهده اطلاع میدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی با وجود همه مشکلات یه بهشت کوچولو واسه خودتون درست کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو زن صیغه ای میگیره رفیقاش میگن مبارکه ازدواج کردی میگه: نه بابا دائمی نیست از این اعتباریاست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس باحال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻪ ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺁﺩﻣﻮ ﺻﺪﺍ ﮐﻨﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﮐﻮﭼﯿﮑﺶ ﺻﺪﺍ ﮐﻨﻪ ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺣﺎﻝ ﺁﺩﻡ ﺭﻭ ﺧﻮﺏ ﮐﻨﻪ ؛ ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﺩﻡ ﺭﻭ ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با بعضیا هم اصن نمیشه منطقی حرف زد، فقط میشه گفت: بدووو برو خونه‌تون، آفرین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﮑﯽ ﻧﻮﻥ ﺧﻮﺷﮕﻠﯿﺶ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﯾﮑﯽ ﻧﻮﻥ ﺑﺎﺯﻭ ﯾﮑﯽ ﻧﻮﻥ ﻋﻘﻞ ﻭ ﻫﻮﺵ . . . . ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺳﺘﻤﻮ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت: اگه رفتنت واسه ى خودت جوووون  بود واسه ما آخ جووون بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند تو را چند صباحی است ندیدم یک بار دگر خانه ات آباد بگو سیب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دو تا دختر باهم حرف می زنن شیطان میشینه یه گوشه و به حرفاشون گوش میده  و درس یاد می گیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه عمرم فکر مى کردم هوا مجانیه . . . . . تا اینکه یه بسته چیپس  خریدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی عکست رو هم ندارم که بذارم روبه روم اونقدر نگاش کنم تا بشکنه بغض گلوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلویم را همان بره ای برید که عمری برای محافظت از او گرگ ها مرا دریدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرتو رو بالش نذار، به غیرت شونه هام بر میخوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیلی هم صحبتی از موج خوردن سخت نیست صخره ام هر قدر بی مهری کنی می ایستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افق تا افق پیش چشمت کویر زمین تا زمان برضریحت اسیر جهان زنده شد تاکه گفتم زدل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس باحال جدید   خدا وقتی منو آفرید شیطون گفت : اگه اینو از اول نشون میدادی سجده میکردم ؛ بس که جیگره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی ﭘﺴﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﭗ ﻭ ﻗﯿﺎﻓﺸﻮﻥ ب روزه ﻭﻟﯽ ﻏﯿﺮﺗﺸﻮﻥ ﻣﺎﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺪﺭﺷﻮﻧﻪ . . . . . بله اشاره کردن ک هنوز این پسر پیدا نشده ب محض مشاهده اطلاع میدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی با وجود همه مشکلات یه بهشت کوچولو واسه خودتون درست کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو زن صیغه ای میگیره رفیقاش میگن مبارکه ازدواج کردی میگه: نه بابا دائمی نیست از این اعتباریاست