بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس باحال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم اینروزا حال خوبی نیست قلوه‌سنگی تو کفش این دنیاست من به روزهای شاد مشکوکم شک دارم ختم ماجرا اینجاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار این جهان به جز تو حرف تازه اى نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختران سرزمین من شیرین ترین قسمت زندگى پدرانشان هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را که مرور می کنم ؛ تمام آن ازآن توست نقطه ای ازآن خودم بر آن نقطه هم میخ می کوبم و قاب عکس تو را می آویزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمامی عجایبی که آرزوی دیدنشان را دارید در درونتان نهفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باهزاران جوانه مى خواند بوته ى نسترن،سرود تورا هر نسیمى که مى وزد در باغ مى رساند به او،درود تو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد با چراغ خاموش کاری ندارد اگر در سختی هستی ، بدان که روشنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت من ھیجگاہ نشانه ی رضایتم نبود من اگر راضی باشم .:میخندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها پشت فرمون چنان با دقت، ظرافت و پشتکار عجیبی با انگشت دماغشون رو حفاری می کنن انگاری عسلویه ست الانه که نفت و گاز بزنه بیرون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر عکس دو نفره داریم من و تنهایى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی رفیق ماندگار باش نه یادگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه لحظه هایی تو زندگی هست که سرجمع دو دقیقه هم نبود؛ اما یه عمره یادش داره ما رو داغون میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفی نیست خودم سکوتت را معنی می کنم کاش می فهمیدی گاهی همین نگاه سردت روی زمستان را هم کم می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا این دخترارو برا ما نگه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻮﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﺸﺖ ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﺷﺪﻥ ﺩﺭﻳﻎ ﮐﻪ ﺑﺎﺯی ﺭﺍ ﺍﻭ ﺑﺮﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی مقصری و معذرت خواهی نمیکنی اسمش غرور نیست بی شعوریه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس باحال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم اینروزا حال خوبی نیست قلوه‌سنگی تو کفش این دنیاست من به روزهای شاد مشکوکم شک دارم ختم ماجرا اینجاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار این جهان به جز تو حرف تازه اى نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختران سرزمین من شیرین ترین قسمت زندگى پدرانشان هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را که مرور می کنم ؛ تمام آن ازآن توست نقطه ای ازآن خودم بر آن نقطه هم میخ می کوبم و قاب عکس تو را می آویزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمامی عجایبی که آرزوی دیدنشان را دارید در درونتان نهفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باهزاران جوانه مى خواند بوته ى نسترن،سرود تورا هر نسیمى که مى وزد در باغ مى رساند به او،درود تو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد با چراغ خاموش کاری ندارد اگر در سختی هستی ، بدان که روشنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت من ھیجگاہ نشانه ی رضایتم نبود من اگر راضی باشم .:میخندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها پشت فرمون چنان با دقت، ظرافت و پشتکار عجیبی با انگشت دماغشون رو حفاری می کنن انگاری عسلویه ست الانه که نفت و گاز بزنه بیرون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر عکس دو نفره داریم من و تنهایى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی رفیق ماندگار باش نه یادگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه لحظه هایی تو زندگی هست که سرجمع دو دقیقه هم نبود؛ اما یه عمره یادش داره ما رو داغون میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفی نیست خودم سکوتت را معنی می کنم کاش می فهمیدی گاهی همین نگاه سردت روی زمستان را هم کم می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا این دخترارو برا ما نگه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻮﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﺸﺖ ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﺷﺪﻥ ﺩﺭﻳﻎ ﮐﻪ ﺑﺎﺯی ﺭﺍ ﺍﻭ ﺑﺮﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی مقصری و معذرت خواهی نمیکنی اسمش غرور نیست بی شعوریه